PL EN
RESEARCH PAPER
Women’s opinions concerning the reasons for using gynecologist’s advice
 
More details
Hide details
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(2):71-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The therapeutic indications for gynecological examinations are, among other things: metrorrhagia, abdominalgia, puberty disorders, sexual and menopausal disorders. The objective of the study was the recognition of respondents’ opinions concerning the use of gynecologist’s advice by women. The survey covered 200 randomly selected inhabitants of the cities of Lublin and Radom and the village Jabłonna near/Radom, and were performed by means of a questionnaire form designed by the author for the needs of the presented study. The results of the study obtained were subjected to statistical analysis. The survey showed that the main reasons for reporting to a gynecologist were: menstruation disorders (59.50% of respondents), and use of contraception (n=52; 26.00%), whereas for 39.50% of women in the survey, vulvovaginitis was not a suffi cient reason to report to a gynecologist. Based on the studies performed, the following conclusions were drawn: in the opinions of the women examined, menstruation disorders and use of contraception were reasons for reporting to a gynecologist, while vulvovaginitis was not a suffi cient cause to use the advice of a gynecologist.

 
REFERENCES (13)
1.
Kordek R. Diagnostyka chorób nowotworowych. W: Jeziorski A (red.): Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005:29-35.
 
2.
Kordek R. Onkologiczne badania przesiewowe. Lekarz Rodzinny 2005;10:6-12.
 
3.
Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące badania ginekologicznego i leczenia osoby nieletniej. Ginekol Pol 2009;80:218-219.
 
4.
Łepecka-Klusek C, Bucholc M, Pilewska A, Kanadys K. Kobiety w wieku rozrodczym wobec profilaktycznych badań ginekologicznych. Ginekol Pol 2001;72(12a):1473-1477.
 
5.
Pawelczyk M, Słomko Z, Drews K, Niemiec KT. Zakażenia i zapalenia sromu i pochwy. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;2:978-991.
 
6.
Dajwłowski A. Stany zapalne pochwy, cz 2. Mag Piel Polozn 2003;7- 8:54-55.
 
7.
Dajwłowski A. Stany zapalne pochwy. Przyczyny i zapobieganie. Mag Piel Polozn 2003;6:39-40.
 
8.
Rekomendacje Zespołu Ekspertow Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego leczenia drożdżakowych zakażeń sromu i pochwy kobiet. Ginekologia po Dyplomie 2007, Wydanie Specjalne, Luty: 75-77.
 
9.
Przestrzelska M, Knihinicka-Mercik IK, Mess E. Zachowania zdrowotne kobiet w profilaktyce nowotworu szyjki macicy i sutka. Onkol Pol 2006;9(4):172-175.
 
10.
Słopiecka A, Kamusińska E. Stan zdrowia narządu rodnego – wiedza i postawy kobiet. Zdr Pub 2004;114(1):29-36.
 
11.
Obara M, Słomka Z. Metody planowania rodziny. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;(1):589-620.
 
12.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji – stan na rok 2006. Ginekologia po Dyplomie 2006:27-31.
 
13.
Drews K, Pieńkowski W. Antykoncepcja hormonalna. W: Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008;(1):607- 616.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top