PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Diet coaching jako sposób na zmianę nawyków żywieniowych
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Anna Walczak   

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, 59-220, Legnica, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(2):121-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Dietoterapia wymaga stosowania się do zaleceń żywieniowych, co wiąże się z koniecznością zmiany nawyków związanych ze spożywaniem i przygotowywaniem codziennych posiłków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie skuteczności zastosowania diet coachingu w zmianie zachowań żywieniowych oraz usystematyzowanie aktualnego stanu wiedzy na temat tej metody wsparcia w realizacji celów żywieniowych

Metody przeglądu:
Artykuł powstał na bazie przeglądu literatury dotyczącej coachingu dietetycznego oraz coachingu zdrowia. Większość wykorzystanych publikacji pochodziło z baz elektronicznych Pubmed oraz Google Scholar.

Opis stanu wiedzy:
Diet coaching to proces rozwojowy polegający na motywowaniu i wsparciu w realizacji celów żywieniowych. Proces coachingowy sprzyja samopoznaniu i zwiększeniu wiedzy żywieniowej oraz nakłania do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory żywieniowe. Metoda ta kojarzona jest głównie ze sposobem na unormowanie masy ciała i zapobieganie nadwadze, choć może również być stosowana w przypadku dietozależnych chorób przewlekłych (np. cukrzyca), gdy pacjent potrzebuje wsparcia w realizacji zaleceń żywieniowych oraz w zmianie zachowań żywieniowych, które mają charakter nawykowy czy uzależnieniowy.

Podsumowanie:
Sesje coachingowe mogą być cenną formą wsparcia dla osób, których celem jest redukcja masy ciała, wykształcenie zachowań prozdrowotnych i zwiększenie poczucia własnej skuteczności w realizacji wyznaczonych celów żywieniowych. Narzędzia stosowane w diet coachingu mogą być przydatne specjalistom zajmującym się pacjentami, których poprawa stanu zdrowia wymaga zmiany sposobu żywienia.


Introduction and objective:
Diet therapy requires adherence to dietary recommendations, which is associated with the need to change eating habits and prepare daily meals. The aim of the study was to present the effectiveness of diet coaching in changing eating behaviours and to systematize the current state of knowledge about this method of support in achieving nutritional goals.

Review methods:
The article was based on a literature review concerning diet and health coaching. Most of the publications used came from PubMed and Google Scholar electronic databases.

Abbreviated description of the state of knowledge:
Diet coaching is a form of development process that involves motivation and support for achieving nutritional goals. The coaching process promotes self-discovery, increasing nutritional knowledge and taking responsibility for own food choices. This method is mainly associated with the normalization of body weight and prevention of overweight. However, it can also be applied in the case of diet-related chronic diseases (e.g. diabetes), when the patient needs support in implementing dietary recommendations and in changing eating behaviours which are habitual or addictive.

Summary:
Coaching sessions can be a valuable form of support for people who aim to reduce body weight, develop health-promoting behaviours and increase self-efficacy in meeting dietary goals. In addition, the tools used in diet coaching may be helpful for professionals taking care of patients whose health improvement requires dietary change.

Twarogowska-Wielesik I, Walczak JA. Diet coaching jako sposób na zmianę nawyków żywieniowych. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(2): 121–125. doi: 10.26444/monz/151527
 
REFERENCJE (32)
1.
Young JE, Klosko JS. Program zmiany sposobu życia. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii Zdrowia PTP; 2012.
 
2.
Aparicio A, Perea Sánchez JM, González-Rodríguez LG, et al. New patient care techniques: nutritional coaching. Nutr Hosp. 2021;38(2):49–53. https://doi.org/10.20960/nh.03....
 
3.
Dayan PH, Sforzo G, Boisseau N, et al. A new clinical perspective: Treating obesity with nutritional coaching versus energy-restricted diets. Nutrition. 2019;60:147–151. https://doi.org/10.1016/j.nut.....
 
4.
Conn S, Curtain S. Health coaching as a lifestyle medicine process in primary care. Aust J Gen Pract. 2019;48(10):677–680. https://doi.org/10.31128/AJGP-....
 
5.
Ślężak-Gładzik I. Zawód coach. Kształcenie coachów w Polsce. Humanities and Social Sciences. 2015;20(22):183–197.
 
6.
Mijakoska U. Diet coaching. Edgard; 2016.
 
7.
Sporny DJ (2018). Diet coaching jako sposób na stałą zmianę nawyków żywieniowych. https://food-forum.pl/artykul/... (access: 2020.06.30).
 
