PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Rehabilitacja w rdzeniowym zaniku mięśni
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Iłżecka   

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Staszica 4/6, 20-081, Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(3):277-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to choroba układu nerwowego spowodowana zwyrodnieniem neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. Wywoływana jest ona przez homozygotyczną delecję genu przeżycia neuronu ruchowego (SMN1), co prowadzi do obniżenia poziomu białka SMN. SMA charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni. Rehabilitacja jest jedną z metod leczenia chorych na SMA. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego rehabilitacji stosowanej w leczeniu tej choroby

Opis stanu wiedzy:
Z danych piśmienniczych wynika, że rehabilitacja korzystnie wpływa na stan zdrowia chorych na SMA. Kinezyterapia poprawia zakres ruchu i siłę mięśni. Korzystny wpływ na funkcje ruchowe wywierają także elektroterapia i hydroterapia. Wykazano też poprawę funkcji motorycznych po zastosowaniu metody wibracyjnej rehabilitacji nerwowo-mięśniowej. Zaobserwowano, że rehabilitacja zmniejsza zaburzenia połykania oraz występowanie niedodmy płuc i wpływa korzystnie na jakość życia chorych na SMA. W związku z postępującym inwalidztwem chorego korzystne jest stosowanie pomocy ortopedycznych.

Podsumowanie:
SMA prowadzi do inwalidztwa chorego. Rehabilitacja odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu mięśni, zmniejszaniu spastyczności i zwiększaniu zakresu ruchu. W leczeniu stosuje się kinezyterapię i fizykoterapię. Konieczna może być terapia mowy, zaburzeń połykania, powikłań oddechowych, a także stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego. Według dostępnych w piśmiennictwie danych rehabilitacja wpływa korzystnie na stan zdrowia i jakość życia chorych na SMA.


Introduction and objective:
Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a disease of the nervous system caused by the degeneration of motor neurons in the spinal cord. The disease is caused by a homozygous deletion of the motor neuron survival gene (SMN1), which leads to a reduction in the level of the SMN protein. SMA is characterized by muscle weakness and was-ting. Rehabilitation is one of the methods of treating patients with SMA. The aim of the study was to review the literature on rehabilitation in this disease.

Brief description of the state of knowledge:
According to the literature, rehabilitation has a positive effect on the health of patients with SMA. Kinesiotherapy improves the range of motion and muscle strength. Electrotherapy and hydrotherapy also have a beneficial effect on motor functions. Improvement of motor functions has also been demonstrated after the use of the vibration method of neuromuscular rehabilitation. It has been observed that rehabilitation reduces swallowing disorders and the occurrence of atelectasis, and has a positive effect on the quality of life of patients with SMA. Due to the patient‘s progressive disability, it is preferable to use ortho-paedic aids.

Conclusion:
SMA leads to the disability of the patient. Re-habilitation plays an important role in the strengthening of muscles, reducing spasticity and increasing the range of motion. The treatment involves kinesiotherapy and physical therapy. Therapy of speech, dysphagia, respiratory complica-tions, and the use of orthopaedic appliances may be necessary. According to the data available in the literature, rehabilitation has a positive effect on the health and quality of life of patients with SMA

Iłżecka J. Rehabilitacja w rdzeniowym zaniku mięśni. Med Og Nauk Zdr. Doi:10.26444/monz/137080
 
REFERENCJE (30)
1.
Baioni MTC, Ambiel CR. Spinal muscular atrophy: diagnosis, treatment and future prospects. J Pediatr (Rio J). 2010; 86(4): 261–270. doi: https://doi.org/10.2223/JPED.1....
 
2.
Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy. Neurol Clin. 2015; 33(4): 831–846. doi: https://doi.org/10.1016/j.ncl.....
 
3.
Arnold ES, Fischbeck KH. Spinal muscular atrophy. Handb Clin Neurol. 2018; 148: 591– 601. doi: https://doi.org/10.1016/B978– 0–444– 64076 –5.00038–7.
 
4.
D'Amico A, Mercuri E, Tiziano FD, et al. Spinal muscular atrophy. Orphanet J Rare Dis. 2011; 6: 71. doi: https://doi.org/10.1186/1750–1... 6 –71.
 
5.
Foead AI, Yeo WW, Vishnumukkala T, et al. Rehabilitation in spinal muscular atrophy. J Int Soc Phys Rehabil Med. 2019; 2: 62–70. doi: https://doi.org/10.4103/jisprm....
 
6.
Fujak A, Forst R, Forst J. Current strategies of conservative and operative treatment of the most frequent muscular disorders. Orthopade. 2010; 39(1): 38–52. doi: https://doi.org/10.1007/s00132....
 
7.
Haaker G, Fujak A. Proximal spinal muscular atrophy: current ortho-pedic perspective. Appl Clin Genet. 2013; 6(11): 113–120. doi: https://doi.org/10.2147/TACG.S....
 
8.
Bartels B, Montes J, van der Pol WL, et al. Physical exercise training for type 3 spinal muscular atrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 3(3): CD012120. doi: https://doi.org/10.1002/146518....
 
9.
Chali F, Desseille C, Houdebine L, et al. Long-term exercise-specific neuroprotection in spinal muscular atrophy-like mice. J Physiol. 2016; 594(7): 1931–1952. doi: https://doi.org/10.1113/JP2713....
 
