PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Rola markerów immunologicznych w ocenie właściwości implantacyjnych endometrium macicy – implikacje kliniczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM
 
2
Katedra Biologii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Macura   

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM, Ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):143-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Problemy nawracających poronień u kobiet, jak również niepowodzeń w implantacji wszczepianych zarodków w metodzie zapłodnienia in vitro (IVF) mogą być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem błony śluzowej macicy. Do przyczyn tych zjawisk zalicza się m.in. nieprawidłowości immunologiczne w funkcjonowaniu endometrium.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Implantację można zdefiniować jako proces wnikania zarodka w głąb błony śluzowej macicy. Przebieg procesu implantacji jest uzależniony od wielu molekularnych interakcji pomiędzy „receptywnym” endometrium a dojrzałą blastocystą. Dojrzała blastocysta może rozpocząć implantację w endometrium macicy tylko podczas tzw. „okienka implantacyjnego”. Ograniczony czas „okienka implantacyjnego” umożliwia skoordynowaną komunikację molekularną pomiędzy zarodkiem a endometrium. Obecnie znanych jest wiele czynników pochodzenia macicznego i zarodkowego związanych z implantacją i wczesnym utrzymaniem ciąży. Niestety, chociaż teoretyczna znajomość procesów immunologicznych w endometrium macicy jest powszechnie znana, to jednak trudno jest przełożyć tę wiedzę na praktykę kliniczną.

Podsumowanie:
Istnieje nadzieja, że nowe procedury diagnostyczne tych zaburzeń będą opierać się o bezpośredni pomiar stężeń określonych markerów w wydzielinie endometrium. Być może w niedługiej przyszłości wiedza o immunologicznych zaburzeniach endometrium zostanie lepiej wykorzystana, co umożliwi skuteczniejszą terapię par z problemem niepłodności.


Introduction and aim of the paper:
The defective endometrial function may cause the recurrent pregnancy loss and the embryo implantation failure after in vitro fertilization (IVF). The abnormal endometrial receptivity is associated, in some cases, with the improper composition of immunological factors in the uterus.

Brief description of the state of knowledge:
Implantation is characterized by invasion of the maternal tissues of the uterus by the embryo. Successful implantation is the end result of complex molecular interactions between the receptive uterus and mature blastocyst. During implantation, mature blastocyst may attach to the endometrium only during “implantation window”. A limited “window of implantation” ensures coordinated embryonic and endometrial development. Nowadays, a lot of uterine and blastocyst biological factors are known associated with implantation and early pregnancy maintenance. Although the theoretical knowledge of immunological factors in the endometrium is significant, the clinical implications of these elements are poorly understood.

Summary:
Currently, a new diagnostic strategy, namely the cytokine profiling in the endometrial secretions, is proposed to demonstrate their role in human reproduction. Practical utilization of the knowledge about endometrial factors during the human embryo implantation may sufficiently facilitate infertility treatment in the future.

 
REFERENCJE (32)
1.
Mazur EC, Large MJ, DeMayo FJ. Human oviduct and endometrium: changes over the menstrual cycle. W: Plant TM, Zeleznik AJ. Knobil and Neill’s physiology of reproduction. Elsevier, USA and UK, 2015, 1077–1097.
 
2.
Skałba P. Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.
 
3.
Halbersztadt A, Pająk J, Nowicki P, Jałocha I, Gabryś MS. Implantacja a antygenowość ludzkiego endometrium. Postępy Hig Med Dośw. 2006; 60: 71–77.
 
4.
Teklenburg G, Salker M, Heijnen C, Macklon NS, Brosens JJ. The molecular basis of recurrent pregnancy loss: impaired natural embryo selection. Mol Hum Reprod. 2010; 16: 886–895.
 
5.
Norwitz ER. Defective implantation and placentation: laying the blueprint for pregnancy complications. RBMOnline. 2006; 13: 591–599.
 
6.
Norwitz ER, Schust DJ, Fisher SJ. Implantation and the survival of early pregnancy. N Engl J Med. 2001; 345: 1400–1408.
 
7.
Hoozemans D. Human embryo implantation: current knowledge and clinical implications in assisted reproductive technology. RBM Online. 2004; 9: 692–715.
 
8.
Larsen EC, Christiansen OB, Kolte AM, Macklon N. New insights into mechanisms behind miscarriage. BMC Medicine. 2013; 11: 154. doi: 10.1186/1741–7015–11–154.
 
9.
Teklenburg G, Salker M, Molokhia M, Lavery S, Trew G, Aojanepong T. et al. Natural selection of human embryos: decidualizing endometrial stromal cells serve as sensors of embryo quality upon implantation. PLoS ONE. 2010; 5: e10258. doi: 10.1371/journal.pone.0010258.
 
10.
Malinowski A, Radwan M. Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno- leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych. Perinatol Neonatol Gi¬nekol. 2011; 4: 27–36.
 
11.
Hammadeh ME, Fischer-Hammadeh C, Amer AS, Rosenbaum P, Schmidt W. Relationship between cytokine concentration in serum and preovulatory follicular fluid and in vitro fertilization/ intracytoplasmic sperm injection outcome. Chem Immunol Allergy. 2005; 88: 80–97.
 
