PL EN
PRACA ORYGINALNA
ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRZYKŁAD ICH INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM
 
Więcej
Ukryj
1
Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
 
2
Z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(2):325-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy poczucia niepełnosprawności, zakresu samodzielności oraz wybranych obszarów życia osób niepełnosprawnych, tj. funkcjonowania w rodzinie, aktywności zawodowej i społecznej, jako przykład ich integracji ze społeczeństwem.

Integration is the process of joining separate elements into the whole. The term ‘social integration’ refers to the inclusion of the disabled in all spheres of social life. The level of integration is conditioned by many complex factors which cover the social, education, economic and legal systems. The objective of the study was analysis of the feeling of disability, scope of independence, and selected spheres of life of the disabled, i.e. functioning in a family, occupational and social activity, as an example of their integration with society, among 217 patients who had undergone cerebral stroke or prosthetic surgery of hip and knee, hospitalized in rehabilitation departments in the Kielce Region. Based on a self-reported survey, 77.4% considered themselves as disabled, most frequently due to difficulties with motor activity – 48.8%. As a result of disability, 7.7% of patients did not change the family roles they performed, and 7.4% were occupationally active. A small group of respondents (12.4%) reported willingness to undertake occupational activity, mainly those who were the youngest. More than a half of the disabled (61.8%) admitted that they were capable of participating in social life. 1. For the majority of respondents disability was the cause of changes in their functioning in a family, as well as in the occupational and social environments. 2. More than a half of the disabled declared willingness to actively participate in social life; a great number of them, however, only after overcoming various barriers. 3. The carrying out further activities aimed at increasing the participation of the disabled in various spheres of social life is recommended.
 
REFERENCJE (9)
1.
Karwat ID., Jabłoński L.: Medyczne i społeczne problemy osób niepełnosprawnych. W: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Red. Jabłoński L., Karwat ID. Wyd. Czelej, Lublin 2001, 161.
 
2.
Król M., Przybyłka A.: Rynek pracy osób niepełnosprawnych. W: Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Red. Frąckiewicz L. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999, 143.
 
3.
Ochonczenko H.: Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych Polski. W: Sytuacja niepełnosprawnych w różnych fazach życia. Red. Bąbka J. Wyd. Żak, Warszawa 2004, 223.
 
4.
Osoby niepełnosprawne, ich gospodarstwa domowe oraz rodziny w latach 1988–2002. Wyd. GUS, Warszawa 2004, 43, 139.
 
5.
Ostrowska A., Sikorska J.:, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.
 
6.
Ostrowska A., Sikorska J.: Różnice między sytuacją życiową niepełnosprawnych na wsi i w mieście. W: Niepełnosprawni na wsi. Red. Piątkowski W., Ostrowska A. Wyd. PAN, Warszawa 1994, 61.
 
7.
Karwat ID.: Możliwości rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich. Problemy Rehabil. Społ. i Zaw. 1997, 4 (154), 40.
 
8.
Ziętek P., Gusta A., Bohatyrewicz A.: Aktywność zawodowa chorych z tetra– i paraplegią pourazową. Postępy Rehabil. 1999, 13 (4), 77.
 
9.
Frąckiewicz L.: Demograficzno–społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Polityka Społ. 2001, 4, 2.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top