PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA – LECZNICZE ZASTOSOWANIE ZIMNA I JEGO FIZJOLOGICZNE PODSTAWY
 
Więcej
Ukryj
1
ZInstytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
2
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono szczegółowo fizjologiczne podstawy krioterapii oraz jej leczniczy wpływ na organizm człowieka
 
REFERENCJE (20)
1.
Adamowicz B., Bohdziewicz J., Jezierski Cz., Strychalski G.: Zastosowanie serii aparatów typu Kriosan w leczeniu niskimi temperaturami, Fizjoterapia 1994, 2, (3), 33-34.
 
2.
Bauer J., Skrzek A.: Fizjologiczne podstawy krioterapii, Medycyna Sportowa Wrocław 1999.
 
3.
Fricke R. : Lokale Kaltluf ttherapie – eine weitere Kryoterapeutische Bahandlungsmethode, 1984, 13, 260-270.
 
4.
Gieremek K .: Przegląd metod kriostymulacyjnych stosowanych w zwalczaniu spastyczności, Fizjoterapia t.2, 2, 1994.
 
5.
Gomułka W.S.,Rewerski W.: Terapia bólu, PZWL Warszawa 1989.
 
6.
Jonderko G.: Fizjologiczne mechanizmy zabezpieczające ustrój człowieka przed utratą ciepła z uwzględnieniem implikacji krioterapeutycznych, I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Kriomedycznego – Goczałkowice Zdrój 1987. K a s p e r c z y k T . , B a t o r A .: Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF.
 
7.
Kasperczyk T., Bator A.: Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF. Kraków 2000.
 
8.
Kaźmierowski M .:Kriochirurgia w chorobach skóry, Wydawnictwo Czelej Lublin 1997.
 
9.
Kaźmierowski M.: Wyniki leczenia kriochirurgicznego ciekłym azotem i podtlenkiem azotu raków i stanów przedrukowych skóry, Postępy Dermatologii 2000.
 
10.
Księżopolska – Pietrzak K.: Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narządu ruchu – mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, Acta Bio – Optica et Informatica Medica, 2 (3-4), 157, 1996.
 
11.
Löffer G., Petrides P. E., Weiss L. , Harper H. A.: Physiologische Chemie 2, Spinger Berlin 1979.
 
12.
Łukaszewicz P., Hübner – Woźniak E . : Zastosowanie masaŜu lodem w treningu zapaśników, Medycyna Sportowa Wrocław 1999.
 
13.
Magiera L., Walaszek R.: Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej, Wydawnictwo Biosport Kraków 2003.
 
14.
Mika T.: Fizykoterapia, PZWL Warszawa 1993.
 
15.
Schröder D., Anderson M.: Kryo und Thermotherapie. Grundlagen und praktische Anwendung, Gustaw Fischer Verlag Stuttgart 1995.
 
16.
Sieroń A., Cieślar G.: Zastosowanie zimna w medycynie – kriochirurgia i krioterapia, Wydawnictwo-medica press Bielsko – Biała 2003.
 
17.
Straburzyński G., Straburzyńska – Lupa A .: Medycyna Fizykalna, PZWL Warszawa 2000.
 
18.
Strzelczyk P.: Krioterapia w leczeniu i rehabilitacji urazów sportowych, Sport Wyczynowy 1996, 107-113, 383-384.
 
19.
Tomaszewski W., Kurek J.: Krioterapia – skuteczna metoda w leczeniu i rehabilitacji urazów i schorzeń narządu ruchu, Medycyna Sportowa Wrocław 1997.
 
20.
Zagrobelny Z .: Lecznicze zastosowanie zimna, Acta Bio – Optima et Informatica Medica vol.2 Wrocław 1996.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top