PL EN
PRACA ORYGINALNA
Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(2):71-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wskazaniami do przeprowadzenia badania ginekologicznego są m.in.: nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, bóle brzucha, podbrzusza, zaburzenia pokwitania, okresu dojrzałości płciowej i okołomenopauzalnego. Celem pracy było poznanie opinii badanych odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa przez kobiety. Badaniami objęto 200 losowo wybranych mieszkanek miasta Lublina, Radomia i wsi Jabłonna k/Radomia. Badania przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa opracowanego dla potrzeb niniejszej pracy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Przeprowadzone badania wykazały, że przyczyną korzystania kobiet z porad lekarza ginekologa są: zaburzenia miesiączkowania (59,50% badanych), oraz stosowanie antykoncepcji (n=52; 26,00%). Natomiast dla 39,50% ankietowanych kobiet stany zapalne sromu i pochwy nie stanowią przyczyny korzystania z porad lekarza ginekologa. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: w opinii badanych kobiet do przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa należą zaburzenia miesiączkowania i stosowanie antykoncepcji. Stany zapalne sromu i pochwy, w opinii ankietowanych, nie stanowią przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa


Introduction:
The therapeutic indications for gynecological examinations are, among other things: metrorrhagia, abdominalgia, puberty disorders, sexual and menopausal disorders. The objective of the study was the recognition of respondents’ opinions concerning the use of gynecologist’s advice by women. The survey covered 200 randomly selected inhabitants of the cities of Lublin and Radom and the village Jabłonna near/Radom, and were performed by means of a questionnaire form designed by the author for the needs of the presented study. The results of the study obtained were subjected to statistical analysis. The survey showed that the main reasons for reporting to a gynecologist were: menstruation disorders (59.50% of respondents), and use of contraception (n=52; 26.00%), whereas for 39.50% of women in the survey, vulvovaginitis was not a suffi cient reason to report to a gynecologist. Based on the studies performed, the following conclusions were drawn: in the opinions of the women examined, menstruation disorders and use of contraception were reasons for reporting to a gynecologist, while vulvovaginitis was not a suffi cient cause to use the advice of a gynecologist.

 
REFERENCJE (13)
1.
Kordek R. Diagnostyka chorób nowotworowych. W: Jeziorski A (red.): Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005:29-35.
 
2.
Kordek R. Onkologiczne badania przesiewowe. Lekarz Rodzinny 2005;10:6-12.
 
3.
Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące badania ginekologicznego i leczenia osoby nieletniej. Ginekol Pol 2009;80:218-219.
 
4.
Łepecka-Klusek C, Bucholc M, Pilewska A, Kanadys K. Kobiety w wieku rozrodczym wobec profilaktycznych badań ginekologicznych. Ginekol Pol 2001;72(12a):1473-1477.
 
5.
Pawelczyk M, Słomko Z, Drews K, Niemiec KT. Zakażenia i zapalenia sromu i pochwy. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;2:978-991.
 
6.
Dajwłowski A. Stany zapalne pochwy, cz 2. Mag Piel Polozn 2003;7- 8:54-55.
 
7.
Dajwłowski A. Stany zapalne pochwy. Przyczyny i zapobieganie. Mag Piel Polozn 2003;6:39-40.
 
8.
Rekomendacje Zespołu Ekspertow Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego leczenia drożdżakowych zakażeń sromu i pochwy kobiet. Ginekologia po Dyplomie 2007, Wydanie Specjalne, Luty: 75-77.
 
9.
Przestrzelska M, Knihinicka-Mercik IK, Mess E. Zachowania zdrowotne kobiet w profilaktyce nowotworu szyjki macicy i sutka. Onkol Pol 2006;9(4):172-175.
 
10.
Słopiecka A, Kamusińska E. Stan zdrowia narządu rodnego – wiedza i postawy kobiet. Zdr Pub 2004;114(1):29-36.
 
11.
Obara M, Słomka Z. Metody planowania rodziny. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;(1):589-620.
 
12.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji – stan na rok 2006. Ginekologia po Dyplomie 2006:27-31.
 
13.
Drews K, Pieńkowski W. Antykoncepcja hormonalna. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;(1):607- 616.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top