PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Uzupełnienia protetyczne tak jak zęby własne pacjenta wymagają niezbędnych zabiegów higienizacyjnych, pozwalających utrzymać uzębienie resztkowe i protezy w dobrym stanie. Celem badań była analiza wybranych cech socjodemograficznych oraz świadomości i zachowań higienizacyjnych pacjentów z województwa lubelskiego użytkujących protezy stałe i ruchome.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiło 1200 formularzy ankietowych, wypełnionych przez osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego korzystające z ruchomych i/lub stałych protez zębowych. Badanie przeprowadzono w prywatnych gabinetach stomatologicznych na terenie województwa lubelskiego wśród pacjentów użytkujących protezy.

Wyniki:
Większość ankietowanych (52,9%) dezynfekuje swoje protezy, przy czym na odpowiedź wpływa płeć – częściej odpowiedź twierdzącą wskazywały kobiety. Prawie połowa (47,1%) ankietowanych użytkuje protezy całodobowo, 37,2% przechowuje swoje protezy przez noc w pojemniku z płynem, 14,5% – w pojemniku na sucho, pozostali (1,2%) w inny sposób.Szczoteczkę manualną wskazało 74,8% ankietowanych jako tę, którą używają do codziennej higieny jamy ustnej. Mężczyźni istotnie częściej korzystali z innych szczoteczek (elektrycznej lub sonicznej) niż kobiety. Również mężczyźni częściej używają nici dentystycznych.

Wnioski:
Lekarz dentysta oddający protezę powinien przekazywać pacjentowi szczegółowe zalecenia dotyczące jej użytkowania oraz prawidłowej higieny, ponieważ wiedza pacjentów na ten temat jest niewystarczająca.


Objectives:
Dentures, like the patient’s own teeth, require the necessary hygienic procedures to keep them in good condition. The aim of the study was to analyze selected socio-demographic features, as well as awareness and hygiene behaviours in patients from the Lublin province who use fixed and removable dentures.

Material and methods:
The cross-sectional study material consisted of 1,200 questionnaires distributed among people residing in the Lublin province using removable or fixed dentures. The study was conducted between June 2016 – June 2017 in randomly selected private dental offices providing private and National Health Fund dental services in the Lublin province to patients using dentures.

Results:
The majority of respondents (51.6%) disinfected their dentures, with women more often than men providing a positive answer. Almost a half (45.6%) of respondents used dentures 24 hours a day, 36.7% stored their dentures overnight in a container with liquid, 16.3% stored them in a dry container, and others (1.4%) in a different way. A manual toothbrush was indicated by 68.3% of respondents as the method they used for daily oral hygiene. Men significantly more often used other types of brushes (electric or sonic) than women. Men also more often used dental floss.

Conclusions:
The dentist issuing denture should provide the patient with detailed recommendations regarding its use and proper hygiene because patients’ knowledge on this subject is insufficient.

Szalewski L, Kamińska A, Batkowska J, Deas A, Sarna-Boś K. Hygiene of dentures among the inhabitants of the Lublin province. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(4): 388–396. 10.26444/monz/130547
 
REFERENCJE (21)
1.
Kamińska A, Szalewski L, Batkowska J, Wallner J, Wallner E, Szabelska A, et al. The dependence of dental caries on oral hygiene habits in preschool children from urban and rural areas in Poland. Ann Agric Environ Med. 2016; 23(4): 660–5.
 
2.
Ogunrinde TJ, Opeodu OI. Denture care practice among patients attending the prosthetic clinic in a Nigerian teaching hospital. Niger Med J. 2015; 56(3): 199–203.
 
3.
Szalewski L, Pietryka-Michałowska E, Szymańska J. Oral hygiene in patients using removable dentures. Polish J Public Health 2017; 127(1): 28 –31.
 
4.
Etman M, Bikey D. Clinical performance of removable partial dentures: A retrospective clinical study. Open Journal of Stomatology, 2012; 2(3): 173–181. doi: 10.4236/ojst.2012.23032.
 
