PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):71-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badanie fluorescencyjne wykonywane przy pomocy urządzenia VELscope VX stanowi nowoczesną technikę diagnostyczną służącą do wykrywania zmian występujących na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Pomimo dostępności piśmiennictwa, skuteczność tej techniki nie została jednoznacznie udowodniona.

Cel pracy:
Celem pracy była wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 60 losowo wybranych pełnoletnich pacjentów, u których przeprowadzono analizę wzrokową powierzchni błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem oświetlenia unitu stomatologicznego, a następnie za pomocą urządzenia VELscope VX. Zaobserwowane zmiany opisano, wykonano dokumentację fotograficzną oraz dokonano oceny uzyskanych wyników.

Wyniki:
U 38 pacjentów zaobserwowano zmiany na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej w zakresie struktury, koloru, unaczynienia lub innych cech, sugerujące zmiany patologiczne. U 10 z nich wykryto więcej niż 1 nieprawidłowość. Badanie wzrokiem wykazało 46 zmian, zaś w badaniu fluorescencyjnym potwierdzono ich obecność oraz dodatkowo wykryto 2 niewielkie zmiany, przeoczone w świetle białym, co łącznie dało liczbę 48 wykrytych zmian.

Wnioski:
Na podstawie wyników badania brak jest możliwości jednoznacznego określenia przewagi fluorescencyjnego badania błon śluzowych jamy ustnej urządzeniem VELscope VX nad konwencjonalnym badaniem wzrokowym.


Introduction:
Fluorescent examination performed using the VELscope VX system is a modern diagnostic technique for detecting lesions on the surface of oral cavity mucosa. Despite availability of relevant publications, the effectiveness of this technique, compared to a standard visual examination of oral mucosa in white light, has not been unequivocally evidenced.

Objective:
The aim of the study was preliminary evaluation of the effectiveness of VELscope fluorescent examination in the detection of lesions on the surface of oral cavity mucosa, compared to a standard visual examination in white light.

Material and Methods:
The study included a randomly selected group of 60 adult patients of the Dental Surgery Department (Medical University, Lodz, Poland). After collecting anamnesis, oral cavity mucosa examinations were performed according to two methods: 1) standard visual examination in white light of a dental unit lamp, 2) VELscope VX fluorescent examination. Detected lesions were described and photographic documentation was collected. Further diagnostic and therapeutic process was continued.

Results:
Lesions on the surface of soft mucosa were found in 38 patients. In 10 cases, more than 1 lesion was discovered. In white light visual examination, 46 lesions were detected. In fluorescent light, all 46 lesions were confirmed, and additionally 2 small lesions were discovered (missed in white light). In total, 48 lesions were observed.

Conclusions:
Based on the results of the study, it is impossible to unequivocally determine the prevalence of VELscope VX fluorescent examination of oral cavity mucosa surface over the standard visual examination in white light.

 
REFERENCJE (17)
1.
Krawczyk-Krupka A, Sieroń A, Adamek M. Rola diagnostyki i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworach jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Mag Stom. 2000; 10: 27–29.
 
2.
Svistun E, Alizadeh-Naderi R, El-Naggar A, Jacob R, Gillenwater A, Richards-Kortum R. Vision enhancement system for detection of oral cavity neoplasia based on autofluorescence. Head&Neck, 2004; 3: 205–215.
 
3.
Donat P, Ramlau R, Nowak E, Barinow-Wojewódzki A. Bronchoskopia autofluorescencyjna w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Kardiochi-rurgia i Torakochirurgia Polska 2010; 7(2): 166–169.
 
4.
World Health Organization. WHO Classification of Tumours., In: Barnes L, Eveson J W, Reichart P, Sidransky D, (ed.). Pathology & Genetics. Head and Neck Tumours. Lyon: (IARC), IARC Press, 2005: 177–179.
 
5.
Milner P, Grzesiak-Janas G. Ocena ryzyka metaplazji nowotworowej zmian przedrakowych w jamie ustnej. TPS. 2013; 7–8, 21–25.
 
6.
Epstein JB, Gorsky M, Fischer D, Gupta A, Epstein M, Elad S. A survey of the current approaches to diagnosis and menagement of oral prema¬lignant lesions. J Am Dent Assoc. 2007; 138(12): 1555–1562.
 
7.
Lane P. Urządzenia wykorzystujące zjawisko fluorescencji do bezpośredniej wizualizacji błony śluzowej jamy ustnej. e-Dentico, 2009; 1(21): 8–18.
 
8.
Milner P, Grzesiak-Janas G. Wykorzystanie zjawiska autofluorescencji tkanek we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w obrębie jamy ustnej za pomocą urządzenia VELscope. Mag Stom. 2013; 7–8 online, 131–136.
 
9.
Nair D, Pruthy R, Pawar U, Chaturvedi P. Oral cancer: Premalignant conditions and screening – an update. Journ of Cancer Res and Therap. 2012; 8(2): 57–66.
 
10.
Huff K, Stark PC, Solomon LW. Sensitivity of direct tissue fluorescence visualization in screening for oral premalignant lesions in general practice. Gen Dent. 2009; 57(1): 34–38.
 
11.
Truelove E, Dean D, Maltby S, Griffith M, Huggins K, Griffith M, Taylor S. Narrow band (light) imaging of oral mucosa in routine dental patients. Part I: Assessment of value in detection of mucosal changes. General Dentistry, 2011; 7–8, 281–291.
 
12.
Sieńko E. Leukoplakia – stan przednowotworowy błony śluzowej jamy ustnej. Onkol Pol. 1999; 2(4): 1–3.
 
13.
Young T, Ford C, Brandenburg J. An epidemiologic study of oral cancer in a statewide network. Amer Journ of Otolaryngol. 1986; 7(3): 200–208.
 
14.
Yellowitz JA. Providing oral cancer examinations for older adults. J Calif Dent Assoc. 1999; 27(9): 718–723.
 
15.
Balevi B. Evidence-Based Decision-Making: Schould the General Den¬tist Adopt the Use of the VELscope for Routine Screening for Oral Cancer? JCDA. 2007; 73(3): 603–606.
 
16.
Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions. CA Cancer J Clin. 2002; 52: 195–215.
 
17.
Janas A, Szyperska AM, Siwik P. Usunięcie zębów z nowotworu złośliwego. Por Stomatol. 2010; 10(5): 170–172.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top