6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego

Rafał Patryn 1,  
 
1
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(4):324–329
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Poziom modernizacji dotyczący transportu drogowego spowodował wzrost wypadkowości na polskich drogach. Szybka pomoc poszkodowanym jest obowiązkiem każdego świadka wypadku (nakaz pomocy, art. 162 § 1 Kodeksu karnego) i powołanych do tego profesjonalnych służb ratownictwa medycznego. W kontekście obecnej sytuacji zasadne jest pytanie o znajomość zasad i posiadanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców województwa lubelskiego. Cel pracy: Celem pracy było przeanalizowanie wiedzy formalnej dotyczącej zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, następnie określenie tego, czy respondenci umieliby w sytuacji koniecznej (zdarzenie drogowe) takiej pomocy udzielić. Materiał i metoda: Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, składającej się z 18 pytań, w grupie wybranych losowo 228 kierowców województwa lubelskiego. Wyniki: Aż 52% respondentów ocenia swój stan wiedzy na temat pierwszej pomocy jako przeciętny. Prawie 20% badanych nie uczestniczyło nigdy w kursach pierwszej pomocy. Tylko połowa badanych umiałaby udzielić takiej pomocy potrzebującym w sytuacji tego wymagającej. Ponad 70 % badanych nigdy nie była w sytuacji wymagającej udzielania pierwszej pomocy. Wnioski: Poziom wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy jest niewystarczający, poniżej połowy badanych deklaruje, iż umiałaby udzielić pomocy potrzebującemu. Tylko połowa badanych uczestniczyła w kursach udzielania pierwszej pomocy, dla 1/4 odbywały się one tylko w formie teoretycznej. Ciągła edukacja i praktyczne treningi pozwolą kierowcom naszych dróg czuć się w pełni przygotowanymi na wypadki i inne zdarzenia drogowe, gdzie istnieje potrzeba udzielania pierwszej pomocy.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543