PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku nietrzymania moczu u mężczyzn po zabiegu radykalnej prostatektomii
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
3
Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jurys   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):144-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Pomimo dobrze rozwiniętych technik operacyjnych i niskiej śmiertelności w wyniku radykalnej prostatektomii wśród pacjentów poddanych takiej terapii wciąż występują poważne powikłania pooperacyjne, tj. nietrzymanie moczu oraz impotencja. Ważne w ich leczeniu jest wdrożenie odpowiedniego procesu fizjoterapii. Celem pracy jest opis postępowania fizjoterapeutycznego w przypadku wystąpienia nietrzymania moczu po zabiegu radykalnej prostatektomii na podstawie dostępnej literatury oraz przybliżenie problematyki raka gruczołu krokowego wraz z jego diagnostyką i leczeniem.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce. Jego wykrywalność na przestrzeni ostatnich trzech dekad wzrosła niemal 5 razy. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat rak prostaty będzie najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce. W diagnozie wykorzystuje się oznaczanie poziomu PSA w surowicy krwi, badanie palpacyjne per rectum, ultrasonografię oraz biopsję. Głównymi metodami leczenia nowotworu prostaty jest leczenie zachowawcze, chirurgiczne, hormonalne oraz radioterapia. Radykalna prostatektomia jest uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia nowotworu ograniczonego do gruczołu krokowego. Prowadzi jednak do występowania poważnych powikłań, do których należą nietrzymanie moczu oraz impotencja. Wczesne wdrożenie odpowiedniego programu fizjoterapii pozwala poprawić komfort życia pacjentów.

Podsumowanie:
Mimo ciągłego udoskonalania technik radykalnej prostatektomii ryzyko wystąpienia u pacjentów powikłań w postaci nietrzymania moczu czy zaburzeń erekcji jest wciąż wysokie. Dlatego też nieodłącznym elementem kompleksowego leczenia chorych cierpiących z powodu raka prostaty powinien być proces fizjoterapii.


Introduction and objective:
Despite well-developed surgical techniques and low mortality as the result of radical prostatectomy, there still occur serious post-operative complications, such as urinary incontinence and erectile dysfunction. It is very important to introduce appropriate physiotherapeutic management in the treatment of these complications. The aim of the study is to present physiotherapeutic management of urinary incontinence after the procedure of radical prostatectomy, based on the available literature, and bring closer an understanding of the problem of prostate cancer, its diagnostics and treatment.

Brief description of the state of knowledge.:
Prostate cancer is the second most common malignant cancer in Polish males. Over the last three decades, its detectability has increased nearly five times. The prognoses demonstrate that during the nearest 15 years, prostate cancer will become the most frequent malignant cancer among males in Poland. The diagnosis includes the measurement of the serum PSA level, palpation per rectum, ultrasonographic examination and prostate biopsy. The main treatments for prostate cancer are conservative treatment, surgical treatment, hormonal treatment and radiotherapy. Radical prostatectomy is considered the most effective method of treatment for cancer limited to the prostate. Nevertheless, it leads to two serious complications, such as urinary incontinence and impotence. An early introduction of a proper physiotherapeutic process allows an improvement in the quality of life of patients with urinary incontinence and erectile dysfunction.

Conclusion:
Despite constant improvement in the techniques of radical prostatectomy, the risk of complications, such as urinary incontinence or erectile dysfunction still remain high. Therefore, the process of physiotherapy should be an integral element of the complex treatment of patients suffering from prostate cancer.

 
REFERENCJE (21)
1.
Sołtysiak Z, Burzyński B, Gołba A, Kwiatkowska K. Role of physiotherapy after urological surgery [in Polish]. W: Olszówka M, Zdunek B. (red.). Współczesne problemy fizjoterapii, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL; 2016, s. 106–114.
 
2.
Borowicz A, Wieczorkowska-Tobis K. Physiotherapy treatment in urinary incontinence [in Polish]. Gerontol Pol. 2010; 18(3): 114–119.
 
3.
Dębiński P, Niezgoda T. Classification of urinary incontinence and methods of treatment [in Polish]. Prz Urol. 2014; 87(5): 1–6.
 
