PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Pandemia COVID-19 a uzależnienia – wpływ dwukierunkowy. Przegląd doniesień
 
Więcej
Ukryj
1
Rotmistrz Witold Pilecki, Southern Hospital, Warsaw, Poland
 
2
Sacred Heart Hospital, Środa Wielkopolska, Poland
 
3
Provincial Specialist Hospital, Olsztyn, Poland
 
4
Józef Struś Multidisciplinary Municipal Hospital, Poznań, Poland
 
5
Central Clinical Hospital, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Dadas   

Warsaw Southern Hospital Captain Witold Pilecki, Pileckiego 99, 02–781, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2023;29(3):140-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na nasze życie i zdrowie. W tym czasie ludzie szukali sposobu na redukcję stresu. Jedną z dróg ucieczki od problemów okazało się używanie szkodliwych substancji – papierosów, alkoholu, narkotyków – lub kompulsywne korzystanie z Internetu. Długotrwałe wykorzystywanie tych środków prowadzi do uzależnienia. Zależność między pandemią COVID-19 a uzależnieniami nie jest jednak jednokierunkowa. Celem poniższej pracy był przegląd doniesień na temat dwukierunkowego wpływu – pandemii COVID-19 na uzależnienia oraz uzależnień na COVID-19.

Metody przeglądu:
Przeszukiwanie bazy PubMed i Google Scholar z użyciem następujących słów i wyrażeń kluczowych: „pandemia COVID-19”, „ryzyko COVID-19” „uzależnienia”, „substance- related disorders”, „alcohol”, „Internet”. Przegląd zawiera analizę pełnotekstowych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim dostępnych od 2020 roku. Dokonano przeglądu systematycznego 18 tekstów naukowych zawierających najbardziej aktualne dane. Przy wyborze kierowano się różnorodnością ośrodków naukowych, w których powstały artykuły. Starano się przedstawić kompleksowo stan wiedzy z jednoczesnym wskazaniem obszarów, które wymagają kolejnych badań.

Opis stanu wiedzy:
Czas wzmożonego stresu, jakim okazała się pandemia COVID-19, wpłynął na zmianę w zakresie używania szkodliwych substancji. Większość publikacji wskazuje na wzrost uzależnień od alkoholu, narkotyków czy Internetu. Uzależnienia od szkodliwych substancji czy od medium poprzez ich wpływ na wiele układów ludzkiego ciała, zwłaszcza na układ odpornościowy, przyczyniają się do wzrostu ryzyka zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19.

Podsumowanie:
Analiza źródeł pozwala dostrzec obustronną zależność między pandemią COVID-19 a uzależnieniami. Potrzebne jest jednak przeprowadzenie badań na dużych grupach, by odkryć szczegółowe mechanizmy tego dwukierunkowego wpływu.


Introduction and objective:
The Covid-19 pandemic had a significant impact on our lives and health. At that time, people were looking for ways to reduce stress. One way to escape from problems turned out to be the use of harmful substances – cigarettes, alcohol, drugs or the Internet. Longterm use of these substances leads to addiction. However, the relationship between the Covid-19 pandemic and addiction is not unidirectional. The purpose of the following paper was to review reports on the bidirectional influence between pandemic Covid-19 and addiction.

Review methods:
Search PubMed and Google Scholar databases using keywords and phrases: “Covid-19 pandemic”, “Covid-19 risk”. “Addiction,” “Substance-related disorders,” “Alcohol,” “Internet.” The review includes an analysis of fulltext scientific publications in Polish and English available as of 2020. A systematic review of 18 scientific texts containing the most current data was conducted. The selection was guided by the diversity of scientific centers where the articles were written. An attempt was made to present a comprehensive state of knowledge while indicating areas that require further research.

Brief description of the state of knowledge:
The time of increased stress that the Covid-19 pandemic proved to be has altered harmful substance use. Most publications point to an increase in addictions to alcohol, drugs or the Internet. Addictions to harmful substances by affecting many systems of the human body, especially the immune system, contribute to the increased risk of illness and severity of Covid-19.

Summary:
Based on the sources reviewed, a bidirectional influence between pandemic Covid-19 and addictions is evident. However, large group studies are still needed to uncover the detailed mechanisms of the bidirectional influence between pandemic Covid-19 and addiction.

