PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Celem niniejszego tekstu jest analiza roli usług fizjoterapeutycznych podczas pandemii COVID-19 w perspektywie globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń, wyzwań terapeutycznych oraz implementowanych działań zaradczych w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce oraz Australii.

Materiał i metody:
Proces badawczy zrealizowano przy wykorzystaniu triangulacji metod badawczych: jakościowej analizy opisowej, analizy treści oraz metody porównawczej. Jako źródła danych empirycznych wybrano 20 raportów wiodących podmiotów na świecie odpowiadających za funkcjonowanie sektora usług medycznych, w tym fizjoterapeutycznych.

Wyniki:
Pandemia COVID-19 wywołała zakłócenia w świadczeniu usług fizjoterapeutycznych w skali globalnej. Wyzwania terapeutyczne, przed którymi stanął ten podsektor, były bardzo podobne na całym świecie i warunkowane charakterem oraz przebiegiem choroby COVID-19. Natomiast identyfikowane różnice w poszczególnych regionach świata dotyczyły ograniczeń, które komplikowały świadczenie usług fizjoterapeutycznych w trakcie pandemii oraz działań zaradczych, które były podejmowane w odpowiedzi na zmiany sprowokowane stanem pandemii.

Wnioski:
Usługi fizjoterapeutyczne podczas pandemii stały się jednym z kluczowych wymiarów efektywności leczenia i powrotu do zdrowia pacjentów z COVID-19. Kraje na poszczególnych kontynentach stanęły przed obliczem pandemii w zupełnie innych warunkach wyjściowych, a także wymagały wdrażania działań zaradczych wielotorowo i multihierarchicznie.


Introduction and objective:
The purpose of this text is to analyze the role of physiotherapy services during the COVID-19 pandemic from a global perspective, with particular emphasis on limitations, therapeutic challenges and implemented remedial actions in Europe, Asia, North and South America, Africa and Australia.

Material and methods:
The research process was carried out using triangulation of research methods: qualitative descriptive analysis method, content analysis method and comparative method. As sources of empirical data, 20 reports of leading entities in the world were selected responsible for the functioning of the medical services sector, including physiotherapy.

Results:
The COVID-19 pandemic has disrupted the provision of physiotherapy services on a global scale. The therapeutic challenges faced by this sub-sector were very similar around the world and conditioned by the nature and course of the COVID-19 disease. However, the differences in individual regions of the world that were identified at that time concerned restrictions that complicated the provision of physiotherapy services during the pandemic and remedial actions that were taken in response to changes caused by the state of the pandemic.

Conclusions:
Physiotherapy services during the pandemic have become one of the key dimensions of the effectiveness of treatment and recovery of patients with COVID-19. Countries on individual continents faced the pandemic in completely different starting conditions, and also required multi-track and multi-hierarchical implementation of countermeasures.

Bąk D. Fizjoterapia w trakcie pandemii COVID-19 w ujęciu globalnym – ograniczenia, wyzwania terapeutyczne, działania zaradcze. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(2): 123–130. doi: 10.26444/monz/167458
 
REFERENCJE (43)
1.
Elsayed W, Albagmi F, Hussain M, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on physical therapy practice in Saudi Arabia. PLoS One. 2022;17(12):e0278785. https://doi.org/10.1371/journa....
 
2.
Thomas P, Baldwin C, Beach L, et al. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting and beyond: an update to clinical practice recommendations. J Physiother. 2022;68:8–25. https://doi.org/10.1016/j.jphy....
 
3.
Yu C, Helwig EJ. Role of rehabilitation amidst the COVID-19 pandemic: a review. J Transl Med. 2021;19(376):1–11. https://doi.org/10.1186/s12967....
 
4.
MacDonald DJ, Clement ND, Howle CR, et al. The effect of COVID-19 restrictions on rehabilitation and functional outcome following total hip and knee arthroplasty during the first wave of the pandemic. Bone Jt Open. 2021;2(6):380–387. https://doi.org/10.1302/2633-1....
 
