PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Rola i zadania położnej w opiece nad pacjentką w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Stefaniak   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Litewska 14/16, 00-575, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):17–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Zespół zaburzeń wzrostu wewnątrzmacicznego jest skutkiem wzajemnego odziaływania czynników etiologicznych. Nieprawidłowa dynamika wzrastania płodu, nieodpowiadająca wiekowi ciążowemu, stanowi bezpośrednie źródło zagrożenia ciąży i jest drugą po wcześniactwie przyczyną zgonów okołoporodowych. Jedną z głównych zasad postępowania profilaktycznego w odniesieniu do zaburzeń wzrastania wewnątrzmacicznego jest poprawa opieki i czynników wpływających na stan zdrowia matki zarówno w okresie przedkoncepcyjnym, jak i w przebiegu ciąży oraz po porodzie. Celem pracy jest przedstawienie roli i zadań położnej w opiece nad pacjentką w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu.

Opis stanu wiedzy:
Z uwagi na fakt, iż etiologia zaburzeń wewnątrzmacicznego wzrastania płodu jest wieloczynnikowa, obecnie nie opisano efektywnych metod leczenia wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu. Istnieje stała potrzeba poszukiwania nowych i skutecznych metod terapeutycznych, gdyż możliwości leczenia w dalszym ciągu są ograniczone. Najważniejsza pozostaje dokładna diagnostyka oraz intensywny nadzór polegający na monitorowaniu stanu płodu.

Podsumowanie.:
Ze względu na wysokie ryzyko powikłań okołoporodowych oraz poważne następstwa związane z wcześniactwem ważne jest udzielenie przyszłej matce wparcia emocjonalnego oraz stworzenie indywidualnego modelu opieki nad pacjentką w ciąży powikłanej zaburzeniami wzrastania wewnątrzmacicznego płodu, adekwatnego do sytuacji klinicznej.


Introduction:
Intrauterine growth retardation (IUGR) is a result of mutual influence and interaction of etiological factors. Pathological foetal development dynamic, mismatched with gestational age, is a direct threat to the viability of pregnancy and is the second most common cause of perinatal deaths in children after premature birth. One of the main principles of prophylactic management with regard to intrauterine growth retardation is the improvement of care, and factors influencing maternal health, both during the pre-conception period and during pregnancy and after childbirth.

Objective:
The aim of the study is to present the role and tasks of a midwife in the care of a patient during pregnancy complicated by intrauterine growth retardation.

Brief description of the State of kknowledge.:
Given that the etiology of IUGR is subject to a multiplicity of factors, no effective method of treating IUGR has been described todate. As the accessible treatments are still limited, there exists a pressing need to seek new, effective therapeutic methods. Precise diagnostics and intensive monitoring of foetal health remain crucial.

Conclusions:
The high risk of perinatal complications and serious consequences of premature birth make it important to provide the future mother with emotional support, and to develop a model of personalized, clinical situation-sensitive care for patients with IGUR-afflicted pregnancies.

 
REFERENCJE (19)
1.
Jasińska EA, Wasiluk A. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR) jako problem kliniczny. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2010; 3 (4): 255–261.
 
2.
Kingdom J, Baker P. Intrauterine Growth Restriction. Aetiology and Management, Londyn: Wyd. Springer; 2000.
 
3.
Suhag A, Berghella V. Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Etiology and Diagnosis. Current Obstetrics and Gynecology Reports. 2013; 2 (2): 102–111.
 
4.
Lausman A, McCarthy FP, Walker M, Kingdom J. Screening, diagnosis, and management of intrauterine growth restriction. J Obstet Gynaecol Can. 2012; 34 (1): 17–28.
 
5.
Warkany J, Monroe BB, Sutherland BS. Intrauterine growth retardation. Amer. J. Dis. Child. 1961; 102: 249–79.
 
6.
WHO Tech. Rep. Serv. Public Health Aspects of low birth weight. Third report of the Expert Commitee on Maternal and Child Health. 1961; 217: 3.
 
7.
Lubchenco LO, Hansman C, Boyd E. Intrauterine growth as estimated from liveborn birth-weight data at 24 to 42 weeks of gestation. Pediatrics 1963; 32: 793.
 
8.
Fenton TR. A new growth chart for preterm babies: Babson and Benda’s chart updated with recent data and new format. BMC Pediatric. 2003; 16: 3 (1): 1.
 
9.
Baschat AA, Galan HL, Gabbe SG. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu. W: SG Gabbe i wsp. (red.), Położnictwo. Ciąża prawidłowa i powikłana, Wrocław: Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2014; 625–626.
 
10.
Ropacka-Lesiak M. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu. W: GH Bręborowicz (red.), Położnictwo, t. 2: Medycyna matczyno-płodowa, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 2012: 105–115.
 
11.
Płód za mały w stosunku do wieku ciążowego: diagnostyka i postępowanie. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Green-top Guideline No. 31; February 2013.
 
12.
Winick M, Brasel J, Valesco E. Effects of prenatal nutrition upon pregnancy risk. Clin. Obstet. Gynecol. 1973; 16: 184.
 
13.
www.fetalmedicinefoundation.com (dostęp: 2.08.2019).
 
14.
Fuchs T, Pomorski M, Wiatrowski A, Zimmer M. Ocena stanu płodu w przypadkach wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu (IUGR) oraz nadciśnienia indukowanego ciążą (PIH) w II i III trymestrze ciąży – możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Ginekologia. 2011; 4 (1): 22–26.
 
15.
Szymanowski K, Chmaj-Wierzchowska, Florek E i wsp. Wpływ dymu tytoniowego na rozwój płodu, noworodka i dziecka – przegląd piśmiennictwa. Przegl Lek. 2006; 10: 1135–1137.
 
16.
Wen SW, Goldenberg RL, Cutter GR i wsp. Smoking, maternal age, fetal growth and gestational age at delivery. Am J Obstet Gynecol. 1990; 162: 53.
 
17.
Kmita G. The early psychological intervention in the cases of preterm neonates and their families in intensive neonatal care units. W: G Kmita, G. Kaczmarek (eds.), The early psychological intervention. The place of a psychologist in the care of a neonate and his family, Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2004: 45–63.
 
18.
Chan PYL, Morris JM, Leslie GI, Kelly PJ, Gallery DM. The Long-Term Effects of Prematurity and Intrauterine Growth Restriction on Cardiovascular, Renal, and Metabolic Function. Int. J. Pediatr. 2010: 280–402.
 
19.
Kirpalani H, Moore AM, Perlman M. Klasyfikacja noworodków z ciąż pojedynczych. W: M Kornacka (red. nauk. polskiego wydania), Podręcznik neonatologii, Warszawa: Wyd. Medipage; 2009.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543