PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
PROGRAM „OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ WYRÓWNANIE SZANS DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST POPRZEZ TWORZENIE SIECI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W WYBRANYCH GMINACH NA TERENACH WSCHODNICH POLSKI” – ZAŁOŻENIA I CELE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2007;13(4):338-343
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera opis głównych założeń i celów programu, który ma pomóc w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych ze zdrowiem dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi, narażonych na wykluczenie społeczne z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej czy utrudnionego dostępu do edukacji.

The article contains a description of the main assumptions and goals of the programme: ‘Limiting social exclusion and levelling chances of children from rural areas and small towns by creation of anetwork of community centres in selected communes in eastern Poland’. This programme has been developed to facilitate the solving of important problems, especially those pertaining to health among young rural inhabitants exposed to social exclusion due to poverty, difficult life situation, or hindered access to education. The programme has been established as a grant and developed by the Polish Association of Christian Rural Organizations, financed by the GlaxoSmithKline pharmaceutical company.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top