PL EN
PRACA ORYGINALNA
ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W PROFILAKTYCE RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY W ŚRODOWISKU MIEJSKIM I WIEJSKIM*
 
Więcej
Ukryj
1
Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydziału Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uni-wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
 
Med Og. 2007;13(4):328-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wyniki badań na temat zachowań zdrowotnych kobiet ze środowiska miejskiego i wiejskiego dotyczące profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Breast cancer is the most frequent malignant cancer among women, which constitutes an im-portant medical, economic and social problem. An equally significant problem is cervical cancer and, although a gradual decrease in the morbidi-ty rates has been observed in Poland, it still constitutes a challenge for health care professionals. A high morbidity due to these types of cancer necessitates the undertaking of actions of a prophy-lactic character, aimed at making women aware of the factors increasing morbidity risk. The objective of the study was the presentation of health behaviours of women concerning the prevention of breast and cervical cancer according to the place of residence (urban, rural). In the light of the studies conducted it may be presumed that women possess an incomplete knowledge in the area of cancer prophylaxis. A small percentage of women systematically perform self-examination of the breast, while only a half of them regularly report for cytology. Awareness of the necessity for performing prophylactic examinations was the highest among re-spondents from large cities, slightly lower among rural inhabitants, while it was the lowest among women living in small towns.
 
REFERENCJE (5)
1.
Pawlęga J.: Zarys onkologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskieg Kraków 2002.
 
2.
Opala T.: W: Ginekologia. Red. T. Opala. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2003.
 
3.
Majewski T., Sikorski M.: Szczepienia przeciw HIV. Profilaktyka raka szyi macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HIV, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.
 
4.
Spaczyński M.: Onkologia ginekologiczna, Urban Parner, Wrocław 1997.
 
5.
Solińska-Zygmunt G.: W: Podstawy psychologii zdrowia. Red. G. Smolińska-Zygmunt. Wyd. UW, Wrocław 2001.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top