12.
Lédée N, Petitbarat M, Chevrier L, Vitoux D, Vezmar K, Rahmati M et al. The uterine immune profile may help woman with repeated unexplained embryo implantation failure after in vitro fertilization. AJRI. 2016; 75: 338–401.
 
13.
Lédée N, Petitbarat M, Rahmati M, Dubanchet S, Chaouat G, Sandra O et al. New pre-conception immune biomarkers for clinical practice: interleukin- 18, interleukin- 15 and TWEAK on the endometrial side, G-CSF on the follicular side. J Reprod Immunol. 2011; 88: 118–123.
 
14.
Salker M, Teklenburg G, Molokhia M, Lavery S, Trew G, Aojanepong T et al. Natural selection of human embryos: impaired decidualization of endometrium disables embryo-maternal interactions and causes recurrent pregnancy loss. PLoS ONE. 2010; 5: e10287. doi: 10.1371/ journal.pone.0010287.
 
15.
Karaer A, Cigremis Y, Celik E, Urhan Gonullu R. Prokineticin 1 and leukemia inhibitory factor mRNA expression in the endometrium of women with idiopathic recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 2014; 102: 1091–1095.
 
16.
Margioula-Siarkou C, Prapas Y, Petousis S, Milias S, Ravanos K, Kalogiannidis I et al. LIF and LIF-R expression in the endometrium of fertile and infertile women: a prospective observational case- control study. Mol Med Rep. 2016; 13: 4721–4728.
 
17.
Monsivais D, Clementi C, Peng J, Titus MM, Barrish JP, Creighton CJ et al. Uterine ALK3 is essential during the window of implantation. Proc Natl Acad Sci USA. 2016; 113: E387-E385.
 
18.
Chen X, Jiang L, Wang CC, Huang J, Li TC. Hypoxia inducible factor and microvessels in peri-implantation endometrium of women with recurrent miscarriage. Fertil Steril. 2016; 105: 1496–1502.
 
19.
Campitiello MR, Caprio F, Mele D, D›eufemia D, Colacurci N, De Franciscis P. Endometrial LGR7 expression and implantation failure. Gynecol Endocrinol. 2016; 13: 1–4.
 
20.
Ming-Qing L, Li- Ping J. Ovarian stimulation for in vitro fertilization alters the protein profile expression in endometrial secretion. Int J Clin Pathol. 2013; 6: 1964–1971.
 
21.
Von Grothausen C, Lalitkumar S, Boggavarapu NR, Gemzell-Danielsson K, Lalitkumar PG. Recent advances in understanding endometrial receptivity: molecular basis and clinical applications. AJRI. 2014; 72: 148–157.
 
22.
Valdez-Morales FJ, Gamboa-Domíniguez A, Vital-Reyes VS, Hinojosa Cruz JC, Chimal-Monroy J, Franco-Murillo Y et al. Changes in receptivity epithelial cell markers of endometrium after ovarian stimulation treatments: its role during implantation window. Reprod Health. 2015; 12: 45, doi: 10.1186/s12978–015–0034–7.
 
23.
Boomsma CM, Kavelaars A, Eijkemans MJ, Fauser BC, Heijnen CJ, Macklon NS. Ovarian stimulation for in vitro fertilization alters the intrauterine cytokine, chemokine and growth factor milieu encountered by the embryo. Fertil Steril. 2010; 94: 1764–1768.
 
24.
Michalak M, Darmochwał-Kolarz D, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych- część II. GinPolMedProject. 2011; 3: 9–26.
 
25.
Christiansen OB, Steffensen R, Nielsen HS, Varming K. Multifactorial etiology of recurrent miscarriage and its scientific and clinical implications. Gynecol Obstet Invest. 2008; 66: 257–267.
 
26.
Miravet- Valenciano JA, Rincon- Bertolin A, Vilella F, Simon C. Understanding and improving endometrial receptivity. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015; 27: 187–192.
 
27.
Boomsma C. Cytokine profiling in endometrial secretions: a non- invasive window on endometrial receptivity. RBMOnline. 2009; 18: 85–94.
 
28.
Teklenburg G, Macklon NS. In vitro models for the study of early human embryo- endometrium interactions. Reprod Sci. 2009; 16: 811–818.
 
29.
Rahiminejad ME, Moaddab A, Ebrahimi M, Rabiee S, Zamani A, Ezzati M et al. The relationship between some endometrial secretion cytokines and in vitro fertilization. Iran J Reprod Med. 2015; 13: 557–562.
 
30.
Wdowiak A., Bakalczuk S., Bakalczuk G. The effect of sperm DNA fragmentation on the dynamics of the embryonic development in intracytoplasmatic sperm injection. Reprod. Biol. 2015; 15, 94–100.
 
31.
Wdowiak A., Bojar I. Relationship between pregnancy, embryo development, and sperm deoxyribonucleic acid fragmentation dynamics. Saudi J. Biol. Sci. 2016; 23: 598–606.
 
32.
Michalak M, Darmochwał-Kolarz D, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych- część I. GinPolMedProject. 2011; 1: 15–30.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top