PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zwyczaje żywieniowe młodzieży w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
3
Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
 
4
Z Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
 
Med Og. 2010;16(4):548-557
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione są wyniki badań dotyczących zachowań żywieniowych młodzieży gimnazjalnej w Polsce. W badaniu wzięło udział 9360 uczniów i 6950 rodziców.

Children and adolescents at school-age are most exposed to even the smallest nutritional errors. Therefore, it is important, especially during the period of development, to take care of wellbalanced diet and shape health-promoting nutritional habits. A rational diet in childhood and adolescence is the precondition of normal development and obtaining an optimum, genetically conditioned body structure, intellectual and emotional development and health. The objective of the presented study is analysis of the nutritional behaviours of Polish adolescents aged 12-17. The study covered junior high school adolescents aged 12-17 and their parents. The research instrument was a questionnaire form. The results of studies were subjected to statistical analysis. Completed questionnnaire forms were obtained from 9,360 schoolchildren and 6,950 parents. It was noted that the diet of adolescents in Poland is too rich in flour products (high glycemic index), sweets and animal fats, while it is too low in fish, fruits and products containing probiotics. Among Polish junior high school adolescents, 10.64% are obese and 5.79% overweight. Parents of the schoolchildren in the study not always objectively evaluate their nutritional status. Only 2% of parents of obese children provided compliant replies. These parents most often mentioned that their child had normal weight (49%) or is overweight (46%). Further education is necessary concerning adequate nutritional behaviours among childrenand adolescents in Poland.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bryl W, Hoffmann K, Miczke A, Pupek-Musialik D.: Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przewodnik Lekarza, 2006, 9, 91-95.
 
2.
Charzewska J.: Identyfikacja grup ryzyka niewłaściwego stanu odżywienia. Nowiny Lekarskie, 2005, 74, 518-521.
 
3.
Ciborowska H, Rudnicka A.: Dietetyka-Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2000.
 
4.
Hasik J, Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwa Naukowe PWN-Warszawa 2000.
 
5.
HEALTHY FOOD AND NUTRITION FOR WOMEN AND THEIR FAMILIES. Training Course for Health Professionals. WHO. Regional Office For Europe. Regional Office For Unicef. Geneva, Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States and the Baltics.
 
6.
Huk-Wieliczuk E, Wdowiak L. State of health of adolescents in eastern regions of Poland. Podlasie region child. Ann Agric Environ Med. 2006, 13 (1), 39-43.
 
7.
Jarosz M, Buhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.
 
8.
Jarosz M, Wolnicka K, Rychlik E. i in.: Żywienie zbiorowe i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce. W: M. Jarosz (red.).
 
9.
POL-HEALTH. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków (1960-2005). Warszawa, IŻŻ, 2006.
 
10.
Respondek W, Jarosz M.: Jakie czynniki wpływają na rozwój nadwagi i otyłości? W: M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek (red.): Otyłość. Zapobieganie i leczenie. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, 25-36.
 
11.
Szadkowska A, Bodalski J.: Otyłość u dzieci i młodzieży. Przewodnik Lekarza 2003, 6, 9, 54-58.
 
12.
Szotowa W, Wachnik Z, Weker H.: Żywienie dzieci zdrowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1996-97.
 
13.
Szponar L, Ciok J. Suplementacja a zdrowie człowieka. Warszawa, IŻŻ, 2005.
 
14.
WHO Report on the Consultation: Development of a WHO global strategy on diet, physical activity and health: European regional consultation. Copenhagen, 2003.
 
15.
WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO expert consultation. Geneva, WHO, 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top