5.
Goguţă L, Lungeanu D, Jivănescu A. Removable dentures treatment satisfaction of patients with type-2 diabetes, Romanian J Diab Nutr Met Diseas 2018; 25(3): 277–282. doi: https://doi.org/10.2478/rjdnmd....
 
6.
Bidra A, Daubert D, Garcia L, et al. Clinical practice guidelines for recall and maintenance of patients with tooth-borne and implant-borne dental restorations. J Prosthodont. 2015; 25(Suppl 1): S32–S40.
 
7.
Jaworska-Zaremba M, Mierzwińska-Nastalska E, Burzyńska B, Swoboda-Kopeć E, Sikora M. Clinical assessment of Citrosept Dental effectiveness in treatment of Candida-associated denture stomatitis, in patients using removable acrylic dentures. Prosthodontics. 2018; 68(2): 200–210.
 
8.
IBM: Corp. Released, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 2040, IBM Corp., Armonk, NY, 2016.
 
9.
Akinyamoju CA, Dosumu OO, Taiwo JO, Ogunrinde TJ, Akinyamoju AO. Oral health-related quality of life: acrylic versus flexible partial dentures. Ghana Med J. 2019; 53(2): 163–169. doi: 10.4314/gmj.v53i2.12.
 
10.
Coelho CMP, Sousa YTCS, Daré AMZ. Denture-related oral mucosal lesions in a Brazilian school of dentistry. J Oral Rehabil. 2004; 31(2): 135–9.
 
11.
Cakan U, Yuzbasioglu E, Kurt H, Kara H, Turunç R, Akbulut A, et al. Assessment of hygiene habits and attitudes among removable partial denture wearers in a university hospital. Niger J ClinPract. 2015; 18(4): 511.
 
12.
Marchini L, Tamashiro E, Nascimento DFF, Cunha VPP. Self-reported denture hygiene of a sample of edentulous attendees at a University dental clinic and the relationship to the condition of the oral tissues. Gerodontology. 2004; 21(4): 226–8.
 
13.
Sampa R, Pradip RK, Manabendra M, Saibal KS. Incidence and causes of fracture of acrylic resin complete denture. J Evol Med Dent Scienc, 2014; 69(3): 14787–94.
 
14.
Salerno C, Pascale M, Contaldo M, Esposito V, Busciolano M, Milillo L, et al. Candida-associated denture stomatitis. Med Oral Patol Oral Cirugia Bucal. 2011; e139–43.
 
15.
Krausch-Hofmann S, Cuypers L, Ivanova A, Duyck J. Predictors of Patient Satisfaction with Removable Denture Renewal: A Pilot Study. J Prosthodont. 2018; 27(6): 509–516. doi: 10.1111/jopr.12537.
 
16.
Kossioni AE, Hajto-Bryk J, Janssens B, et al. Practical Guidelines for Physicians in Promoting Oral Health in Frail Older Adults. J Am Med Dir Assoc. 2018; 19(12): 1039–1046. doi: 10.1016/j.jamda.2018.10.007.
 
17.
Ercalik-Yalcinkaya S, Özcan M. Association between oral mucosal lesions and hygiene habits in a population of removable prosthesis wearers. J Prosthodont. 2015; 24(4): 271–8.
 
18.
Izumida FE, Jorge JH, Ribeiro RC, Pavarina AC, Moffa EB, Giampaolo ET. Surface roughness and Candida albicans biofilm formation on a reline resin after long-term chemical disinfection and toothbrushing. J Prosthet Dent. 2014; 112(6): 1523–9.
 
19.
González-Cabezas C, Hara AT, Hefferren J, Lippert F. Abrasivity testing of dentifrices – challenges and current state of the art. Monographs in Oral Science. 2013; 23: 100–107. doi: 10.1159/000350476.
 
20.
Berezowski M, Szalewski L, Włoch K, Szymańska J. The effectiveness of manual and powered toothbrushes. Pol J Public Health. 2017; 127(3): 127–9.
 
21.
Drisko CL. Periodontal self-care: evidence-based support. Periodontol 2000. 2013; 62(1): 243–55.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top