PL EN
PRACA ORYGINALNA
PRZYCZYNY PRÓB SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH ZE ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
z Instytutu Medycyny Wsi im. W Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono problem prób samobójczych w grupie 154 młodych ludzi ze środowiska miejskiego, leczonych w Klinice Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Dokonano analizy ich stanu klinicznego, oraz określono przyczyny podjęcia takiej decyzji

Suicide is among the most frequent causes of death among young Europeans. At the age interval 15-19 suicides are the leading cause of death after accidents, poisonings and injuries. Apart from the concept of committed suicide, the concept of suicidal attempt should be distinguished. This concerns actions the undertaking of which does not lead to death, but also such behaviours which are aimed at drawing the attention of the environment to an individual and his/her problems. Studies conducted at the Institute of Agricultural Medicine covered 154 young people from the urban environment who were treated at the Institute’s Clinic due to poisoning with drugs taken for suicidal purposes. Their attitudes and motivation for undertaking a suicidal attempt were determined based on the analysis of medical records, supplemented by psychological and psychiatric assessment. It was observed that suicidal attempts more often concerned females than males, and the mean age was 26.2. A considerable group of people who undertook these attempts were school children and university students who had no permanent employment. The causative agents were most frequently pharmaceuticals, sometimes in combination with alcohol. The most frequent causesof a suicidal act were unemployment, conflicts within a family, difficulties of the age of development, as well as alcohol and drug abuse
 
REFERENCJE (15)
1.
Br z eski Z. , So dol ski W. , Woźnic a I . : Biochemiczne następstwa ostrych zatruć niektórymi ksenobiotykami. Med. Ogólna. 2007, 13, 1, 42-51.
 
2.
Br zesk i Z. , Sodol ski W. : Uzależnienia młodzieży od środków odurzających- przypadki ostrych zatruć. Med. Ogólna. 2006, 12,. 3-4,165-170.
 
3.
Europa- samobójstwa wśród młodzieŜy / http/ www radiovaticana org./ pol.
 
4.
Goszcz H. : Społeczne uwarunkowania zatruć samobójczych: Przegl. Lek.,. 1999, 6, 422- 228.
 
5.
http. /www. przyjaciele. org/pomoc.
 
6.
http/ pedagogikaspecjalna/tripodcom/notes suicidal htm.
 
7.
Ivar s son T. , La r s sonB. , Gi lb erg C. : 2-4 year follow up of depressive symptoms, suicidal ideation, and suicide attempts among addescent psychiatric inpatients. European Child & Addescent Psychiatry: 1998, 7, 96-104.
 
8.
Jakub owic z –Kl echa A. , Lewa ndowska-St anek H. , Kal inowski P. : Problem zatruć w społeczeństwie polskim w materiałach Regionalnego Ośrodka Toksykologii Klinicznej w Lublinie. Zdrowie Pub. 2006, 116 /2/ 331-333.
 
9.
Kołaciński Z., Rosa K., Weise M., i współ.: Alkohol a próby samobójcze. Przegl. Lek. 1997, 54, 438-443.
 
10.
Monk M. : Epidemiology of Suicie,: Epidemiol. Rev.!987, 9, 51.
 
11.
Mark R. Dambro.: 5 minut konsultacji klinicznej Wyd. Medyczne, Wrocław,1998.
 
12.
Pach J., Gawlikowsk i T., Motyka E., i współ.: Ostre zatrucia środkami psychoaktywnymi wśród uzależnionych dorosłych mieszkańców Krakowa. Przegl. Lek. 1997, 54, 392- 395.
 
13.
Pach J., Kameńc zak A., Pach K., et al. The evaluation of the threat of acute chemical compounds poisonings among the adult inhibitants of Krakow in year 1983and 1993. Przegl. Lek. 1995, 52, 243.
 
14.
Polewka A. , Kroch S. , Chrostek –Ma j A.: Zachowania i próby samobójcze młodzieży i młodych dorosłych – epidemiologia, czynniki ryzyka, prewencja i leczenie. Przegl. Lek. 2004, 61, 4, 261-264.
 
15.
Rosa K., Kowalczyk H.: Społeczne uwarunkowania zatruć samobójczych. Raport z badań cz.2 Instytut Medycyny Pracy,. Łódź,1994.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top