PL EN
PRACA ORYGINALNA
ZAWAŁ SERCA BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST W PRZEBIEGU NIEDOKRWISTOŚCI WYWOŁANEJ KRWAWIENIEM Z DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO – OPIS PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, u której doszło do zawału serca bez uniesienia odcinka ST w przebiegu niedokrwistości z powodu krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Anaemia should always be considered as a potential cause of an acute coronary syndrome. The case of an 83-year-old woman is presented who had undergone a non-ST- segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) caused by severe anaemia due to bleeding from the lower section of the gastrointestinal tract.
 
REFERENCJE (12)
1.
Abrams WB, Beer s MH, Berkow R. MSD Podręcznik geriatrii. Pierwsze wydanie polskie. Urban & Partner, Wrocław, 1999.
 
2.
Antman E, Bas s and JP, Klein W, Ohman M, Sen don JL, Rydén L, Simoons M, Tender a M. Myocardial infarction redefined - a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology committee for the redefinition of myocardial infarction: The Joint European Society of Cardiology/ American College of Cardiology Committee. J Am Coll Cardiol, 2000, 36, 959-969.
 
3.
Ar ant CB, Wes sel TR, Ol son MB, Ba i r ey Mer z CN, Sopk o G, Roger s WJ , Sha r af BL, Rei s SE, Smi th KM, Johnson BD, Handberg E, Mankad S, Pepine CJ . : Hemoglobin level is an independent predictor for adverse cardiovascular outcomes in women undergoing evaluation for chest pain: results from the National Heart, Lung and Blood Institute Women’s Ischemia Syndrome Evaluation Study. J Am Coll Cardiol 2004, 43, 2009-2014.
 
4.
Braunwa ld E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hoc hman JS, Jo nes RH, Ker eiak es D, Kupersmi th J , Levin TN, Pepine CJ , Schaef f er JW, Smith EE 3rd, Stewa rd DE, Theroux P, Alpert JS, Eagle KA, Faxon DP, Fus t er V, Gardner TJ , Gregoratos G, Rus s el l RO, Smi th SC.: ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol 2000, 36, 970-1067.
 
5.
Goncal ves AG, Ferreira J, Aguiar C, Trabulo M, Silva JA, Seabra-Gomes R. Prognostic value of baseline hemoglobin in acute coronary syndromes. Circulation 2002, 106(suppl II), II-402.
 
6.
Jacobs DO. Diverticulitis. N Engl J Med 2007, 357, 2057-2066.
 
7.
Lichman JH, Spertus JA, Re id KJ , Radford MJ , Rumsfeld JS, Al len NB, Ma soudi FA, Wei nt r aub WS, Krumhol z HM. : Acute noncardiac conditions and in-hospital mortality in patients with acute myocardial infarction. Circulation 2007, 116, 1925-1930.
 
8.
Lingenf el s er T, El l C. Gastrointestinal bleeding in the elderly. Best Pract Res Clin Gastrol, 2001, 15, 963-982.
 
9.
Szczeklik A.: Choroby Wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Wydanie I. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 
10.
www.polkard.org/polkard.
 
11.
Wu WC, Rath or e SS, Wa ng Y, Radford MJ , Krumholz HM. : Blood transfusion in elderly patients with acute myocardial infarction. N Engl J Med 2001, 345, 1230-1236.
 
12.
Zip es D, Libb y P, Bonow R, Br aunwa ld E.: Choroby serca. Wydanie I polskie. Urban& Partner, Wrocław 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top