PL EN
OPIS PRZYPADKU
Uogólnione obrzęki u pacjenta z ciężką niewydolnością serca i wątroby – diagnostyka i leczenie
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Prystupa
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):504-507
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
58-letni mężczyzna, obciążony wywiadem alkoholowym, został przyjęty do Kliniki Chorób Wewnętrznych z powodu uogólnionych masywnych obrzęków i wodobrzusza. W celu określenia przyczyny narastania objawów u chorego wykonano badania laboratoryjne i obrazowe. Mimo zastosowanego intensywnego leczenia, pacjent zmarł w wyniku gwałtownie rozwijającej się niewydolności serca i wątroby.

A 58-year-old man was admitted to the Department of Internal Medicine due to massive generalized oedema and ascites. The patient had a history of numerous afflictions associated with alcoholism. In order to determine the cause of increasing symptoms, laboratory and imaging tests were performed. Despite intensive treatment, the patient died of rapidly developing heart and liver failure. Key words ascites, scrotal oedema, oedema, heart failure, liver cirrhosis
 
REFERENCJE (14)
1.
Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Wyd. 3. Warszawa: ,,PZWL; 1982:183–193.
 
2.
Juszczyk J. Wodobrzusze. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A. (red). Wyd. 1. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2005:Tom I:711.
 
3.
Niemiec J. Wodobrzusze nowotworowe. http://www.mp.pl/ artykuly/?aid=25353 (dostęp 2012.03.18).
 
4.
Tsutamato T, Maeda Y, Wada A et al. Plasma brain natriuretic peptide concentration as a prognostic predictor in patients with chronic congestive heart failure. CIRCAZ 1988; (Suppl 4.2): 321–322.
 
5.
Adam RA, Adam YG. Malignant ascites: Past, present and future.Journal of the American College of Surgeons, 2004; 198:999–101.1.
 
6.
Budzynski J, Ziółkowski M, Kłopocka M, Rybakowski M, Świątkowski M, Kosmowski W. Factors affecting improvement of biochemical liver function tests in alcohol dependent males after four weeks abstinence period. Gastroenterologia Polska 2002; 9(1): 39–44.
 
7.
Dembińska-Kieć A, Naskalski JW. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.Wyd3. Urban & Partner, Wrocław 2010: 191.
 
8.
Szczeklik A, Gajewski P et al. Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej. Wyd 2. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2010: 559.
 
9.
Groniowski J, Kruś S. Podstawy patomorfologii: podręcznik dla studentów medycyny. Wyd 1. Warszawa: PZWL; 1984: 243 244.
 
10.
Piechota W, Piechota W. BNP w diagnostyce chorób układu krążenia. Abbot Voice 2003; 2(5): 2–5.
 
11.
Solnica B, Peptydy natriuretyczne BNP i NT-proBNP, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005; 09: 137–138.
 
12.
Berger R, Huelsman M, Strecker K et al. B-type Natriuretic Peptide predicts sudden death in patients with chronic heart failure. CIRCAZ 2002; 105(20): 2389–2394.
 
13.
Silverberg DS, Wexler D, Iaina A, Schwartz D. The interaction between heart failure and other heart diseases, renal failure, and anemia. Semin Nephrol 2006; 26: 296–306.
 
14.
Terlikiewicz J, Marciniak L. Ascites. Polska Medycyna Paliatywna 2003; 2(2): 105–109.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top