PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(3):176-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Badana młodzież wiedziała, iż przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej kobieta powinna zgłosić się po poradę do lekarza ginekologa. Licealiści uznali ciążę za główne przeciwwskazanie do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież licealna wymaga edukacji z zakresu powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej.

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż młodzież licealna miała wiedzę na temat konieczności konsultacji u lekarza ginekologa przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej. Młodzież wymaga natomiast edukacji w zakresie przeciwwskazań do stosowania środków hormonalnych a także powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tej metody regulacji poczęć.


Introduction and objective of the study:
During the period of adolescence, many young people begin their sex life, often not having any knowledge about contraception. The objective of the study was assessment in a group of secondary-school adolescents of the level of knowledge concerning hormonal contraception methods.

Material and Methods:
The study was conducted in the Centre for Lifelong Education in Kijany in the Lublin Region, with the use of a self designed questionnaire. A total of many as 160 questionnaire forms were addressed to randomly selected secondary-school adolescents. The results obtained were subjected to statistical analysis.

Results:
The adolescents examined possessed knowledge that before beginning hormone contraceptive therapy, the girl should report to a gynaecologist for advice. Secondary-school adolescents considered pregnancy as the main contraindication against use of hormonal contraception. The results of the studies showed that secondary-school adolescents require education in the area of complications which may occur while using hormonal contraception.

Conclusions:
The results of the study confirmed that secondary-school adolescents had knowledge concerning the need for consultations with a gynaecologist before starting hormonal contraception. Adolescents require education in the area of contraindications against administering hormone medications, as well as complications which may occur while applying this method of birth control.

 
REFERENCJE (16)
1.
French RS, Cowan FM. Contraception for adolescents. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009: doi: 10.106/j.bpob-gyn.2008.12.002.
 
2.
Skrzypulec V, Drosdzol A. Antykoncepcja dziewcząt i młodych kobiet. Ginekol Dypl. 2009; 5: 29-32.
 
3.
World Health Organization. Contraception in adolescence. Geneva: World Health Organizatieon Library Cataloguing-in –Publicztion Data 2004.
 
4.
Jakimiuk A, Nowicka M. Antykoncepcja młodocianych. Ginekol Dypl. 2007; 9(4): 28-30, 32-41.
 
5.
Mańka T. Gdy dzieci rodzą dzieci. Mag Pielęg Położ. 2010; 7-8: 63.
 
6.
Kościołek A, Cuber T, Girzelska J. Zachowania seksualne młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej. Zdr Publ. 2011; 121(1): 16-21.
 
7.
Wróblewska W. Wybrane aspekty zdrowia reprodukcyjnego w Polsce. Stud Demograf. 2001; 1(141): 11-41.
 
8.
Fillip E, i wsp. Metody planowania rodziny u nastolatek. Ginekol Prakt. 2005; 4(13): 46-52.
 
9.
Grossman D. Czy doustne środki antykoncepcyjne powinny być dostępne bez recepty? Ginekol Dypl. 2008; 11: 75-78.
 
10.
Yeatman SE, Potter JE, Grossman DA. Over-the-counter access, changing WHO guigelines, and contraindicated oral contraceptive use in Mexico. Stud Fam Plann. 2006; 37: 197-204.
 
11.
Wdowiak A, Bąk M, Lewicka M, i wsp. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(2): 110-113.
 
12.
Cackovic M, Paidas M. Nie. Nie jest to mądry wybór. Bezpieczeństwo stosowania gwarantowane przez nadzór jest ważniejsze niż wygoda.
 
13.
(komentarz do artykułu Grossman D. Czy doustne środki antykoncepcyjne powinny być dostępne bez recepty? Ginekologia Po Dyplomie, 2008:11, s. 78-80).
 
14.
Surmacki P. Antykoncepcja (nie tylko) hormonalna. Gab Pryw. 2009; 1-2: 23-35.
 
15.
Legan A. Mała tabletka, wielkie kontrowersje. Med Estet Anti-Aging. 2011; 1: 69-77.
 
16.
Cullins V, Dominguez L. Hormonalne środki antykoncepcyjne – czy pacjentki rozumieją realne ryzyko i korzyści? Ginekol Dypl. 2009; 11: 12-17.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top