PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problemy zdrowotne a jakość życia kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(2):184-191
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy oceniono wpływ aktualnych i przeszłych problemów zdrowotnych na jakość Ŝycia kobiet w wieku 45-65 lat. Do oceny jakości Ŝycia kobiet wykorzystano trzy kwestionariusze oceny jakości Ŝycia – dwa ogólne, jakimi są kwestionariusze WHOQOL-BREF i SF-36 oraz jeden specyficzny dla okresu menopauzalnego – WHQ.

The aim of the study was analysis of the effect of current or past health problems on the quality of life of women at peri- and postmenopausal age. Three standardized questionnaire forms were applied: WHOQOL-BREF, Women’s Health Questionnaire (WHQ) and SF-36, as well as a questionnaire designed by the author. In 2007, the questionnaires were mailed to 7,875 women aged 45-65, living in the Lublin Region. As many as 2,143 completed forms were returned (return rate 27.2 %). The data obtained were subject to statistical analysis. The results of the analysis indicated that current health problems, in a remarkably strong way, determined the quality of life of the females examined. Those who had no health problems enjoyed a significantly higher life quality than other respondents. Past health problems also had a very significant effect on the quality of life of women in the study and were associated with a significantly lower life quality. The quality of life of women who suffered from chronic diseases and those who due to their state of health had to take drugs constantly was considerably lower than among other respondents. A negative correlation was observed between the number of drugs taken constantly and respondents’ quality of life.
 
REFERENCJE (7)
1.
Brenneman S K et al. Impact of recent fracture on health-related quality of life in postmenopausal women. Journal of Bone and Mineral Research 2006 21(6), s. 809-16.
 
2.
Chendraui P et al: Quality of life among postmenopausal Ecuadorian women participating in a metabolic syndrome screening program. Maturitas 2007, s. 45-53.
 
3.
Chendraui P et al: Impaired quality of life among middle aged women: a multicentre Latin Amerian study. Maturitas 2008 61(4), s. 323-329.
 
4.
Jones GL, Sutton A: Quality of life In obese postmenopausal women. Menopause Int 2008 14(1), s 26-32.
 
5.
Paszkowski T.: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na jakość życia. Zeszyty Novo Nordisk 16 2001.
 
6.
Yost et al.: Comparing SF-36 scores across three groups of women with different health profiles. Quality of Life Research 2005 (14), s. 1251-1261.
 
7.
Żołnierczuk-Kieliszek D., Kulik T.B., Pacian A., Stefanowicz A.: wykształcenie i status zawodowy a jakość życia kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, Medycyna Ogólna, 2010, 16 (XLV), 1, 15-24.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top