PL EN
PRACA ORYGINALNA
NAŁÓG PALENIA PAPIEROSÓW I PICIA ALKOHOLU W GRUPIE OSÓB Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (17)
1.
Janczewski G.: Otorynolaryngologia praktyczna, t II, Wyd. Medyczne Via Medica, Gdańsk 2002.
 
2.
Janczewski G., Osuch - Wójcikiewicz E.: Rak krtani, Wyd. Medika Press, 2002.
 
3.
Jeziorski A.: Onkologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 
4.
Jurkiewicz D., Szaman K., Rapejko P.: Czynniki ryzyka raka krtani, Polski Merkuriusz Lekarski, 2006, (XXI), 121.
 
5.
Klich D., Golusiński W., Pawlaczyk B.: Wpływ palenia tytoniu i spożywania alkoholu na występowanie nowotworów głowy i szyi, Nowiny Lekarskie, 2005; 74 (2),131- 136.
 
6.
Klonowski S., Semczuk B., Sekrecki R.: Badania epidemiologiczne i kliniczne chorujących na raka krtani w makroregionie lubelskim w latach 1991-1994, Otolaryngologia Polska, 1995, (XLIX), (Supl). 20, 29.
 
7.
Krzakowski M.: Onkologia Kliniczna, (II), Wyd. Medyczne BORGIS, Warszawa, 2001.
 
8.
Kulik T. B., Latalski M. : Zdrowie Publiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2002.
 
9.
Latalski J. B.: Otorynolaryngologia, wyd. III, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004.
 
10.
Malaria P., Dragacz J., Wituła A.: Palenie papierosów wśród pacjentów z nowotworami jamy ustnej i szczęk, Przegląd Lekarski 2004,61, 1040.
 
11.
Malinowski J.: Palenie tytoniu-wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem, Wyd. Biforium, Lublin 2002.
 
12.
Pawlęga J.: Zarys onkologii, Wyd. U.J., Kraków 2002.
 
13.
Rzewnicki J., Jackiewicz M., Biszewska J., Burakiewicz A., Wierzba W., Rzeźnicka M. Jakość Życia chorych na raka krtani, Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, 19 (11), 353.
 
14.
Semanycz – Lemańczyk J., Ziętek E.: Występowanie raka krtani i dynamika wzrostu zachorowalności na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1978-1987, Otolaryngologia Polska, 1995; (XLIX), (Suplement) 20, 34.
 
15.
Sowiński H., Barełkowski M.: Wyniki leczenia raka krtani na Oddziale Laryngologicznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w latach 1978-1974, Otolaryngologia Polska, 1995; (XLIX), 20.
 
16.
Szyfter K., Gousiński W.: Biologia molekularna nowotworu głowy i szyi w dobie genomiki, Współczesna Onkologia, 2006; (Vol) 10, 8, (75).
 
17.
Zaleska – Kręcicka M., Kręcicki T.: Zarys otolaryngologii, Wyd. Akademia Medyczna, Wrocław 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top