PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Kserostomia – Problem dotykający coraz większą część populacji
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakład Stomatologii wieku Rozwojowego UM w Lublinie
 
2
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(3):443-449
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby jamy ustnej są problemem zdrowotnym dotyczącym całej populacji, niezależnie od wieku. Zmiany w obrębie tkanek twardych i miękkich jamy ustnej powstające na skutek zaburzonego wydzielania śliny są spowodowane występowaniem wielu chorób ogólnoustrojowych oraz starzeniem się organizmu. Wczesne rozpoznawanie tego schorzenia umożliwia zapobieganie jego następstwom u pacjentów z grup ryzyka, a objęcie kompleksową opieka lekarską i stomatologiczną tej grupy pacjentów jest bardzo często jedynym sposobem poprawy jakości ich życia.

Diseases of the oral cavity are a very frequent health problem concerning the total population, irrespective of age. Changes within the hard and soft tissues of the oral cavity developing due to the impaired secretion of saliva are due to the occurrence of many systemic diseases and the ageing of the organism. The concomitance of many symptoms caused by xerostomy contributes to the clear decrease in the quality of life of patients. Knowledge of the symptoms, etiology, and possibilities of treatment of this nosologic unit seems very important, both for the dentist and family physician. Early diagnosis of this disorder allows the prevention of its consequences in patients from the groups at risk, and the covering with complex medical and dental care of this group of patients is very often the only way to improve their life quality.
 
REFERENCJE (20)
1.
Almstahl A. el al.: Lactoferrin, amylase and mucin MUC5B and their relation to the oral microflora in hyposalivation of different origins. Oral. Microbiol. Immund. 2001; 16, 6, 345-352.
 
2.
Andersson G. et all.: Comparison of the effect of the linseed extract salium and a meethyl cellulose preparation on the symptomps of dry mouth. Gerodontology, 1995; 12, 1, 12-17.
 
3.
Hamada T. et all.: Treatment of xerostomia with the bile secretion – stimulating drug anethole trithione: a clinical trial. Am. J. Med. Sci., 1999, 318, 3, 146-151.
 
4.
Herod E.L.: The use of milk as a saliva substitute. J.Public. Health. Dent., 1994; 54, 3, 184-189.
 
5.
Jankowska-Antczak E. Wójtowicz A., Wyzgał J., Pączek L.: Objawy kserostomi u pacjentów leczonych lekami imunosupresyjnymi po przeszczepach nerki. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 1, 23-27.
 
6.
Jańczu k Z,: Profilaktyka profesjonalna w stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 
7.
Jańczuk Z., Banach J.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 
8.
Jańczuk Z., Samochowiec L., Wójcicki J.: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów. Urban & Partner, Warszawa 2002.
 
9.
Jarząb G.: Xerostomia – aptyalismus. Mag. Stomat., 2002; 9, 131, 92-93.
 
10.
Kostowski W. i wsp.: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 
11.
Levy S. et all.: Parotid salivary gland dysfunction in chronic graft - versus – host disease (c GVHD): a langitudinal study in a mause model. Bone – Marrow – Transplant. 2000, 25, 10, 1073-1078.
 
12.
Moore P.A. et all.: Type 1 diabetes mellitus, xerostomia and salivary flow rates. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod., 2001, 92, 3, 281-291.
 
13.
Nagler R.H. et all.: Histopathological study of the human submandibular gland in graft versus host disease. J. Clin. Pathol., 1999, 52, 5, 395-397.
 
14.
Narhi T.O., Meurman J.H., Ainamo A.: xerostomia and hyposalivation: causes, cansequerces and treatment in the eldesly. Drugs Aging, 1999, 15, 103-116.
 
15.
Niedermeier W. et all.: Radiation-induced hyposalivation and its treatment with oral pilocarpine. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod., 1998; 86, 5, 541-549.
 
16.
Pochwalski M., Wójtowicz A.: Suchość jamy ustnej – kserostomia – przyczyny, objawy, metody leczenia – przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomat., 2003, 4, 211-216.
 
17.
Porzoch K., Kędziora-Kornatowska K., Polak A., Parzych M.: Psychologiczne aspekty starzenia się i starości. Gerontol. Polska, 2004, 12, 165-168.
 
18.
Pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Jankowska A., Bujwid-Jagielska I.: Kserostomia jako ważny problem zdrowotny ludzi starszych. Por. Stomat., 2005; V, 1, 48-51.
 
19.
Rhodus N.L., Bereuter J.: Clinical evaluation of a commercially available oral moisturizer in relieving signs and symptoms of xerostomia in postirradiation head and neck cancer patients and patients with Sjogren's syndrome. J. Otolaryngol., 2000; 29, 1, 28-34.
 
20.
Skiba M., Kusa-Podkańska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Wpływ stanu jamy ustnej na jakość życia osób w starszym wieku. Gerontol. Polska, 2005, 13, 250-254.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top