Dadas K, Żurek U, Tołwiński I, Antkowiak K, Świercz A, Ciecierski-Koźlarek H, Małachowska D, Kędzierska Z, Shved K, Kuciński J. Covid-19 pandemic and addiction: a two-way impact – review reports. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(3): 140–144. doi: 10.26444/monz/170751
 
REFERENCJE (17)
1.
Jiménez-Murcia S, Fernández-Aranda F. COVID-19 and Behavioral Addictions: Worrying consequences? Eur Neuropsychopharmacol. 2022;56:77–79. https://doi.org/10.1016/j.euro....
 
2.
Postdoctoral Research Fellow, Laboratory of Theoretical & Applied Economics, School of Applied Mathematics & Physics, Zografou Campus, National Technical University of Athens, Heroon Polytechneiou 9. The Increase in Addiction during COVID-19. Encyclopedia. 2021;1:1257–1266. https://doi.org/10.3390/ encyclopedia1040095.
 
3.
Yang-Yang L, Yan S, Shi-Qiu M, Yan-Ping B, Jia-Lu C, Xiang-Wen C, et al. Internet Addiction Increases in the General Population During COVID-19: Evidence From Chin. Am J Addict. 2021;30:389–397. https://onlinelibrary.wiley.co....
 
4.
Gianni T. Are Patients With Alcohol Use Disorders at Increased Risk for Covid-19 Infection? Alcohol and Alcoholism. 2020;55:344–346. https://doi.org/10.1093/alcalc....
 
5.
Althobaiti YS, Alzahrani MA, Alsharif NA, Alrobaie NS, Alsaab HO, Uddin MN. The Possible Relationship between the Abuse of Tobacco, Opioid, or Alcohol with COVID-19. Healthcare. 2021;9:2. https://dx.doi.org/10.3390/hea....
 
6.
Schmidt R, Genois R, Jin J, Vigo D, Rehm J, Rush B. The early impact of COVID-19 on the incidence, prevalence, and severity of alcohol use and other drugs: A systematic review. Drug Alcohol Depend. 2021;228:10–19. https://doi.org/10.1016/j.drug....
 
7.
Sinclair DS, Vanderplasschen W, Savahl S, Florence M, Best D, Sussman S. Substitute addictions in the context of the COVID-19 pandemic. J Behav Addict. 2020;4:1098–1102. https://doi.org/10.1556/2006.2....
 
8.
Dubey MJ, Ghosh R, Chatterjee S, Biswas P, Chatterjee S, Dubey S. COVID-19 and addiction. Diabetes Metab Syndr. 2020;9:817–823. https://doi.org/10.1016/j.dsx.....
 
9.
Chiappini S, Guirguis A, John A, Corkery JM, Schifano F. COVID-19: The Hidden Impact on Mental Health and Drug Addiction. Front Psychiatry. 2020;11:767.
 
10.
Shekhar S, Hookah HS. Smoking and COVID-19: call for action. Can Med Assoc J. 2020;192(17):E462. https://doi.org/10.3389/fpsyt.....
 
11.
Chodkiewicz J, Talarowska M, Miniszewska J, Nawrocka N, Bilinski P. Alcohol consumption reported during the COVID-19 pandemic: the initial stage. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:4677. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
12.
Taylor S, Paluszek MM, Rachor GS, McKay D, Asmundson GJ. Substance use and abuse, COVID-19-related distress, and disregard for social distancing: a network analysis. Addict Behav. 2021;106754. https://doi.org/10.1016/j.addb....
 
13.
Czeisler ME, Howard ME, Robbins R, Barger LK, Facer-Childs ER, Rajaratnam S, Czeisler CA. COVID-19: public compliance with and public support for stay-at-home mitigation strategies. BMC Public Health. 2020;21:503. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
14.
Marciano L, Ostroumova M, Schulz PJ, Camerini AL. Digital Media Use and Adolescents’ Mental Health During the Covid-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Public Health. 2022;1(9):793868. https://doi.org/10.3389/fpubh.....
 
15.
King D, Delfabbro P, Billieux J, Potenza M. Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. J Behav Addict. 2020;2:184–186. https://doi.org/10.1556/2006.2....
 
16.
Han SX, He GM, Wang T, Chen L, Ning YY, Luo F, et al. Losartan attenuates chronic cigarette smoke exposure-induced pulmonary arterial hypertension in rats: possible involvement of angiotensin-converting enzyme-2. Toxicol Appl Pharmacol. 2010;245(1):100–107. https://doi.org/10.1016/j.taap....
 
17.
Vardavas, C, Nikitara K. COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. Tob Induc Dis. 2020;18–20. https://doi.org/10.18332/tid/1....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top