6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego

 
1
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
2
Absolwentka Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ 2015;21(3):317–321
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Publicznym Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Skierowano 190 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Wyniki. Głównymi źródłami wiedzy na temat seksualności, zmian zachodzących w okresie dojrzewania jest Internet oraz szkoła. Znajomość przebiegu cyklu miesiączkowego potwierdziło 57% uczniów. Zdecydowanie częściej uczniowie liceum, technikum orientują się w prawidłowej terminologii dotyczącej jajeczkowania. Wnioski. Kobiety potrafią prawidłowo określać pierwszy dzień cyklu miesiączkowego. Uczniowie szkoły zawodowej posiadają najniższy poziom wiedzy na temat jajeczkowania. Gimnazjaliści oraz wychowankowie szkoły zawodowej wykazują najniższy poziom wiedzy na temat dni płodnych kobiety. Internet, literatura oraz szkoła są głównymi źródłami wiedzy młodzieży na temat seksualności oraz zmian zachodzących w okresie dojrzewania.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543