PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
3
Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
 
 
Med Og. 2010;16(4):558-569
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród grupy 9360 gimnazjalistów i ich rodziców, dotyczącego palenia tytoniu i występowania czynników zwiększających ryzyko palenia.

Due to the risk related with tobacco smoking, especially among the young population, international organizations, such as the World Health Organization, the Framework Convention on Tobacco Control, the National Centre for Chronic Disease Control and Prevention, and the World Bank undertake actions biased towards limiting the consumption of products containing nicotine. The objective of the study was analysis of the prevalence of tobacco smoking among junior high school adolescents in Poland, evaluation of factors increasing the risk of nicotine addiction, and therefore exposure to the risk of tobacco-related diseases. The study covered junior high school adolescents aged 12-17 and their parents. The research instrument was a questionnaire form. The results were subjected to statistical analysis. Completed questionnaire forms were obtained from 9,360 schoolchildren and 6,950 parents. The results of the study show that the problem of nicotinism among Polish adolescents aged 12-17 is smaller than the averaged data for the European region. A strong effect was confirmed of family patterns related with smoking, and the effect of willingness to keep up with contemporaries in order not to ‘stick out in the group’ on starting of smoking by Polish adolescents. Considering the positive effects of the education project ‘Keep Fit’ carried out for schools with respect to the problem of smoking among young population in Poland, other institutions acting on behalf of health and public benefit should become engaged in similar actions, including the media.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bryl W, Hoffmann K, Miczke A, Pupek-Musialik D.: Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przewodnik Lekarza, 2006, 9, 91-95.
 
2.
Charzewska J.: Identyfikacja grup ryzyka niewłaściwego stanu odżywienia. Nowiny Lekarskie, 2005, 74, 518-521.
 
3.
Ciborowska H, Rudnicka A.: Dietetyka-Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2000.
 
4.
Hasik J, Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwa Naukowe PWN-Warszawa 2000.
 
5.
HEALTHY FOOD AND NUTRITION FOR WOMEN AND THEIR FAMILIES. Training Course for Health Professionals. WHO. Regional Office For Europe. Regional Office For Unicef. Geneva, Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States and the Baltics.
 
6.
Huk-Wieliczuk E, Wdowiak L. State of health of adolescents in eastern regions of Poland. Podlasie region child. Ann Agric Environ Med. 2006, 13 (1), 39-43.
 
7.
Jarosz M, Buhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.
 
8.
Jarosz M, Wolnicka K, Rychlik E. i in.: Żywienie zbiorowe i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce. W: M. Jarosz (red.).
 
9.
POL-HEALTH. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków (1960-2005). Warszawa, IŻŻ, 2006.
 
10.
Respondek W, Jarosz M.: Jakie czynniki wpływają na rozwój nadwagi i otyłości? W: M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek (red.): Otyłość. Zapobieganie i leczenie. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, 25-36.
 
11.
Szadkowska A, Bodalski J.: Otyłość u dzieci i młodzieży. Przewodnik Lekarza 2003, 6, 9, 54-58.
 
12.
Szotowa W, Wachnik Z, Weker H.: Żywienie dzieci zdrowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1996-97.
 
13.
Szponar L, Ciok J. Suplementacja a zdrowie człowieka. Warszawa, IŻŻ, 2005.
 
14.
WHO Report on the Consultation: Development of a WHO global strategy on diet, physical activity and health: European regional consultation. Copenhagen, 2003.
 
15.
WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO expert consultation. Geneva, WHO, 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top