PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy kierowców na temat zasad udzielania pierwszej pomocy
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
 
2
Powszechna Informacja Medyczna Sp. z o.o. Sp. k.; Kielce
 
3
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach
 
 
Autor do korespondencji
Monika Szpringer
Wydział Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):260-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wypadki i urazy są jedną z głównych przyczyn zgonów. W Polsce w wypadkach komunikacyjnych ginie cztery razy więcej osób niż w innych krajach Unii Europejskiej. Częstymi świadkami wypadków drogowych są kierowcy, od których pomocy w dużej mierze zależeć może życie lub zdrowie osób poszkodowanych.

Cel pracy:
Analiza poziomu wiedzy i postaw wobec udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców.

Materiał i metoda:
Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do lipca 2012 roku na terenie miasta Kielce. W badaniu wzięło udział 103 wybranych kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Do opracowania statystycznego wyników użyto arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2007, oprogramowania Gnu R, a w przypadku wybranych testów pakiet Gretl.

Wyniki:
Większość badanej grupy tworzyli kierowcy określający się mianem „kierowcy amatora” (67,96%). Największy odsetek stanowili kierowcy posiadający prawo jazdy od 1 roku do 10 lat (64,08%). Średnia wieku badanych wyniosła 31,8 (SD ±11,32; przedział wieku 20–61 lat).

Wnioski:
Stwierdzono duże braki wiedzy kierowców z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, w szczególności dotyczącej postępowania z osobą poszkodowaną w wyniku wypadku drogowego.


Introduction:
Car accidents and resulting injuries are among the major causes of deaths. In Poland, there are four times as many fatal accidents as in other countries of the European Union. Very often, accidents are witnessed by other drivers, whose help may be crucial in saving the lives or health of the victims.

Objective:
Analysis of the level of knowledge and attitudes concerning the provision of first aid among drivers.

Material and Methods:
The study was conducted between June – July 2012 in Kielce. It comprised 103 selected drivers with category B driver’s licence. The statistical evaluation of the results was made using Microsoft Excel spreadsheet, Gnu R software and selected tests from the Gretl statistical package.

Results:
The majority of respondents described themselves as “amateur drivers” (67.96%). Considering the years of experience as a driver, the majority owned a driver’s licence for the period from 1–10 years (64.08%). The respondents’ mean age was 31.8 (SD ±11.32; age interval 20–61).

Conclusions:
The study revealed significant shortcomings regarding the drivers’ knowledge concerning the provision of first aid, particularly managing the victims of car accidents.

 
REFERENCJE (13)
1.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Trawka H. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, Zdrowie Publiczne 2003; 113(3/4): 337–340.
 
2.
Kowalska A, Stelmach W, Krakowiak J, Chrzan M, Rzeźnicki A. Ocena wiedzy kierowców taksówek na temat zasad udzielania pierwszej po¬mocy. Problemy Higieny i Epidemiologii 2009; 90(suplement 1): 37–39.
 
3.
Goniewicz M, Goniewicz K. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Bezpiecz Pr. 2010; 9(468): 15–17.
 
4.
 
5.
Patryna R, Żyśko M, Sonczyńska M. Analiza poziomu wiedzy i zna¬jomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grup aktywnych kierowców województwa lubelskiego. Med. Og Nauk Zdr. 2012; 18(4): 324–329.
 
6.
Bartczak M, Blacerzyk-Barzdo E. Willingness to perform bystander CPR before and after the BLS AED course, Zdrowie Publiczne 2011; 121(3): 234–237.
 
7.
Paprocka-Lipińska A, Nikodemski M, Ziółkowski R. Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, Annales Academiae Medicae Gedanensis 2007; 37: 89–93.
 
8.
Wiśniewski J, Majewski W. D. Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007; 53(2): 114–123.
 
9.
Dziedzic A. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców biorących udział w akcji (Nie bój się ratować życia innym!). Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2011; 3: 22–27.
 
10.
Dziedzic A. Nie bój się ratować życia innym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2009; 1: 26–27.
 
11.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Wajs A, Flis D. Umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających na terenach wiejskich. Med. Og 2001; 7(2): 158–164.
 
12.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 
13.
Olugbenga-Bello AI, Sunday OK, Nicks BA, et al. Adefisoye. First aid knowledge and application among commercial inter-city drivers in Nigeria. African Journal of Emergency Medicine 2012; 2: 108–113.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top