PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Endometriozę można zdefiniować jako obecność tkanki endometrium poza jamą macicy. Choroba dotyczy prawie 10% kobiet w wieku rozrodczym i charakteryzuje się uporczywym bólem miednicy i przewlekłym procesem zapalnym. Obecnie nie ma skutecznego leczenia endometriozy. Celem przeglądu jest analiza, czy ćwiczenia i fizjoterapia dna miednicy mogą pomóc pacjentkom z objawową endometriozą.

Metody przeglądu:
Przeprowadzono badanie istniejącej literatury, korzystając z bazy danych PubMed. W celu wyszukiwania odpowiednich artykułów wykorzystane zostały słowa klucze. Każdy artykuł został przeanalizowany i oceniony pod kątem tego, czy kwalifikuje się do włączenia do przeglądu.

Opis stanu wiedzy:
Z powodu braku ukierunkowanej terapii endometriozy coraz większy nacisk kładzie się na metody niefarmakologiczne i mniej inwazyjne. Fizjoterapia dna miednicy jest techniką terapeutyczną, która zmniejsza ból, a jednocześnie poprawia jakość życia. Ćwiczenia fizyczne wykazują działanie przeciwzapalne, spowalniając przebieg choroby.

Podsumowanie:
Przegląd artykułów i badań w nich opisanych pokazuje, że obie metody leczenia mogą poprawić stan biopsychofizyczny kobiet dotkniętych endometriozą. Są one nieinwazyjne i mogą mieć szereg korzystnych opcji dla objawów tej choroby. Ponieważ standardowe leczenie endometriozy może być nieskuteczne, a objawy mogą pojawić się ponownie po zakończeniu leczenia, niezwykle ważne jest poinformowanie kobiet o potencjalnych korzyściach fizjoterapii i ćwiczeń fizycznych.


Introduction and objective:
Endometriosis can be identified by the presence of endometrial tissue in an abnormal location. It affects almost 10% of women of reproductive age and is characterized by persistent pelvic pain and chronic inflammation. There is no effective cure for endometriosis. The purpose of the study is to examine whether exercise and pelvic floor physiotherapy may help symptomatic endometriosis patients.

Review methods:
Using the PubMed database, an extensive examination of the existing literature was conducted. Keywords served as a guide for the search strategy. Each article was analyzed and assessed for eligibility for inclusion in the review.

Abbreviated description of the state of knowledge:
Due to the lack of targeted endometriosis therapy, non-pharmacological and less invasive methods are becoming increasingly prevalent. Pelvic floor physiotherapy is a therapeutic technique that reduces pain while also increasing quality of life. Physical exercise has an anti-inflammatory effect, slowing the course of the condition.

Summary:
According to a review of the articles, both treatment methods can improve the biopsychophysical condition of endometriosis-afflicted females in a non-invasive manner, and can have a number of beneficial effects on the symptoms of this disease. In the light of the fact that standard treatments may be ineffective and endometriosis symptoms may reappear following treatment, it is crucial to inform women of the potential benefits of physiotherapy and exercise.

Shved K, Antkowiak K, Kędzierska Z, Żurek U, Dadas K, Świercz A, Małachowska D, Ciecierski-Koźlarek H, Tołwiński I. Physiotherapy and physical activity as adjunctive treatments in women with symptomatic endometriosis: a review of the literature. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(3): 145–149. doi: 10.26444/monz/169984
 
REFERENCJE (22)
1.
Rasheed HAM, Hamid P. Inflammation to Infertility: Panoramic View on Endometriosis. Cureus. 2020;12:e11516. https://doi.org/10.7759/cureus....
 
2.
França PRC, Lontra ACP, Fernandes PD. Endometriosis: A Disease with Few Direct Treatment Options. Molecules. 2022;27(13):4034. https://doi.org/doi:10.3390/mo....
 
3.
Zondervan KT, Becker CM, Missmer SA. Endometriosis. N Engl J Med. 2020;382:1244–1256. https://doi.org/10.1056/NEJMra....
 
4.
Malvezzi H, Marengo EB, Podgaec S, et al. Endometriosis: current challenges in modeling a multifactorial disease of unknown etiology. J Transl Med. 2020;18:311. https://doi.org/10.1186/s12967....
 
