PL EN
PRACA ORYGINALNA
PROBLEMY MACIERZYŃSTWA W OPINIACH KOBIET
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
 
2
z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2007;13(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca omawia problematykę zmieniających się postaw prokreacyjnych kobiet w Polsce w obliczu dynamicznych przemian współczesnej cywilizacji. Zwrócono uwagę na niekorzystne zjawiska i trendy demograficzne w naszym kraju i na konieczność łączenia wysiłków zarówno poszczególnych obywateli jak i władz politycznych celem podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy sytuacji.

The article is devoted to the problems associated with maternity and changing reproductive atti-tudes of Polish women in the face of dynamic changes in modern civilization. Attention is paid to the unfavourable phenomenon of the strengthening in our country of a negative reproduction model, in which the generation of offspring is less numerous than the generation of parents and, therefore, the reproduction level does not guarantee simple generation replacement. Based on literature data, a number of factors were determined shaping reproductive attitudes of contemporary women, includ-ing the determinants of socio-economic and cultural-traditional character. The article presents and discusses the results of the study of females’ opinions concerning mater-nity, especially its effect of the occupational and economic situation of women and the promoted family model. Attention is also paid to the spread in Poland of the West European family model with a small number of offspring. In the subsequent section of the article, serious threats are presented, not only for the numbers of future generations, but also economic stabilisation of the country in association with the strengthening in Poland of negative developmental trends. From the perspective of demographic changes and their negative consequences, low natural growth becomes a serious threat to the stability of the State, and its control is a challenge for both individual citizens and political authorities - the challenge of our time
 
REFERENCJE (17)
1.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2006 roku. www.stat.gov.pl/gus/45_650_PLK_HTML.htm.
 
2.
Kowalska I.: Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i świata. SGH Warszawa, In-stytut Statystyki i Demografii – Wykład.
 
3.
Rocznik demograficzny 2005 GUS, Warszawa, 2005.
 
4.
Holzer J. Z.: Demografia, Wyd. PWE, Warszawa, 2003. 190 A. Steć, I. Bojar, L. Wdowiak.
 
5.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2003. Rządowa Rada Ludnościowa. www.sta.gov.pl/bip/389_43_PLK_HTML.htm.
 
6.
Fratczak E.: Zmiany modelu demograficznego rodziny i ich konsekwencji – Konferencja "Polska Rodzina – wyzwania, działania, perspektywy" Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listo-pad 2004 – Wykład.
 
7.
Holzer J. Z.: Demograficzne uwarunkowania rozwoju Polski, Wiad. Statyst. 2001, 1.
 
8.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, 2005.
 
9.
Niepłodność. Jak mimo przeszkód zostać rodzicami. Raport żyjmy dłużej. Wyd. Medi Press, Warszawa 2005.
 
10.
Charlish A.: Ciąża, jak skutecznie walczyć z niepłodnością. Wyd. Muza, Warszawa 2003.
 
11.
Henzler M.: Model 2+0, Polityka 2000, 3.
 
12.
Holzer J. Z.: Czy Polska przekroczy 40 milionów mieszkańcow?, Polityka 2000, 3.
 
13.
Życie seksualne i antykoncepcja w dzisiejszej Polsce: Badania zrealizowane dla firmy Jansen Cilag przez Millward Brown SMG/KRC.
 
14.
Kluza S.: Podatek płacony dziećmi. Rzeczpospolita 21 grudnia 2004.
 
15.
Strzelecki Z.: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Wyd. PWE, Warszawa 2004.
 
16.
Gubrynowicz A.: Kierunki polskiej Polityki Demograficznej, Wyd. Instytut Jagielloński, Warszawa 2006.
 
17.
Kluza S.: Regres demograficzny zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych i rozwoju gospodarczego w Polsce: prezentacja przedstawiona w Sejmie 24.03.2005 ( w posiadaniu autora).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top