PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Endometrioza jest przewlekłą chorobą zapalną, której leczenie farmakologiczne nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Coraz częściej podkreśla się znaczenie diety w przebiegu tej choroby. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej kobiet cierpiących na endometriozę oraz wpływu tych czynników na specyficzne objawy choroby.

Materiał i metody:
Badanie przekrojowe przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej. Kwestionariusz został zamieszczony w mediach społecznościowych na grupach związanych z endometriozą i dietą. Uzyskano 230 wypeł- nionych ankiet. Korelacje między zmiennymi badano za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana, a istotność różnic pomiędzy niezależnymi grupami za pomocą testu U Manna-Whitneya.

Wyniki:
Jak wynika z przeprowadzonego badania, 64,8% respondentek stosowało dietę z powodu endometriozy. Najczęściej dokonywanymi zmianami nawyków żywieniowych było ograniczenie spożycia cukru i słodyczy oraz rezygnacja z żywności typu fast food. Pomiędzy grupą kobiet stosujących dietę a grupą kobiet niestosujących diety stwierdzono is- totne różnice w spożyciu takich produktów jak: czerwone mięso, ryby, mleko i produkty mleczne, rośliny strączkowe, białe pieczywo, pieczywo bezglutenowe, nasiona i orzechy, kasze bezglutenowe, płatki zbożowe, owoce, warzywa, napoje słodzone i soki owocowe. Po wprowadzeniu zmian w diecie 83,9% kobiet zgłosiło poprawę co najmniej jednego z objawów endometriozy

Wnioski:
Badanie dowodzi, że kobiety cierpiące na endometriozę szukają ulgi w dolegliwościach za pomocą od- powiedniego odżywiania, a większość z nich po wprowadzeniu zmian doświadcza złagodzenia objawów i poprawy samopoczucia. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, jaki rodzaj diety i które produkty są najbardziej skuteczne w łagodzeniu objawów endometriozy.


Introduction and objective:
Endometriosis (EM) is a chronic inflammatory disease for which pharmacological treatment does not always give the desired results. "The importance of diet in the course of the disease is increasingly highlighted. The aim of the study was to evaluate the nutritional behaviour and physical activity of women with EM and the influence of the abovementioned factors on the specific symptoms of the disease".

Material and methods:
A cross-sectional study was conducted using an online questionnaire-based survey. The questionnaire was posted on social media groups related to endometriosis and diet, obtaining 230 responses. Correlations between variables were examined using Spearman›s rank correlation coefficient. The significance of differences between the independent groups was tested using the Mann-Whitney U test.

Results:
According to the survey, 64.8% of women participating in the study adhered to a diet because of EM. The most frequent changes in nutritional habits were reduction in the consumption of sugar and sweets, and resignation from fast foods. There were significant differences between the group of women adhering to a diet,and the group of women not adhering to a diet in the consumption of products such as red meat, fish, milk and dairy products, legumes, white bread, gluten-free bread, seeds and nuts, gluten-free groats, cereals, fruits, vegetables, sweetened beverages, and fruit juices. Following dietary changes, 83.9% of the women reported an improvement in at least one of the endometriosis symptoms.

Conclusions:
The study proves that women with EM seek relief through dietary modifications, with the majority experiencing improvements in symptoms and well-being after making the changes. Further research is required to establish what kind of a diet and what type of products are the most efficient in alleviating the symptoms of endometriosis

 
REFERENCJE (40)
1.
Taylor HS, Kotlyar AM, Flores VA. Endometriosis is a chronic systemic disease: clinical challenges and novel innovations. Lancet. 2021;397(10276):839–852. doi:10.1016/S0140-6736(21)00389-5 Kim JH, Han E. Endometriosis and Female Pelvic Pain. Semin Reprod Med. 2018;36(2):143–151. doi:10.1055/s-0038-1676103.
 
2.
Gołąbek A, Kowalska K, Olejnik A. Polyphenols as a Diet Therapy Concept for Endometriosis – Current Opinion and Future Perspectives. Nutrients. 2021;13(4):1347. doi:10.3390/nu13041347.
 
3.
Oală IE, Mitranovici M-I, Chiorean DM, et al. Endometriosis and the Role of Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in.
 
4.
Pathophysiology: A Narrative Review of the Literature. Diagnostics (Basel). 2024;14:312. doi:10.3390/diagnostics14030312.
 