5.
Wójcik M, Szczepaniak R, Placek K. Physiotherapy Management in Endometriosis. Int J Environ Res Public Health. 2022;19:16148. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
6.
Farshi N, Hasanpour S, Mirghafourvand M, et al. Effect of self-care counselling on depression and anxiety in women with endometriosis: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 2020;20:391. https://doi.org/10.1186/s12888....
 
7.
Mikocka-Walus A, Druitt M, O’Shea M, et al. Yoga, cognitive-behavioural therapy versus education to improve quality of life and reduce healthcare costs in people with endometriosis: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2021;11:e046603. https://doi.org/10.1136/bmjope....
 
8.
Goździewicz T, Jarząbek-Bielecka G, Luwański D, et al. The Role of Visceral Therapy in the Sexual Health of Women with Endometriosis during the COVID-19 Pandemic: A Literature Review. J Clin Med. 2022;11:5825. https://doi.org/10.3390/jcm111....
 
9.
Zondervan KT, Becker CM, Koga K, et al. Endometriosis. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:9. https://doi.org/10.1038/s41572....
 
10.
Del Forno S, Arena A, Pellizzone V, et al. Assessment of levator hiatal area using 3D/4D transperineal ultrasound in women with deep infiltrating endometriosis and superficial dyspareunia treated with pelvic floor muscle physiotherapy: randomized controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021;57:726–732. https://doi.org/10.1002/uog.23....
 
11.
Uccella S, Gisone B, Serati M, et al. Functional outcomes of nerve-sparing laparoscopic eradication of deep infiltrating endometriosis: a prospective analysis using validated questionnaires. Arch Gynecol Obstet. 2018;298:639–647. https://doi.org/10.1007/s00404....
 
12.
De Graaff AA, Van Lankveld J, Smits LJ, et al. Dyspareunia and de pressive symptoms are associated with impaired sexual functioning in women with endometriosis, whereas sexual functioning in their male partners is not affected. Hum Reprod. 2016;31:2577–2586. https://doi.org/10.1093/humrep....
 
13.
Mabrouk M, Del Forno S, Spezzano A, et al. Painful Love: Superficial Dyspareunia and Three Dimensional Transperineal Ultrasound Evaluation of Pelvic Floor Muscle in Women with Endometriosis. J Sex Marital Ther. 2020;46:187–196. https://doi.org/10.1080/009262....
 
14.
Rogers RG, Pauls RN, Thakar R, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the assessment of sexual health of women with pelvic floor dysfunction. Neurourol Urodyn. 2018;37:1220–1240. https://doi.org/10.1002/nau.23....
 
15.
Mabrouk M, Raimondo D, Del Forno S, et al. Pelvic floor muscle assessment on three- and four-dimensional transperineal ultrasound in women with ovarian endometriosis with or without retroperitoneal infiltration: a step towards complete functional assessment. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52:265–268. https://doi.org/10.1002/uog.18....
 
16.
Tennfjord MK, Gabrielsen R, Tellum T. Effect of physical activity and exercise on endometriosis-associated symptoms: A systematic review. BMC Womens Health. 2021;21:355. https://doi.org/10.1186/s12905....
 
17.
Ricci E, Vigano P, Cipriani S, et al. Physical activity and endometriosis risk in women with infertility or pain: Systematic review and meta--analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95:e4957. https://doi.org/10.1097/MD.000....
 
18.
Tennfjord MK, Gabrielsen R, Tellum T. Effect of physical activity and exercise on endometriosis-associated symptoms: a systematic review. BMC Womens Health. 2021;21:35.
 
19.
Goncalves AV, Barros NF, Bahamondes L. The practice of hatha yoga for the treatment of pain associated with endometriosis. J Altern Complement Med. 2017;23:45–52. https://doi.org/10.1089/acm.20....
 
20.
Hansen S, Sverrisdóttir UÁ, Rudnicki M. Impact of exercise on pain perception in women with endometriosis: A systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100:1595–1601. https://doi.org/10.1111/aogs.1....
 
21.
Awad E, Ahmed HAH, Yousef A, et al. Efficacy of exercise on pelvic pain and posture associated with endometriosis: within subject design. J Phys Ther Sci. 2017;29:2112–2115. https://doi.org/10.1589/jpts.2....
 
22.
Armour M, Sinclair J, Chalmers KJ, et al. Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19:17. https://doi.org/10.1186/s12906....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top