PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Postępowanie stomatologiczne u dzieci z zaburzeniami funkcji tarczycy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie zdrowia publicznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Kuśmierz   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):149-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Dzieci obciążone zaburzeniami funkcjonowania tarczycy należą do grupy wysokiego ryzyka rozwoju choroby próchnicowej zębów oraz częściej niż u dzieci zdrowych obserwowane są u nich zmiany w obrazie błony śluzowej jamy ustnej. Próchnica występuje zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i stałym, charakteryzuje się dynamicznym przebiegiem przy słabo widocznym obrazie klinicznym. Szczególnie istotne jest zapobieganie rozwojowi próchnicy oraz innych ostrych stanów zapalnych w jamie ustnej, gdyż przy istnieniu ogólnego osłabienia u dziecka mogą one prowadzić do rozwoju sepsy oraz stanu zagrożenia życia. Celem pracy jest przedstawienie problematyki opieki stomatologicznej nad dzieckiem z zaburzeniami funkcji gruczołu tarczowego.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Do objawów hipotyreozy widocznych w jamie ustnej, obok makroglosji, należy opóźnione wyrzynanie zębów. Jest to następstwo niedoborów hormonów tarczycy, co w konsekwencji prowadzi do spowolnienia metabolizmu, jak również wolniejszego wzrostu i dojrzewania kości. Na skutek nadczynności tarczycy w układzie kostnym można dostrzec przyspieszenie procesów anabolicznych i katabolicznych. Wiek kostny, jak i zębowy jest przyspieszony. Dostrzegalne jest przedwczesne wyrzynanie oraz wymiana zębów mlecznych na stałe. Widoczna jest resorpcja korzeni zębów stałych, destrukcja przyzębia brzeżnego oraz okołowierzchołkowego.

Podsumowanie:
Ze względu na zwiększoną podatność tkanek zębów na próchnicę zmiany powinny być wykryte już we wczesnym stadium rozwoju i leczone niezwłocznie. Kontrola płytki nazębnej ma istotne znaczenie ze względu na skłonność pacjentów z chorobą tarczycy do stanów zapalnych przyzębia, a w konsekwencji – przyspieszonego ubytku tkanki kostnej wyrostka zębodołowego.


Introduction and Objective:
Children burdened with thyroid dysfunction belong to the group at high risk of development of dental caries, and in these children changes in the image of the oral mucosa are more often observed. Dental caries occurs both in the primary and permanent dentition. It is characterized by a dynamic course with poorly visible clinical image. Prevention of the development of caries and other acute inflammatory states in the oral cavity is especially important because of the presence of the general weakness in the child which, in consequence, may lead to the development of sepsis and a life-threatening condition. The aim of the study is presentation of the scope of problems concerning dental care of children with thyroid dysfunction.

Brief description of the state of knowledge:
Apart from macroglossia, delayed tooth eruption belongs to the symptoms of hypothyroidism observed in the oral cavity. This is a consequence of thyroid hormone deficiency, which consequently leads to the slowing down of metabolism, growth, and bone maturation. As a result of hyperthyroidism, acceleration of anabolic, as well as catabolic processes may be observed in the skeletal system. Both bone and dental age are accelerated. Premature eruption of teeth and milk teeth replacement by the permanent teeth are observed, as well as root tooth resorption, destruction of the marginal periapical periodontium.

Summary:
Considering an increased susceptibility of dental tissue to caries, changes should be detected at an early stage of development and treated instantly. Plaque control is very important because of the propensity of patients with thyroid disease to periodontitis, and, in consequence, to accelerated crestal bone loss.

 
REFERENCJE (27)
1.
Szpringer-Nodzak M, Wochna-Sobańska M. Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL; 2007.
 
2.
Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. 1. Med Tour Press International; 2017.
 