5.
Nap A, de Roos N. Endometriosis and the effects of dietary interventions: what are we looking for? Reprod Fertil. 2022;3(2):C14-C22. doi:10.1530/ RAF-21-0110.
 
6.
Oszajca K, Adamus A. Diet in Prevention and Treatment of Endometriosis: Current State of Knowledge. Curr Nutr Rep. 2024;13(1):49–58. doi:10.1007/s13668-024-00518-y.
 
7.
Signorile PG, Viceconte R, Baldi A. Novel dietary supplement association reduces symptoms in endometriosis patients. J Cell Physiol. 2018;233(8):5920–5925. doi:10.1002/jcp.26401.
 
8.
Sesti F, Pietropolli A, Capozzolo T, et al. Hormonal suppression treatment or dietary therapy versus placebo in the control of painful symptoms after conservative surgery for endometriosis stage III-IV. A randomized comparative trial. Fertil Steril. 2007;88(6):1541–7. doi:10.1016/j.fertnstert.2007.01.053.
 
9.
Mier-Cabrera J, Aburto-Soto T, Burrola-Méndez S, et al. Women with endometriosis improved their peripheral antioxidant markers after the application of a high antioxidant diet. Reprod Biol Endocrinol. 2009;7:54. doi:10.1186/1477-7827-7-54.
 
10.
Cirillo M, Argento FR, Becatti M, et al. Mediterranean Diet and Oxidative Stress: A Relationship with Pain Perception in Endometriosis. Int J Mol Sci. 2023;24(19):14601. doi:10.3390/ijms241914601.
 
11.
Missmer SA, Chavarro JE, Malspeis S, et al. A prospective study of dietary fat consumption and endometriosis risk. Hum Reprod. 2010;25(6):1528–1535. doi:10.1093/humrep/deq044.
 
12.
Hopeman MM, Riley JK, Frolova AI, et al. Serum Polyunsaturated Fatty Acids and Endometriosis. Reprod Sci. 2015;22(9):1083–1087. doi:10.1177/1933719114565030.
 
13.
Youseflu S, Sadatmahalleh SJ, Mottaghi A, et al. The association of food consumption and nutrient intake with endometriosis risk in Iranian women: A case-control study. IJRM. 2019;17(9):661–670. doi:10.18502/ ijrm.v17i9.5102.
 
14.
Marcinkowska A, Górnicka M. The Role of Dietary Fats in the Development and Treatment of Endometriosis. Life. 2023;13(3):654. doi.org/10.3390/life13030654.
 
15.
Abokhrais IM, Denison FC, Whitaker LHR, et al. A two-arm parallel double-blind randomised controlled pilot trial of the efficacy of Omega-3 polyunsaturated fatty acids for the treatment of women with endometriosis-associated pain (PurFECT1). PLoS ONE. 2020;15:e0227695. doi:10.1371/journal.pone.0227695.
 
16.
Nodler JL, DiVasta AD, Vitonis AF, et al. Supplementation with vitamin D or ω-3 fatty acids in adolescent girls and young women with endometriosis (SAGE): a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2020;112(1):229–236. doi:10.1093/ajcn/nqaa096.
 
17.
Santanam N, Kavtaradze N, Murphy A, et al. Antioxidant supplemen- tation reduces endometriosis-related pelvic pain in humans. Transl Res. 2013;161(3):189–95. doi:10.1016/j.trsl.2012.05.001.
 
18.
Amini L, Chekini R, Nateghi MR, et al. The Effect of Combined Vitamin C and Vitamin E Supplementation on Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis: A Randomized, Triple-Blind Placebo- Controlled Clinical Trial. Pain Res Manag. 2021;2021:5529741. doi:10.1155/2021/5529741.
 
19.
Mier-Cabrera J, Genera-García M, De la Jara-Díaz J, et al. Effect of vitamins C and E supplementation on peripheral oxidative stress markers and pregnancy rate in women with endometriosis. Int J Gynaecol Obstet. 2008;100(3):252–6. doi:10.1016/j.ijgo.2007.08.018.
 
20.
Zheng SH, Chen XX, Chen Y, et al. Antioxidant vitamins supplementation reduce endometriosis related pelvic pain in humans: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biol Endocrinol. 2023;21(1):79. doi:10.1186/ s12958-023-01126-1.
 
21.
Abramiuk M, Mertowska P, Frankowska K, et al. How Can Selected Dietary Ingredients Influence the Development and Progression of Endometriosis? Nutrients. 2024;16(1):154. doi:10.3390/nu16010154.
 
