PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
STAROŚĆ JAKO PROBLEM SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNY ORAZ ZDROWOTNY
 
Więcej
Ukryj
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Z Katedry Zdrowia Publicznego WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
4
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(3):451-462
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono najczęściej występujące problemy geriatryczne: zdrowotne, społeczne i psychologiczne, jakie niesie ze sobą starość i związana z nią niepełnosprawność, a także strukturę ludności ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Old age, as the last period in human life, is considered primarily from the biological aspect, understood as overall physiological changes taking place in the body of an elderly person. Old age brings about decreased health potential, and in consequence, the ocurrence of certain diseases and symptoms which lead to life discomfort, especially cardiovascular diseases, cancer, problems on the part of the musculoskeletal system, as well as disorders of balance and mobility, dementia, sight and hearing impairment, etc. At present, Poland - similar to the majority of countries worldwide - is afflicted by the problem of demographic changes associated with an increase in the percentage of the elderly in the total population. The consequence of this situation is not only the burdening of the systems of health care, but also the problems of social security.
 
REFERENCJE (25)
2.
Pastuszka J.: Starość człowieka, Ethos,1999, nr 47.
 
3.
Encyklopedia seniora, Warszawa, 1986.
 
4.
Zboina B.: Jakość życia osób starszych, Ostrowiec Św., 2008.
 
5.
Kamiński A.: Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
6.
Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. VIA MEDIA. Gdańsk, 2007.
 
7.
Prociak A., Przybylska M., Sawicki K., Zaleszczyk A.: Sprawność w czynnościach codziennych starszych pensjonariuszy trzech polskich domów pomocy społecznej. Scripta Periodica, vol. III, 2/2000, Supl. 1/2000.
 
8.
Rosenthal T., Naughton B., Williamsa M.: Geriatria, CZELEJ, Lublin, 2009.
 
9.
Zdrowie Publiczne. Red. T. B. Kulik, M. Latalski, Wyd. CZELEJ Sp. Zoo, Lublin, 2002.
 
10.
Wiśniewska–Roszkowska K.: Nowe życie po sześćdziesiątce, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa, 1978.
 
11.
Wojtczak A.: Choroby wewnętrzne tom III, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 
12.
Pędich W. , Żakowska–Wachelko B. Podręcznik geriatrii dla lekarzy, PZWL Warszawa, 1988.
 
15.
Nagamoto I., Kita K., Takigawa M., Nomaguchi M., et al.: A study of the quality of life In elderly people using psychological testing. International Journal of Geriatric Psychiatry 1997;12, 6, 599-608.
 
16.
Wdowiak L., Budzyńska-Kapczuk A.: Wielkie problemy geriatryczne – nieotrzymanie moczu. Pielęgniarka i Położna. 2004, 8, 24-25.
 
17.
Wdowiak L., Budzyńska-Kapczuk A.: Wielkie problemy geriatryczne – zaburzenia mobilności, równowagi i upadki. Pielęgniarka i Położna 2004, 8, 20-21.
 
18.
Wojszel B., Bień B.: Wielkie problemy geriatryczne jako przyczyna upośledzenia sprawności osób w późnej starości. Gerontologia Polska 2001, 9, 2, 32-38.
 
19.
Isaacs B.: The challenge of geriatric medicine. Oxford University Press, London, 1992.
 
20.
Żakowska-Wachelko B.: Komu i jak służy polska geriatria? Magazyn Medyczny 1995, 11, 17-19.
 
21.
Ikegami N.: Functional assessment and its place In health care. N. Engl. J. Med. 1995, 332, 556.
 
22.
Żakowska-Wachelko B.: Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa, 2000.
 
23.
Pędich W.: Uwagi dotyczące specyfiki badań populacji ludzi starszych. Gerontologia Polska 1998, 6, 2, 3-5.
 
24.
Rogala S.: Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny, Przewodnik lekarza, 2009, 204 – 207.
 
25.
Trafiałek E.: Polska starość w dobie przemian, Katowice, 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top