PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stosowanie płynów do jamy ustnej przez młodzież 17-letnią
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Integrated Paediatric Dentistry, Chair of Integrated Dentistry, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Irena Szymańska   

Department of Integrated Paediatric Dentistry
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):275-279
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Podstawową metodą zapobiegania tworzenia się płytki nazębnej jest jej mechaniczne usuwanie poprzez szczot-kowanie szczoteczką i pastą do zębów oraz stosowanie płynów do płukania jamy ustnej. Celem pracy była ocena częstości i rodzaju stosowanych płynów do jamy ustnej, czynników mających wpływ na wybór płukanki do jamy ustnej i wiedzy na ich temat wśród 17-letniej młodzieży.

Materiał i metody:
Badaniem ankietowym objęto losowo wybranych 270 uczniów szkół średnich. Uzyskane wyniki pod-dano analizie statystycznej.

Wyniki:
Przeprowadzone badanie wykazało, że płukanki do pielęgnacji jamy ustnej stosuje nieco ponad 1/3 młodzieży, przy czym odpowiednio często używa ich jedynie 14% osób. W tej grupie wiekowej najbardziej popularnymi płynami do płukania jamy ustnej są produkty znanych firm międzynarodowych, które szeroko reklamują swoje produkty. Podstawowym źródłem wiedzy na temat płukanek do jamy ustnej są reklamy, a głównym miejscem ich zakupu – drogerie. Na wybór płukanki do jamy ustnej ma wpływ jej cena i smak, a celem jej stosowania jest uzyskanie większej świeżości jamy ustnej. Zdecydowana większość młodzieży nie posiada wiedzy na temat płukanek do jamy ustnej – nie zna ich składu i podczas zakupu nie zwraca uwagi na zawartość w nich składników czynnych.

Wnioski:
Potwierdzono niski poziom wiedzy na temat metod i zasad dbałości o higienę jamy ustnej. Istnieje potrzeba propagowania bardziej powszechnego stosowania płynów do płukania jamy ustnej w jej codziennej higienie i pogłębiania wiedzy na temat odpowiedniego ich doboru w zależności od wskazań profilaktyczno-leczniczych.


Introduction and objectives:
The principal methods of preventing the formation of dental plaque is its mechanical removal by brushing with a toothbrush and toothpaste and using mouthwashes. The aim of the study was evaluation of the frequency of use and kind of mouthwashes used, factors affecting the choice of particular mouthwash, and knowledge concerning those products by 17-year-old youths.

Material and methods:
A survey study comprised 270 randomly selected high school students. The obtained results were statistically analyzed.

Results:
The study proved that mouthwashes are used by slightly more than 1/3 of the youths, whereas only 14% of them use them frequently enough. The most popular mouthwashes in this age group are those of recognizable international brands, which widely advertise their products. Commercials are the main source of knowledge about mouthwashes which are purchased mainly in drugstores. The choice of mouthwash is determined by its price and taste, while the aim of using the products is better oral freshness. The vast majority of the youths did not have any knowledge concerning mouthwashes, were unfamiliar with their content, and did not pay attention to the inclusion of active ingredients when buying.

Conclusions:
Low awareness concerning the methods and principles of oral hygiene was proved. There is a need for broader promotion of the use of mouthwashes in everyday hygiene, as well as for a more in-depth knowledge about the right choice of such products depending on the prophylactic-therapeutic recommendations.

Szymańska JI, Olejnik E. The use of mouthwashes by 17-year-old youth. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 275–279. 10.26444/monz/127359
 
REFERENCJE (16)
1.
Macfarlane TV, Kawecki MK, Cunningham C, et al. Mouthwash use in general population: Results from adult dental health survey in Grampian, Scotland. J Oral Maxillofac Res. 2010; 1(4): e2. doi: 10.5037/ jomr.2010.1402
 
2.
Farah CS, McIntosh L, McCullough MJ. Mouthwashes. Aust Prescr. 2009; 32: 162–164. doi: 10.18773/austprescr.2009.080.
 
3.
Silva EKP, Santos PR, Chequer TPR, et al. Oral health of quilombola and non-quilombola rural adolescents: a study of hygiene habits and associated factors. CienSaudeColet 2018; 23(9): 2963–2978. doi: 10.1590/1413-81232018239.02532018.
 
4.
Król M, Grobelny M. Wiedza dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów. Med Og Nauk Zdr Med. 2014; 20(3): 335–340. doi: 10.5604/20834543.1124668.
 
5.
Granville-Garcia AF, Fernandes LV, Farias TSS, et al. Adolescents’ knowledge of oral health: a population based study. Rev Odonto Cient. 2010; 25(4): 361–366.
 
6.
Tada A, Hanada N. Sexual differences in oral health behaviour and factors associated with oral health behaviour in Japanese young adults. Public Health. 2004; 118(2): 104–109. doi: 10.1016/j.puhe.2003.05.007.
 
7.
Calderon SJ, Mallory C. Look at my pearly white teeth: Exploring adolescents’ oral health behaviour. Pub. Health Nurs. 2019; 36: 62–69. ht t ps://doi.org /10.1111/phn.12569.
 
8.
Pabalkar V, Balgaonkar V. The effects of advertising on youth. Int J Manag. 2014; 5(6): 63–70.
 
9.
Lapierre MA, Fleming-Milici F. The effect of advertising on children and adolescents. Pediatrics. 2017; 140(s2): 152–158. doi: 10.1542/peds.2016 –1758V.
 
10.
Waszyk-Nowaczyk M, Simon M, Szukalska B. Opieka farmaceutyczna płaszczyzną współpracy lekarza i farmaceuty. Now Lek. 2013; 82(3): 262–265.
 
11.
Albari, SafitriI.The influence of product price on consumers purchasing decisions. Review of Intergrative Business and Economics Research. 2018; 7(2): 328–337.
 
12.
Garbin CAS, Soares GB, Dócusse FRM, et al. Oral health education in school: parents’ attitudes and prevalance of caries in children. Rev Odontol UNESP. 2015; 44(5): 185–291. https://doi.org/10.1590/1807–2....
 
13.
Mishra A, Pandey RK, Chopra H, et al. Oral health awarness in school-going children and its significance to parent’s education level. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2018; 36(2): 120–124. doi: 10.4103/JISPPD.JISPPD_1172 _17.
 
14.
Tylewicz A, Woynarowska-Sołdan M. Wykorzystanie techniki „Narysuj i napisz” w praktyce lekarza dentysty sprawującego opiekę nad dziećmi. Nowa Stom. 2013; 1: 3–11.
 
15.
Hawkins RJ, Zanetti DL, Main PA, et al. Oral hygiene knowledge of high-risk Grade One children: an evaluation of two methods of dental health education. Community Dent Oral Epidemiol. 2000, 28: 336–343. https://doi.org/10.1034/j.1600....
 
16.
Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Lublinie. Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. LLU.430.001.2017 Nr ewid. 64/2017/P/16/077/LLU file:///C:/Users/oem/Downloads/llu p_16_077_201703241232481490358768–01.pdf (dostęp: 2020.07.01).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top