PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stan uzębienia a nawyki żywieniowe i inne zachowania zdrowotne młodych dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 
2
Chair of Public Health, Medical University, Lublin, Poland
 
3
Doctoral Studies, Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
4
Student, Medical University, Łódź, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Beata Pacian   

Chair of Public Health, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):268-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Stan zdrowia jamy ustnej jest integralną częścią stanu zdrowia całego organizmu. Próchnica i choroby przyzębia są chorobami modyfikowanymi głównie przez czynniki środowiskowe i zachowania zdrowotne i do ich opanowania niejednokrotnie konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych i modyfikacja zachowań antyzdrowotnych. Celem podjętych badań była ocena stanu uzębienia i przyzębia młodych dorosłych w kontekście ich stylu życia jako wyniku sumarycznego zachowań pro- i antyzdrowotnych.

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę ok. 250 studentów w wieku 19–22 lat, ogólnie zdrowych, pacjentów przychodni Centermed w Kielcach. Podstawową metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z zastosowaniem techniki ankietowania oraz ocena badania stomatologicznego badanych.

Wyniki:
Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że badani studenci prezentują liczne zachowania antyzdrowotne związane z dietą, takie jak: unikanie spożywania śniadań, picie napojów gazowanych, spożywanie posiłków typu fast food i podjadanie między posiłkami, jednocześnie ograniczając spożycie warzyw i owoców. Istnieją korelacje pomiędzy negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi związanymi z dietą a obiektywnymi wskaźnikami stomatologicznymi.

Wnioski:
1. Stan zdrowia jamy ustnej badanej młodzieży wyrażony badanymi wskaźnikami (PUW, PD, SiC, BoP) wymaga zdecydowanej poprawy i interwencji stomatologicznej. 2. Młodzi dorośli prezentują liczne zachowania antyzdrowotne mimo świadomości ich negatywnego wpływu na ogólny stan zdrowia i stan zdrowia jamy ustnej. 3. Istnieje związek między stanem zdrowia jamy ustnej badanej młodzieży a zachowa-niami pro- i antyzdrowotnymi.


Objectives:
Oral health is an integral part of the overall health of the body. Dental caries and periodontal diseases are conditions determined mostly by environmental factors and health behaviours. In order to cope with them it is often necessary to change eating habits and modify unhealthy behaviours.

Objective:
The aim of the study is to evaluate the condition of the teeth and periodontium of young adults in the context of their lifestyle as a result of healthy and unhealthy behaviours.

Material and methods:
The study covered a group of 250 students aged 19–22, in general good healthy, who were patients of the Centermed Clinic in Kielce. A diagnostic survey with a questionnaire was used as well as evaluation of a dental examination of the study participants.

Results:
The results of analyses revealed that the examined students displayed numerous unhealthy behaviours connected with their diet, such as: skipping breakfast, having fizzy drinks, eating fast food, snacking between meals, and eating insufficient vegetables and fruit. There were correlations between negative health behaviours connected with diet and objective dental indices.

Conclusions:
1)The oral health of the examined young people, expressed with the indices studied (DMF, PD, SiC, BoP), requires definite improvement and dental intervention. 2) Young adults display numerous unhealthy behaviours despite being aware of the adverse influence on their general condition and oral health. 3)There was a correlation between the oral health of the examined young people and healthy and unhealthy behaviours.

Bujnowska M, Strzelecka A, Markowski K, Dziewisz E, Pacian AB, Kulik T, Kaczoruk M, Jachowicz A, Nowak-Starz G. Condition of teeth vs. eating habits and other health behaviours of young adults. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 268–274. doi: 10.26444/monz/124632
 
REFERENCJE (19)
1.
World Health Organisation. Diet and oral health Report 2018. World Health OrganizationRegional Office for Europe, 2018.
 
2.
Petersen PE, Ogawa H. Prevention of dental caries through the use of fluoride-the WHO approach. Community Dent Health. 2016;33(2):66–68.
 
3.
Kwan S, Petersen PE. Oral health: equity and social determinants. In: Blas E, Sivansankara Kurup A, eds. Equity, social determinants and public health programmes. World Health Organization, Geneva; 2010. p. 159–176.
 
4.
Rasińska R, Nowakowska I, Nowomiejski J. Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych. Piel Pol. 2013; 2: 79–84.
 
5.
Petersen PE, Kandelman D, Arpin S, Ogawa H. Global oral health of older people – call for public health action. Community Dent Health. 2010; 27: 1–11.
 
6.
GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;8:1545–1602. doi: 10.1016/S0140– 6736(16)31678– 6.
 
7.
Petersen PE. Global policy for improvement of oral health – World Health Assembly 2007. Int Dental J. 2008. doi:10.1922/IDJ_1930Petersen07.
 
8.
World Health Organisation. Guideline: sugars intake for adults and children. WHO, 2015.
 
9.
Reddy V, Bennadi D, Gaduputi S, Kshetrimayum N, Siluvai S, Konda Reddy VCh. Oral health related knowledge, attitude, and practice among the pre-university students of Mysore city. J Int Soc Prev Community Dent. 2014; 4(3): 154–158. doi: 10.4103/2231–0762.142012.
 
10.
Strużycka I, Rusyan E, Bogusławska-Kapała A. Występowanie Erozji szkliwa w populacji młodych dorosłych w wieku 18 lat w Polsce. Przegl Epidemiol. 2014; 68: 775 – 778.
 
11.
Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health 2015; 50: 558–565.
 
12.
GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017; 390(10100):1211–1259.
 
13.
Piotrowska DE, Pędziński B, Jankowska D, Dorota Huzarska D, Angelika Edyta Charkiewicz AE, Szpak AS. Socio-economic inequalities in the use of dental care in urban and rural areas in Poland. Ann Agric Environ Med. 2018;25(3):512–516.
 
15.
Królewska-Gawarzyńska J. Stomatologiczne zachowania prozdrowotne, a stan uzębienia łódzkiej młodzieży 18-letniej. Nowa Stomatol. 2015; 4: 153–158.
 
16.
Majda A, Zalewska-Puchała J. Bodys-Cupak I, Czubak-Lewandowska E. Stan higieny jamy ustnej i stomatologiczne zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95: 895–900.
 
17.
Amoo-Achampong F, Vitunac DE, Deeley K, Modesto A, Vieira AR. Complex patterns of response to oral hygiene instructions: longitudinal evaluation of periodontal patients. BMC Oral Health. 2018; 18(72). DOI: https://doi.org/10.1186/s12903...
 
18.
Kay E, Vascott D, Hocking A, Nield H, Dorr C, Barrett H. A review of approaches for dental practice teams for promoting oral health. Community Dent Oral Epidemiol. 2016; 44:313–30. DOI: doi: 10.1111/cdoe.12220.
 
19.
World Health Organization. Oral health surveys: basic methods – 5th ed. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 2013.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top