PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD CHORYM ZE STOMIĄ
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące modelu opieki nad chorym ze stomią. Bardziej szczegółowo zostały omówione problemy pielęgnacyjne pacjentów ze stomią oraz podjęte działania pielęgniarskie.
 
REFERENCJE (11)
1.
Banaszkiewicz Z., Jawień A.: Wskazania, rodzaje i technika wykonania stomii. Valetudinaria. Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 3/2002.
 
2.
Cierzniakowska K., Szewczy k M. T.: Specjalistyczne zaopatrzenie pacjenta ze „stomią trudną”. Valetudinaria. Post. Med. Klin. i Wojs. 2/2004.
 
3.
Drews M.: Chirurgia jelita grubego. W: O chirurgii polskiej XX wieku. Red. W. Noszczyk. Fundacja Pol. Przeg. Chirurg., Warszawa 2001.
 
4.
Fryc -Martyńska J.: Psychologiczne następstwa wytworzenia odbytu brzusznego oraz znaczenie sposobu informowania chorych i ich rodzin. Pol. Tyg. Lek. 1989, 4–7.
 
5.
Kapała W.: Pielęgniarstwo w Chirurgii. Wyd. Czelej, Lublin 2006.
 
6.
Kózka M., Bielecki K.: Model opieki nad pacjentem ze stomią. Proktologia 3 (02).
 
7.
Kruk D.: Przygotowanie pacjenta do planowej operacji wyłonienia stomii jelitowej. Troska 2001: 2 (7).
 
8.
Kruk D.: Opieka nad chorym po operacji wyłonienia stomii. Kwartalnik dla pielęgniarek. Troska 2(9) 2002.
 
9.
Poznańska S., Płaszewska - Zywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wyd. UJ. Kraków 2001.
 
10.
Szewczyk M. T., Jawień A.: Holistyczny model pielęgnowania chorego z nowotworem jelita grubego i kolostomią. W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. Red. Mackiewicz Z.. Fundacja Polski Przegl. Chir.. Bydgoszcz 1999.
 
11.
Wirażka G.: Przygotowanie chorego z kolostomią do samoopieki. Mag. Piel. i Poł. 4/2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top