8.
Miller RW, Rollnick S. Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2014.
 
9.
Kuzak K. Model Motyla – wielowymiarowy model sesji coachingowej dla coachów na różnych poziomach zaawansowania zawodowego. In: Zawadzka-Jabłonowska A. Coaching – nowe perspektywy i wyzwania. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego; 2020. p. 19–47.
 
10.
Włodarski W. Moc samodyscypliny. Manufaktura codzienności. In: Zawadzka-Jabłonowska A. Coaching – nowe perspektywy i wyzwania. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego; 2020. p. 167–194.
 
11.
Swann Ch, Jackman PC, Lawrence A, et al. The (over)use of SMART goals for physical activity promotion: A narrative review and critique. Health Psychol Rev. 2022;31;1–16. https://doi.org/10.1080/174371....
 
12.
Frey BS, Osterloh M. Successful management by motivation: Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives. Springer; 2002.
 
13.
Jackson P, Cox E. The philosophical influences that have shaped coaching. International Journal of Coaching in Organizations. 2009;7(1):81–103.
 
14.
Januszewicz A. Dietetyk, diet-coach, psycholog, psychodietetyk, a może psychoterapeuta? Jak różni specjaliści mogą pomóc w problemach z odżywianiem? https://instytutpsychodietetyk... (access: 2022.02.12).
 
15.
Klasyfikacja zawodów i specjalności. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia. https://psz.praca.gov.pl/rynek... (access: 2022.04.08).
 
16.
Swenson SL, Buell S, Zettler P, et al. Patient-centered communication: do patients really prefer it? J Gen Intern Med. 2004;19(11):1069–79. https://doi.org/10.1111/j.1525....
 
17.
Haskard-Zolnierek KB, DiMatteo MR. Physician communication skills and patient adherence to treatment: A meta-analysis. 2009;47(8):826–34. https://doi.org/10.1097/MLR.0b....
 
18.
Arkowitz H, Miller RW, Rollnick S. Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2017.
 
19.
Rosengren DB. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2021.
 
20.
Manika V. Diet coaching: the emerging components of the dietitian’s skill set. Adv Obes Weight Manag Control. 2016;5(3):266–271. https://doi.org/10.15406/aowmc....
 
21.
Kennel J. Health and Wellness Coaching Improves Weight and Nutrition Behaviors. Am J Lifestyle Med. 2018;9;12(6):448–450. https://doi.org/10.1177/155982....
 
22.
Lancha AH, Sforzo GA, Pereira-Lancha LO. Improving Nutritional Habits With No Diet Prescription: Details of a Nutritional Coaching Process. Am J Lifestyle Med. 2018;12(2):160–165. https://doi.org/10.1177/155982....
 
23.
Muñoz Obino CF, Pereira CA, Caron-Lienert RS. Coaching and barriers to weight loss: an integrative review. Diabetes Metab Syndr Obes. 2017;10:1–11. https://doi.org/10.2147/DMSO.S....
 
24.
Krawniak S. Coaching pacjenta – innowacyjna metoda zarządzania w ochronie zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2018;362:244–262.
 
25.
Weerahandi H, Paul S, Quintiliani LM, et al. A Mobile Health Coaching Intervention for Controlling Hypertension: Single-Arm Pilot Pre-Post Study. JMIR Form Res. 2020;7;4(5):e13989. https://doi.org/10.2196/13989.
 
26.
Smith L. Health Coaching the Worker With Celiac Disease. Workplace Health Saf. 2016;64(6):232–4. https://doi.org/10.1177/216507....
 
27.
McDonald E, Teets R, Ortiz C, et al. A Randomized Trial of a Group-Based Integrative Medicine Approach Compared to Waitlist Control on Irritable Bowel Syndrome Symptoms in Adults. Explore (NY). 2018;14(6):406–413. https://doi.org/10.1016/j.expl....
 
28.
Warren J, Hudak SL, Fridline M, et al. E-Coaching for Weight Loss. Int J Biotech Trends Technol. 2014;4(6):39–44.
 
29.
Benedict MA, Arterburn D. Worksite-based weight loss programs: a systematic review of recent literature. Am J Health Promot. 2008;22(6):408–16. https://doi.org/10.4278/ajhp.2....
 
30.
Paineau DL, Beaufils F, Boulier A, et al. Family dietary coaching to improve nutritional intakes and body weight control: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(1):34–43. https://doi.org/10.1001/archpe....
 
31.
Gierisch JM, Hughes JM, Edelman D, et al. The Effectiveness of Health Coaching. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US); 2017.
 
32.
Sforzo GA, Kaye MP, Todorova I, et al. Compendium of the Health and Wellness Coaching Literature. Am J Lifestyle Med. 2017; 19;12(6):436–447. https://doi.org/10.1177/155982....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top