22.
Almassinokiani F, Khodaverdi S, Solaymani-Dodaran M, et al. Effects of Vitamin D on Endometriosis-Related Pain: A Double-Blind Clinical Trial. Med Sci Monit. 2016;22:4960–4966. doi:10.12659/msm.901838.
 
23.
Mehdizadehkashi A, Rokhgireh S, Tahermanesh K, et al. The effect of vitamin D supplementation on clinical symptoms and metabolic profiles in patients with endometriosis. Gynecol Endocrinol. 2021;37(7):640– 645. doi:10.1080/09513590.2021.1878138.
 
24.
Khodarahmian M, Amidi F, Moini A, et al. A randomized exploratory trial to assess the effects of resveratrol on VEGF and TNF-α 2 expression in endometriosis women. J Reprod Immunol. 2021;143:103248.
 
25.
Bogusz A, Górnicka M. Low Diet Quality and Nutritional Knowledge in Women with Endometriosis: A Pilot Study. Healthcare (Basel). 2024;12(6):673. doi:10.3390/healthcare12060673.
 
26.
Mazza E, Troiano E, Mazza S, et al. The impact of endometriosis on dietary choices and activities of everyday life: a cross-sectional study. Front Nutr. 2023;10:1273976. doi:10.3389/fnut.2023.
 
27.
Armour M, Sinclair J, Chalmers KJ, et al. Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):17. doi:10.1186/ s12906-019-2431-x.
 
28.
van Haaps A, Wijbers J, Schreurs A, et al. A better quality of life could be achieved by applying the endometriosis diet: a cross-sectional study in Dutch endometriosis patients. Reprod Biomed Online. 2023;46(3):623– 630. doi:10.1016/j.rbmo.2022.12.010.
 
29.
Wolnicka K. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Talerz zdrowego żywienia https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zy...- zdrowego-zywienia/ (access 2021.09.21).
 
30.
Jarosz M, Rychlik E, Stoś K, et al. Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP – PZH; 2020.
 
31.
Jarosz M. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych. https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zy...- i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych/ (access 2021.09.22).
 
32.
Szymańska J, Dąbrowska-Galas M. An assessment of Polish women's level of knowledge about endometriosis: a pilot study. BMC Womens Health. 2021;21(1):404. doi:10.1186/s12905-021-01556-2.
 
33.
O’Hara R, Rowe H, Fisher J. Self-management in condition-specific health: a systematic review of the evidence among women diagnosed with endometriosis. BMC Women’s Health. 2019;19(1):80. doi:10.1186/ s12905-019-0774-6.
 
34.
Arena A, Degli Esposti E, Orsini B, et al. The social media effect: the impact of fake news on women affected by endometriosis. A prospective observational study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022;274:101–doi:10.1016/j.ejogrb.2022.05.020.
 
35.
Ballweg ML. Impact of endometriosis on women’s health: comparative historical data show that the earlier the onset, the more severe the disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004;18(2):201–218. doi:10.1016/j.bpobgyn.2004.01.003.
 
36.
Krabbenborg I, de Roos N, van der Grinten P, et al. Diet quality and perceived effects of dietary changes in Dutch endometriosis patients: an observational study. Reprod Biomed Online. 2021;43(5):952–961. doi:10.1016/j.rbmo.2021.07.011.
 
37.
Vennberg Karlsson J, Patel H, Premberg A. Experiences of health after dietary changes in endometriosis: a qualitative interview study. BMJ Open. 2020;10:e032321. doi:10.1136/bmjopen-2019-032321.
 
38.
Sachs MK, Dedes I, El-Hadad S, et al. Physical Activity in Women with Endometriosis: Less or More Compared with a Healthy Control? Int J Environ Res Public Health. 2023;20(17):6659. doi:10.3390/ ijerph20176659.
 
39.
Harris HR, Chavarro JE, Malspeis S, et al. Dairy-Food, Calcium, Magnesium, and Vitamin D Intake and Endometriosis: A Prospective Cohort Study. AJE. 2013;177(5):420–30. doi:10.1093/aje/kws247.
 
40.
Youseflu S, Sadatmahalleh SJ, Mottaghi A, et al. Effects of endometriosis on sleep quality of women: does life style factor make a difference? BMC Women’s Health. 2020;20(1):168. doi:10.1186/s12905-020-01036-z.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top