PL EN
 
CC BY-NC 3.0 Polska
„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 "Medycyny Ogólnej". Pismo znajduje się na liście czasopism MEiN, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2023 roku.
Redaktor Naczelny: Andrzej Szpak
40
MEiN
96,72
ICV
Online first
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543