PL EN

Zespół Redakcyjny

 
Redaktor Naczelny
Andrzej Szpak, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Zastępca Redaktora Naczelnego
Magdalena Florek-Łuszczki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Działy czasopisma
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
Zdrowie publiczne
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
Choroby cywilizacyjne
Epidemiologia
Zdrowie środowiskowe
Psychologia i socjologia zdrowia
Żywność i żywienie
Filozofia i bioetyka
Prawo Ochrony Zdrowia
Technologie medyczne i telemedycyna

Redaktorzy działów
Agnieszka Buczaj, Zakład Ergonomii, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zbigniew Gaś
Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie - Filia w Białymstoku
Mirosław Jarosz
Anna Koper, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Kuratorium Oświaty w Lublinie
Jolanta Kowalczyk-Bołtuć, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Hanna Krauss, Katedra Fizjologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Michalina Krzyżak, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Paweł Macek, Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Robert Porzak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Anna Sadowska, Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Anna Augustynowicz, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
Marian Sygit, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia- Uniwersytet w Szczecinie
Jolanta Szempruch
Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Sekretarz redakcji
Małgorzata Goździewska, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Katarzyna Szpot, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Redaktorzy języka angielskiego
Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Redaktor języka polskiego
Magdalena Rudnik

Redaktor statystyczny
Jacek Jamiołkowski
Piotr Paprzycki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top