10.
Lewelt A, Krosschell KJ, Stoddard GJ, et al. Resistance strength training exercise in children with spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 2015; 52(4): 559–567. doi: https://doi.org/10.1002/mus.24....
 
11.
Bora G, Subaşı-Yıldız S, Yeşbek-Kaymaz A, et al. Effects of arm cycling exercise in spinal muscular atrophy type II patients: a pilot study. J Child Neurol. 2018; 33(3): 209–215. doi: https://doi.org/10.1177/088307....
 
12.
Bulut N, Yardimci BN, Avvat E, et al. The effect of two different aerobic training modalities in a child with spinal muscular atrophy type II: a case report. J Exerc Rehabil. 2019; 15(2): 322–326. doi: https://doi.org/10.12965/jer.1....
 
13.
Cunha MC, Oliveira AS, Labronici RH, et al. Spinal muscular atrophy type II (intermediary) and III (Kugelberg-Welander). Evolution of 50 patients with physiotherapy and hydrotherapy in a swimming pool. Arq Neuropsiquiatr. 1996; 54(3): 402–406. doi: https://doi.org/10.1590/s0004–....
 
14.
Salem Y, Gropack SJ. Aquatic therapy for a child with type III spinal muscular atrophy: a case report. Phys Occup Ther Pediatr. 2010; 30(4): 313–324. doi: https://doi.org/10.3109/019426....
 
15.
Stark Ch, Duran I, Cirak S, et al. Vibration-assisted home training pro-gram for children with spinal muscular atrophy. Child Neurol Open. 2018; 5: 2329048X18780477. doi: https://doi.org/10.1177/232904....
 
16.
Erickson ML, Ryan TE, Backus D, et al. Endurance neuromuscular electrical stimulation training improves skeletal muscle oxidative ca-pacity in individuals with motor-complete spinal cord injury. Muscle Nerve. 2017; 55(5): 669–675. doi: https://doi.org/10.1002/mus.25....
 
17.
Gordon T, Mao J. Muscle atrophy and procedures for training after spinal cord injury. Phys Ther. 1994; 74(1): 50–60. doi: https://doi.org/ 10.1093/ptj/74.1.50.
 
18.
Gobbo M, Lazzarini S, Vacchi L, et al. Exercise combined with electro-therapy enhances motor function in an adolescent with spinal muscular atrophy type III. Case Rep Neurol Med. 2019; 2019: 4839793. doi: https://doi.org/ 10.1155/2019/4839793.
 
19.
Bach JR, Turcios NL, Wang L. Respiratory complications of pediatric neuromuscular diseases. Pediatr Clin North Am. 2021; 68(1): 177–191. doi: https://doi.org/10.1016/j.pcl.....
 
20.
Bach JR. Noninvasive respiratory management of patients with neuro-muscular disease. Ann Rehabil Med. 2017; 41(4): 519-538. doi: https://doi.org/10.5535/arm.20....
 
21.
Arnold WD, Kassar D, Kissel JT. Spinal muscular atrophy: diagnosis and management in a new therapeutic era. Muscle Nerve. 2015; 51(2): 157–167. doi: https://doi.org/10.1002/mus.24....
 
22.
Bilan N, Poorshiri B. The role of chest physiotherapy in prevention of postextubation atelectasis in pediatric patients with neuromuscular diseases. Iran J Child Neurol Winter. 2013; 7(1): 21–24.
 
23.
Peranich L, Reynolds KB, O’Brien S, et al. The roles of occupational therapy, physical therapy, and speech/language pathology in primary care. J Nurse Pract. 2010; 6: 36-43.
 
24.
van der Heul AMB, Cuppen I, Wadman RI, et al. Feeding and swal-lowing problems in infants with spinal muscular atrophy type 1: an observational study. J Neuromuscul Dis. 2020; 7(3): 323–330. doi: https://doi.org/10.3233/JND-19....
 
25.
Choi YA, Suh DI, Chae JH, et al. Trajectory of change in the swallowing status in spinal muscular atrophy type I. Int J Pediatr Otorhinolaryn-gol. 2020; 130: 109818. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpo....
 
26.
van der Heul AMB, Wijngaarde CA, Wadman RI, et al. Bulbar problems self-reported by children and adults with spinal muscular atrophy. J Neuromuscul Dis. 2019; 6(3): 361–368. doi: https://doi.org/10.3233/JND-19....
 
27.
Messina S, Pane M, De Rose P, et al. Feeding problems and malnutrition in spinal muscular atrophy type II. Neuromuscul Disord. 2008; 18(5): 389–393. doi: https://doi.org/10.1016/j.nmd.....
 
28.
Cichocki P, Zyzniewska-Banaszak E, Mosiejczuk H. Strategy of physio-therapy in dysphagia associated with spinal muscular atrophy type Ib: case study. Ann Acad Med Stetin. 2011; 57(1): 26–30.
 
29.
Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy. Part 1. Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord. 2018; 28(2): 103–115. doi: https://doi.org/10.1016/j.nmd.....
 
30.
Fischer MJ, Asselman FL, Kruitwagen-van Reenen ET, et al. Psychologi-cal well-being in adults with spinal muscular atrophy: the contribution of participation and psychological needs. Disabil Rehabil. 2020; 42(16): 2262–2270. doi: https://doi.org/10.1080/096382....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top