5.
Ilyas A, Naiz A, Abualait T, et al. The Impact of COVID-19 Pandemic on Rehabilitation Services in a Tertiary Care Hospital in the Eastern Region of Saudi Arabia: A Single-Center Study. Cureus. 2021;13(9):e18303. https://doi.org/10.7759/cureus....
 
6.
Polastri M, Ciasca A, Nava S, et al. Two years of COVID-19: Trends in rehabilitation. Pulmunology. 2022;20:36. https://doi.org/10.1016/j.pulm....
 
7.
Trojman A, Hough J, Hides J, et al. Physiotherapy practices when treating patients with COVID-19 during a pandemic: A survey study. Heart & Lung. 2023;57:152–160. https://doi.org/10.1016/j.hrtl....
 
8.
Hams A, Jones T. Evaluation of the Early Impact of COVID-19 on Physiotherapy Clinical Placement Learning Models and Client Case-Mix. Int J Pract-Based Learn Health Soc Care. 2022;10(1):36–47. https://doi.org/10.18552/ijpbl....
 
9.
Morisawa F, Nishizaki Y, Irie Y, et al. Association between physiotherapist burnout and working environment during the coronavirus disease 2019 pandemic in Japan: A multicenter observational study. PLoS One. 2022;17(9):e0275415. https://doi.org/10.1371/journa....
 
10.
Wade DT. Rehabilitation after COVID-19: an evidence-based approach. Clin Med. 2020;20(4):359–364. https://doi.org/10.7861/clinme....
 
11.
Demeco A, Marotta N, Barletta M, et al. Rehabilitation of patients post-COVID-19 infection: a literature review. J Int Med Res. 2020;48(8):1–10. https://doi.org/10.1177/030006....
 
12.
Minghelli B, Soares A, Guerreiro A, et al. Physiotherapy services in the face of a pandemic. Rev Assoc Med Bras. 2020;66(4):491–497. http://dx.doi.org/10.1590/1806....
 
13.
Sun T, Guo L, Tian F, et al. Rehabilitation of patients with COVID-19. Expert Rev Respir Med. 2020;14(12):1249–1256. https://doi.org/10.1080/174763....
 
14.
Rumrill PD, Koch LC, Strauser DR. Introduction to the special issue: Employment and vocational rehabilitation considerations for people with disabilities during and after the COVID-19 pandemic. J Vocat Rehabil. 2021;54:1–3. https://doi.org/10.3233/JVR-20....
 
15.
Imamura M, Mirisola AR, Ribeiro FQ, et al. Rehabilitation of patients after COVID-19 recovery: An experience at the Physical and Rehabilitation Medicine Institute and Lucy Montoro Rehabilitation Institute. Clinics. 2021;76:e2804. https://doi.org/10.6061/clinic....
 
16.
Rydwik E, Anmyr L, Regardt M, et al. ReCOV: recovery and rehabilitation during and after COVID-19 – a study protocol of a longitudinal observational study on patients, next of kin and health care staff. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021;13(70):1–10. https://doi.org/10.1186/s13102....
 
17.
Chuang HJ, Hsiao, MY, Wang TG, et al. A multi-disciplinary rehabilitation approach for people surviving severe COVID-19 – a case series and literature review. J Formos Med Assoc. 2022;121(12):2408–2415. https://doi.org/10.1016/j.jfma....
 
18.
Igwesi-Chidobe CN, Anyaene C, Akinfeleye A, et al. Experiences of physiotherapists involved in front-line management of patients with COVID-19 in Nigeria: a qualitative study. BMJ Open. 2022;12:e060012. https://doi.org/10.1136/bmjope....
 
19.
Szymczyk E, Wolska J, Wolski D. The challenges of rehabilitation after COVID-19. J Educ Health Sport. 2021;11(9):21–28. http://dx.doi.org/10.12775/JEH....
 
20.
Kenya Ministry of Health 2020, Physiotherapy Guidelines of Management and Recommendations to Clinical Practice for COVID-19 https://www.health.go.ke/wp-co... (access: 2022.02.28).
 
