PL EN
OPIS PRZYPADKU
Przypadek dużej torbieli resztkowej żuchwy u 60-letniego pacjenta
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Milner   

ul. Pomorska 251, 92-216 Łódź, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):37-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przypadek 60-letniego pacjenta z dużą torbielą resztkową żuchwy leczonego chirurgicznie w znieczuleniu ogólnym w ramach chirurgii jednego dnia. Dokumentację fotograficzną opisanego przypadku wykonano za pomocą zestawu do makrofotografii cyfrowej. W procesie diagnostycznym wykorzystano urządzenie VELscope VX,służące do badania autofluorescencyjnego tkanek. Słowa kluczowe : torbiel zapalna, VELscope, chirurgia stomatologiczna

The study presents the case of 60-year-old patient with a large residual cyst localized in the mandible, treated surgically under general anaesthesia within a one-day surgery procedure. Photographic documentation of the case described as made using a macrophotography set. Additionally, VELscope VX system was applied as a tissue autofluorescence diagnostic method.
 
REFERENCJE (25)
1.
Kozarzewska M, Popowski W, Wojtowicz A. Częstość występowania torbieli zębopochodnych w materiale zakładu chirurgii stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996–1999. Borgis – Nowa Stom., 2001; 2: 15–18.
 
2.
Tarazewicz M, Szyperska AM, Janas A. Pozostawione torbiele korzeniowe po usunięciu zębów., Por. Stom., 2011; 3: 112–115.
 
3.
Pawlak W, Kubasiewicz-Ross P, Pałka Ł, Zarzycki R. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademi Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007. Dent. Med. Probl. 2009; 46: 49–53.
 
4.
Kryst L. Postępowanie z torbielami w gabinetach stomatologicznych., Mag. Stom., 2001; 5: 66–67.
 
5.
Dimitroulis G, Curtin J. Massive residual dental cyst: Case report., Australian Dent. Journ., 1998; 43 (4): 1–5.
 
6.
High AS, Hirschmann PN. Age changes in residual radicular cysts. J Oral Pathol., 1986; 15: 524–528.
 
7.
Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological Typing of Odontogenic Tumours, WHO, ISBN 0–387–54142-X Springer-Verlag NewYork Berlin Heidelberg, 1992: 34–38.
 
8.
Reichartemail PA, Philipsen HP, Sciubba JJ. The new classification of Head and Neck Tumours (WHO) – any changes?, Oral Oncology, 2006; 42 (8): 757–758.
 
9.
Ratajczak M, Sowa W, Walter A. Molekularne podstawy powstawania zębopochodnej torbieli zapalnej – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl., 2010; 47 (4): 496–501.
 
10.
Więckiewicz W, Bartczyszyn B, Maczura-Sokalska J. Potrzeba stosowania małych obturatorów w protetyce pooperacyjnej – opis przypadku. Protet. Stomatol. 2009; LIX, 6: 423–427.
 
11.
Stępczyński M, Stawerski P, Janas A, Grzesiak-Janas G. Zgodność rozpoznań biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) z badaniem histopatologicznym w diagnostyce i leczeniu torbieli korzeniowych i zawiązkowych szczęki i żuchwy. Por. Stomatol. 2011; XI, 10: 420–425.
 
12.
Łysiak-Drwal K, Dominiak M, Malicka B, Konopka T. Kliniczno- -radiologiczna ocena powikłań gojenia poresekcyjnych ubytków kości. Czas. Stomatol. 2010; 63, 7: 418–428.
 
13.
Ahmad I. Digital dental photography. Part 4: choosing a camera. Brit. Dent. Journ. 206, 11, 2009.
 
14.
Milner P, Grzesiak-Janas G. Podstawy teoretyczne makrofotografii stomatologicznej. Mag. Stom. 2013; 3: 129–134.
 
15.
Girolamo S, Girolamo M, Giacomini P, Ferraro S, Izzo R. Unusual evolution of a Rresidual Dental Cyst: a giant Rhinolith. Journ. Of Craniomand. Pract. 2008; 26 (4): 294–297.
 
16.
Koczorowski R, Surdacka A, Brożek R. Doświadczenia własne z protezami bezzębnej żuchwy opartymi na wszczepach śródkostnych. Dental Forum, 2005; 2, XXXIII: 7–16.
 
17.
Martensson G. Spontaneous Fracture of the Mandible Due to Cyst. Acta Otolaryngol. 1957; 48 (4): 355–356.
 
18.
Siciarz A, Grzesiak-Janas G, Białkowska-Głowacka J, Włodarczyk Z. Znaczenie zdjęcia pantomograficznego we wczesnym wykrywaniu torbieli kostnych szczęki i żuchwy. Twój Przegl. Stom. 2006; 5: 10–11.
 
19.
Alshehri M. A., Alamri H. M., Alshalhoob M. A.: Zastosowanie CBCT w praktyce stomatologicznej – systematyczny przegląd piśmiennictwa., Dental Tribune – Polish Edition, 2012, 10 (9), 1–5.
 
20.
Gurenlian JR. Screening for Oral Cancer. Access, 2011; (9–10): 3–10.
 
21.
Lane P. Fluorescence Instrumentation for the Direct Visualization of Oral Mucosa. The Inside Summit on Oral Cancer Discovery and Management, AEGIS Acad. Ser. 2007.
 
22.
Kawecki A, Krajewski R. Rak płaskonabłonkowy narządów głowy i szyi: aktualne zasady postępowania i perspektywy. Borgis – Postępy Nauk Med. 2, 116–122.
 
23.
Tomczyk-Wziątek A, Cieślik T. Metody leczenia dużych torbieli żuchwy. Przegląd piśmiennictwa. Mag. Stom. 2000; 3: 36–40.
 
24.
Muglali M, Sumer AP. Squamous cell carcinoma arising in a residual cyst: a case report. Rev. Rom. Stom., 2008; LIV, 3: 189 192.
 
25.
Milner P, Grzesiak-Janas G. Praktyczne aspekty wykonywania zdjęć zewnątrz – i wewnątrzustnych. Mag. Stom. 2013; 2: 115–122.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top