PL EN
REVIEW PAPER
STANDARD OF NURSING CARE OF A PATIENT WITH STOMA
 
 
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
 
REFERENCES (11)
1.
Banaszkiewicz Z., Jawień A.: Wskazania, rodzaje i technika wykonania stomii. Valetudinaria. Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 3/2002.
 
2.
Cierzniakowska K., Szewczy k M. T.: Specjalistyczne zaopatrzenie pacjenta ze „stomią trudną”. Valetudinaria. Post. Med. Klin. i Wojs. 2/2004.
 
3.
Drews M.: Chirurgia jelita grubego. W: O chirurgii polskiej XX wieku. Red. W. Noszczyk. Fundacja Pol. Przeg. Chirurg., Warszawa 2001.
 
4.
Fryc -Martyńska J.: Psychologiczne następstwa wytworzenia odbytu brzusznego oraz znaczenie sposobu informowania chorych i ich rodzin. Pol. Tyg. Lek. 1989, 4–7.
 
5.
Kapała W.: Pielęgniarstwo w Chirurgii. Wyd. Czelej, Lublin 2006.
 
6.
Kózka M., Bielecki K.: Model opieki nad pacjentem ze stomią. Proktologia 3 (02).
 
7.
Kruk D.: Przygotowanie pacjenta do planowej operacji wyłonienia stomii jelitowej. Troska 2001: 2 (7).
 
8.
Kruk D.: Opieka nad chorym po operacji wyłonienia stomii. Kwartalnik dla pielęgniarek. Troska 2(9) 2002.
 
9.
Poznańska S., Płaszewska - Zywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wyd. UJ. Kraków 2001.
 
10.
Szewczyk M. T., Jawień A.: Holistyczny model pielęgnowania chorego z nowotworem jelita grubego i kolostomią. W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. Red. Mackiewicz Z.. Fundacja Polski Przegl. Chir.. Bydgoszcz 1999.
 
11.
Wirażka G.: Przygotowanie chorego z kolostomią do samoopieki. Mag. Piel. i Poł. 4/2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top