PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ruchome skrzepliny w prawym przedsionku wykryte przy pomocy przezklatkowej echokardiografii(TTE) u pacjenta z ostrą zatorowością płucną- opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Prystupa
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie, 20-081 Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):34-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
U 73-letniego pacjenta z objawami zatorowości płucnej stwierdzono ruchome skrzepliny w prawym przedsionku. Obecność skrzeplin uwidoczniło szybko wykonane przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W leczeniu zastosowano skuteczne leczenie trombolityczne. Słowa kluczowe: zator tętnicy płucnej, echokardiografia przezklatkowa, ruchome skrzepliny w prawym przedsionku, tromboliza

A case of right atrium mobile thrombi (RAMT) in a 73-year-old male patient with acute pulmonary embolism is presented. Immediately performed TTE allowed identification of thrombi in the right atrium, and the administration of successful thrombolitic therapy as soon as possible. Key words: acute pulmonary emboliom, right atrium mobile thrombi, TTE, thrombolitic therapy
 
REFERENCJE (6)
1.
Casazza F, Bongarzoni A, Centonze F, Morpurgo M. Prevalence and prognostic significance of right –sided cardiac mobile thrombi in acute massive pulmonary emboliom. Am J Cardiol. 1997; 79: 1433–1435.
 
2.
Torbicki A, Galie N, Covezzoli A, Rossi E, De Rosa M, Goldhaber SZ. Right heart thrombi in pulmonary emboliom: results from the International Cooperative Pulmonary Embolism registry. J Am Coll Cardiol. 2003; 41: 2245–2251.
 
3.
Le Gal G, Righini M, Roy PM et al. Prediction of pulmonary emboliom in the emergency department: the revised Geneva score. Ann Intern Med 2006; 144: 165–171.
 
4.
Wells PS, Anderson DR, Rodger M, Ginsberg IS, Kearon C, Gent M et al. Derivation of a Simple clinical model to categorize patients probabilisty of pulmonary emboliom: increasing the models utility with the simpliRED D-dimer. Thromb Haemost 2000; 83: 416–420.
 
5.
Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej. Kardiologia Polska 2009: 67.
 
6.
Rose PS, Punjabi NM, Pearse DB. Treatment of right heart thromboemboli. Chest. 2002; 121: 806–814.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top