4.
Wallis CJ, Herschorn S, Saskin R, Su J, Klotz LH, Chang M i wsp. Complications after radical prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: results of a population-based, propensity score-matched analysis. Urology. 2015; 85(3): 621–627. https:// doi: 10.1016/j.urology.2014.11.037.
 
5.
Santos NA, Saintrain MV, Regadas RP, Da Silvera RA, De Menezes FJC. Assessment of Physical Therapy Strategies for Recovery of Urinary Concinence after Prostatectomy. Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(1): 81–86.
 
6.
Sooriakumaran P, Nyberg T, Akre O, Haendler L, Heus I, Olsson M i wsp. Comparative effectiveness of radical prostatectomy and radiotherapy in prostate cancer: observational study of mortality outcomes. BMJ. 2014; 348: 1–13. https://doi: 10.1136/bmj.g1502.
 
7.
Sosnowski R, Kuczkiewicz O, Moskal K, Kuncewicz P. Assessment of the level of knowledge of men about lower urinary track related symptoms [in Polish]. Prz Urol. 2017; 105(5): 1–7.
 
8.
Chapple CR, MacDiarmid SA, Patel A. Urodynamics Made Easy. Third Edition. Elsevier. 2009.
 
9.
Kryst P. Choroby gruczołu krokowego. W: Borkowski T, Czaplicki M, Demkow T, Dobroński P, Ferenz T, Gołębiewski J i wsp. (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Urologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006. s. 167–192.
 
10.
Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku. Ministerstwo Zdrowia; 2017.
 
11.
Hemminki K. Familial risk and familial survival in prostate cancer. World J Urol. 2012; 30(2): 143–148. https:// doi: 10.1007/s00345–011–0801–1.
 
12.
Mottet N, Van der Bergh RCN, Briers E, Bourke L, Conford P, De Santis M I wsp. EAU-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines of Prostate Cancer. EAU. 2018.
 
13.
Albertsen PC. Observational studies and the natural history of screen- -detected prostate cancer. Curr Opin Urol. 2015; 25(3): 232–237. https:// doi: 10.1097/MOU.0000000000000157.
 
14.
Tewari A, Sooriakumaran P, Block DA, Seshadri-Kreaden U, Herbert AE, Wiklund P. Positive surgical margin and perioperative complication rates of primary surgical treatments for prostate cancer: a systematic review and meta-analysis comparing retrotubic, laparoscopic, and robotic prostatectomy. Eur Urol. 2012; 62(1): 1–15.
 
15.
Pagliarulo V, Bracarda S, Eisenberger MA, Mottet N, Schröder FS, Sternberg CN i wsp. Contemporary role of androgen deprivation therapy for prostate cancer. Eur Urol. 2012; 61(1): 11–25. https://doi: 10.1016/j. eururo.2011.08.026.
 
16.
Gandaglia G, Suardi N, Cucchiara V, Bianchi M, Shariat SF, Roupret H i wsp. Penile rehabilitation after radical prostatectomy: does it work? Trans Androl Urol. 2015; 4(2): 110–123.
 
17.
Matuszewski M. Modern methods of treatment od urinary incontinence in men [in Polish]. Prz Urol. 2013; 77(1): 1–3.
 
18.
Burkhard FC, Bosch JLHR, Cruz F, Lemack GE, Nambiar AK, Thiruchelvam N i wsp. EAU Guidelines on Urinary Incontinence in Adults. EAU. 2018.
 
19.
Kania P, Wośkowiak P, Salagierski M. Perseveration of continence in radical prostatectomy patients: a laparoscopic surgeon’s perspective. Cent European J Urol. 2019; 72: 32–38. https://doi: 10.5173/ceju.2019.1765.
 
20.
Sołtysiak-Gibała Z, Schmidt M, Gibała P, Knapik M, Burzyński B. Biofeedback in therapy of urinary incontinence [in Polish]. W: Skrzypulec- -Plinta V, Drosdzol-Cop A, Fuchs A. (red.). Frapujące zagadnienia z zakresu ginekologii, położnictwa i seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny; 2018. s. 73–79.
 
21.
Marsik G, Jurys T. Sexuality and sexual rehabilitation of people with a physical disability [in Polish]. W: Skrzypulec-Plinta V, Drosdzol-Cop A, Fuchs A. (red.). Frapujące zagadnienia z zakresu giekologii, położnictwa i seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny; 2018. s. 231–240.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top