PL EN

O czasopiśmie

 
Rękopisy przygotowane we współpracy autorów z różnych ośrodków międzynarodowych będą traktowane priorytetowo.
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej". Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2024 roku.

Czasopismo MONZ nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym edukacyjnym, od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne:

Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
Zdrowie publiczne
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Psychologia i socjologia zdrowia
Żywność i żywienie
Filozofia i bioetyka
Technologie medyczne i telemedycyna

Czasopismo „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” publikuje w języku polskim i angielskim: prace oryginalne, prace poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są recenzowane.

W celu zagwarantowania długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych pełne teksty wszystkich artykułów są przechowywane w cyfrowym archiwum . Dostęp do artykułów opublikowanych przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zapewniony jest przez PORTICO (https://www.portico.org/).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top