21.
Doyle L, McCabe C, Keogh B, et al. An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. J Res Nurs. 2019;25(5):443–455. https://doi.org/10.1177/174498....
 
22.
Bengtsson M. How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open. 2016;2:8–14. https://doi.org/10.1016/j.npls....
 
23.
Iranifard E, Roudsari RL. Comparative Research: An Old Yet Unfamiliar Method. J Midwifery Reproductive Health. 2022;10(3):3317–3318. https://doi.org/10.22038/JMRH.....
 
24.
World Physiotherapy 2021, Impact of the COVID-19 pandemic on physiotherapy services globally https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.07).
 
25.
World Physiotherapy 2020, Response to COVID-19, Briefing Paper 2 Rehabilitation and the Vital Role of Physiotherapy https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.09).
 
26.
World Physiotherapy 2020, Response to COVID-19, Briefing Paper 5, The Impact of COVID-19 on Fragile Health Systems and Vulnerable Communities, and the Role of Physiotherapists in the Delivery of Rehabilitation. https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.09).
 
27.
World Physiotherapy 2021, Response to COVID-19, Briefing Paper 9, Safe Rehabilitation Approaches for People Living with Long COVID: Physical Activiti and Exercise. https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.09).
 
28.
World Health Organization 2021, Rehabilitation needs of people recovering from COVID-19. https://www.who.int/publicatio... (access: 2023.01.09).
 
29.
World Health Organization 2021, COVID-19 Clinical management – Living guidance https://apps.who.int/iris/bits... (access: 2023.01.09).
 
30.
World Health Organization Regional Office for Europe 2021, Support for rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness https://apps.who.int/iris/bits... (access: 2023.01.11).
 
31.
World Health Organization Regional Office for Europe 2021, WHO European Regional Technical Briefing Rehabilitation after COVID-19: what we currently know and resources we have https://apps.who.int/iris/bits... (access: 2023.01.11).
 
32.
World Health Organization 2021, Rehabilitation in health systems: guide for action https://www.who.int/publicatio... (access: 2023.01.11).
 
33.
World Health Organization 2021, Rehabilitation Competency Framework. https://www.who.int/teams/nonc... (access: 2023.01.11).
 
34.
World Health Organization Regional Office for the Americas and Pan American Health Organization 2020, Rehabilitation considerations during the COVID-19 outbreak. https://iris.paho.org/bit-stre... (access: 2023.01.14).
 
35.
Ontario Physiotherapy Association 2021, Community Based Physiotherapy During the COVID-19 Pandemic. https://opa.on.ca/wp-content/u... (access: 2023.01.14).
 
36.
World Confederation of Physical Therapy 2020, Perspectives from professional associations during COVID 19. https://www.paho.org/en/docume... (access: 2023.01.14).
 
37.
World Physiotherapy Asia Western Pacific region 2020, Annual Membership Census. https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.16).
 
38.
WHO South-East Asia Region 2020, Whose Life Matters? Challenges, Barriers and Impact of Covid-19 Pandemic on Persons With Disability (PwDs) and Their Care Givers. https://apps.who.int/iris/bits... (access: 2023.01.16).
 
39.
World Physiotherapy Asia Western Pacific Regional Congress with HKPA Conference 2022, Advancing Physiotherapy Practice: From Institution-based to community-based care. https://www.worldphysioawp2022... (access: 2023.01.16).
 
40.
Australian Physiotherapy Association 2022, Statement from the Australian Physiotherapy Association on Long Covid. https://australian.physio/site... (access: 2023.01.19).
 
41.
Physiotherapy Research Foundation 2020, Telehealth by physiotherapists in Australia during the COVID-19 pandemic. https://australian.physio/site... (access: 2023.01.19).
 
42.
World Physiotherapy Africa Region 2020, Guidelines for the rehabilitation of patients with COVID-19 in African Settings. https://www.wcptafrica.org/wp-... (access: 2023.01.21).
 
43.
World Physiotherapy Africa Region 2020, Annual Membership Census. https://world.physio/sites/def... (access: 2023.01.21).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top