3.
Cameron AC, Widmer RP. Stomatologia dziecięca. Wyd. II polskie, Kaczmarek U (red.). Elsevier Urban & Partner; 2012.
 
4.
Ganong W. Fizjologia. Warszawa: PZWL; 2009.
 
5.
Traczyk WZ. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa: PZWL; 2002.
 
6.
Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka, t. 3. Warszawa: PZWL; 2016.
 
7.
Fibak J. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Warszawa: PZWL; 2002.
 
8.
Dobrzańska A, Ryżko J. Pediatria. Elsevier Urban & Partner; 2010.
 
9.
Bartel H. Embriologia. Warszawa: PZWL; 2012.
 
10.
Koziołek M, Kiedrowicz M, Kiedrowicz B, Dembowska E, Syrenicz A. Objawy chorób endokrynologicznych u pacjentów leczonych stomatologicznie. Dent Med Probl. 2011; 48(2): 229 235.
 
11.
Pinto A, Glick M. Management of patients with thyroid disease: oral health considerations. J Am Dent Assoc. 2002; 133: 849–858.
 
12.
Borysewicz-Lewicka M, Chłapowska J, Gerreth K, Krajewski W, Paw- laczyk-Kamieńska T. Zdrowie jamy ustnej małego dziecka, Med Tour Press International; 2016.
 
13.
Allain TJ, Thomas MR, McGregor M, Salisbury R. A histomorphometric study of bone changes in thyroid dysfunction in rats. Bone 1995; 16: 505–509.
 
14.
Bergström J, Eliasson S, Dock J. A 10-year prospective study of tobacco smoking and periodontal health. J Periodontol. 2000; 71: 1338–1347.
 
15.
Taylor GW. Bidirectional interrelationships between diabetes and periodontal diseases: an epidemiologic perspective. Ann Periodontol. 2001; 6: 99–112.
 
16.
Feitosa DS, Marques MR, Casati MZ, Sallum EA, Nociti Jr FH, de Toledo S. The influence of thyroid hormones on periodontitis-related bone loss and tooth-supporting alveolar bone: a histological study in rats. J. Periodont. Res. 2009; 44: 472–478.
 
17.
Femiano F, Lanza A, Buonaiuto C, Gombos F, Nunziata M, Cuccurullo L, Cirillo N. Burning mouth syndrome and burning mouth in hypothyroidism: proposal for a diagnostic and therapeutic protocol Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105: 22–27.
 
18.
Mendak M, Konopka T, Bogucki A, Dobrzycka E, Mendak A. Uwarunkowania psychologiczne i kliniczne zespołu pieczenia jamy ustnej. Dent Med Probl. 2005; 42(4): 595–603.
 
19.
Kulig G, Bednarczuk T, Syrenicz A. Oftalmopatia tarczycowa. W: Syrenicz A. (red.), Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej. Szczecin: Wydaw. Pomorskiej Akad Med; 2009; 195–210.
 
20.
Horst-Sikorska W, Ignaszak-Szczepaniak M, Marcinkowska M, Kaczmarek M, Stajgis M, Slomski R. Association analysis of vitamin Dreceptor gene polymorphisms with bone mineral density in young women with Graves’ disease. Acta Biochim Pol. 2008; 55: 371–380.
 
21.
 
22.
 
23.
Król M, Grobelny M. Wiedza dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 335–340.
 
24.
Mehr K, Czajka-Jakubowska A, Marcinkowski J, Maciejewska Z, Piotrowski P. Postawa rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych i sprawnych wobec zagadnień dotyczących etiologii i profilaktyki próchnicy zębów. Doniesienia wstępne. Med Og. 2009; 15(4): 526–538.
 
25.
Olczak-Kowalczyk D, Borysewicz-Lewicka M, Adamowicz-Klepalska B, Jackowska T, Kaczmarek U. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży. Nowa Stomatol. 2016; 21(1): 47–73.
 
26.
 
27.
Szczepańska J, Pawłowska E. Niektóre problemy związane z toksykologią fluorków. Borgis – Nowa Stomatologia 2007; 2–3: 82–87.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top