PL EN
PRACA ORYGINALNA
CIĘŻKA HIPERKALIEMIA JATROGENNA W PRZEBIEGU POLITERAPII NIEWYDOLNOŚCI SERCA – OPIS PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(4):577-584
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z cukrzycą typu 2, która została przyjęta do kliniki z powodu objawowej bradykardii spowodowanej hiperkaliemią w przebiegu niekontrolowanego leczenia niewydolności serca antagonistą aldosteronu, inhibitorem konwertazy angiotensyny, antagonistą receptora angiotensyny II i preparatem potasu.

An 83-year-old woman was admitted to the department of internal medicine with the symptoms of bradycardia due to hyperkalemia in the course of using spironolacton, the inhibitor of the angiotensin converting enzyme and supplementation of the potassium. The treatment of atropine, the periodic intracardiac electric stimulation, insulin with glucose, furosemid were used, and normalization of potassium, heart rhythm and regression of symptoms were obtained.
 
REFERENCJE (5)
1.
Bertoni A.G., Hundley W.G., Massing M.W., Bonds D.E., Burke G.L., Goff D.C.: Heart failure prevalence, incidence, and mortality in the elderly with diabetes. Diabetes Care 2004, 27, 1879-1619.
 
2.
Dickstein K., Cohen-Solal A., Filippatos G. i wsp.: Task Force for Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of European Society of Cardiology, ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. Eur Heart J 2008, 29, 2388-2442.
 
3.
Swedberg K., Cleland J., Dargie H. i wsp.: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology: guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005). Eur Heart J, 2005, 26, 1115-1140.
 
4.
Wożakowska-Kapłon B., Janowska-Molenda I.: Hiperkaliemia jatrogenna jako istotny problem terapii chorób sercwo-naczyniowych u starszych chorych. Pol Arch Med. Wewn 2009, 119.
 
5.
Zaremba M., Franek E., Rydzewski A.: Hiperkaliemia. Chor Ser Nacz 2006, 3, 36-40.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top