PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Dolegliwości związane z fizjologicznym oddawaniem moczu u kobiet pojawić się mogą w wieku rozrodczym, jednakże częstość występowania niekontrolowanego oddawania moczu wzrasta w okresie pomenopauzalnym. Nietrzymanie moczu ma coraz większe znaczenie w aspekcie społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach zaobserwowano wyraźny wzrost liczby pacjentek dotkniętych inkontynencją, które zgłaszały się do lekarza z powodu chorób układu moczowego. Głównym celem pracy było poznanie rozpowszechnienia nietrzymania moczu wśród pacjentek korzystających z opieki medycznej w wybranych placówkach ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz czynników zwiększających ryzyko wystąpienia objawów choroby.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do września 2021 roku wśród kobiet korzystających z opieki zdrowotnej w wybranych placówkach ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Zrealizowano je z wykorzystaniem autorskiego, anonimowego kwestionariusza ankiety składającego się z 43 pytań. Pacjentki były proszone o wypełnienie ankiety w czasie oczekiwania na wizytę w gabinecie lekarskim. Wypełnione kwestionariusze ankiet oddało 117 kobiet.

Wyniki:
W grupie 117 ankietowanych kobiet większość, to jest 53,9% (63 osoby), przyznała, że zauważyła u siebie problem inkontynencji. W grupie 63 kobiet, które podały, że występuje u nich nietrzymanie moczu, najwięcej osób, tj. 25 (f = 0,4), przyznało, że gubi mocz 2–3 razy w tygodniu.

Wnioski:
W związku z dużym rozpowszechnieniem nietrzymania moczu wśród badanych kobiet istnieje potrzeba podjęcia działań zmierzających do rozpowszechnienia wiedzy na temat czynników ryzyka oraz metod przeciwdziałania inkontynencji.


Introduction and objective:
Female physiological urinary incontinence may occur in the reproductive age, but the incidence of uncontrolled urination increases in the postmenopausal period. Urinary incontinence is playing an increasingly important social and economic role. In recent years, there has been a marked increase in the number of patients affected by incontinence symptoms presenting to the doctor due to urinary tract diseases. The main aim of the study was to investigate the prevalence of urinary incontinence among patients receiving medical care in selected institutions located in the Łódz region of Poland, and factors increasing risk of the disease.

Material and methods:
The study was conducted between January – September 2021 among women receiving health care in selected facilities in the Łódż region. The study was conducted with the use of the authors’ original, anonymous survey questionnaire consisting of 43 questions. The patients were asked to complete the survey questionnaire while waiting for an appointment at the doctor’s surgery. Completed survey questionnaires were returned by 117 women.

Results:
Of the 117 interviewed women, the majority, i.e. 63 people (53.9%), admitted that they had noticed the problem of incontinence. Of these 63 women, the largest number, i.e. 25 (f=0.4), admitted to losing urine 2–3 times a week.

Conclusions:
In view of the high prevalence of urinary incontinence among the studied women, there is a need to take action to disseminate knowledge about risk factors and methods of prevention of incontinence.

Widawska M, Rzeźnickin A, Błoch P, Tchórzewski J, Cichońska-Rzeźnicka D, Tchórzewska K, Krakowiak J. Urinary incontinence in patients receiving medical care in selected health service facilities in the Łódź region, Poland. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(4): 316–321. doi: 10.26444/monz/156369
 
REFERENCJE (26)
1.
Barcz E. Nietrzymanie moczu u kobiet: podstawy diagnostyki i terapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
 
2.
Aoki Y, Brown HW, Brubaker L, et al. Urinary incontinence in women. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17042. https://doi.org/10.1038/nrdp.2....
 
3.
Hu JS, Pierre EF. Urinary incontinence in women: evaluation and management. Am Fam Physician. 2019;100(6):339–48.
 
4.
Blaivas JG, Olsson CA. Stress incontinence: classification and surgical approach. J Urol. 1988;139(4):727–31. https://doi.org/10.1016/s0022-....
 
5.
Burzyński B, Kwiatkowska K, Sołtysiak-Gibała Z, et al. Impact of stress urinary incontinence on female sexual activity. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(2):643–53. https://doi.org/10.26355/eurre....
 
6.
Zhang RQ, Xia MC, Cui F, et al. Epidemiological survey of adult female stress urinary incontinence. BMC Womens Health. 2021;21(1):172. https://doi.org/10.1186/s12905....
 
7.
Zincir H, Demir G, Günaydin Y, et al. Sexual Dysfunction in Married Women With Urinary Incontinence. Urol J. 2018;15(4):193–8. https://doi.org/10.22037/uj.v0....
 
8.
Wyndaele M, Hashim H. Pathophysiology of urinary incontinence. Surgery (Oxford). 2020;38(4):185–90.
 
9.
Pearlman A, Kreder K. Evaluation and treatment of urinary incontinence in the aging male. Postgrad Med. 2020;132(sup4):9–17 https://doi.org/10.1080/003254....
 
10.
Nazarko L. Male urinary incontinence management: penile sheaths. Br J Community Nurs. 2018;23(3):110–6. https://doi.org/10.12968/bjcn.....
 
11.
Hunskaar S, Burgio K, Clark A, et al. Epidemiology of urinary and faecal incontinence and pelvic organ prolapse. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury R, et al. editors. Incontinence. 3rd international consultation on incontinence. Plymouth (United Kingdom): Health Publication Ltd; 2005. p. 255–312.
 
12.
Loh KY, Sivalingam N. Urinary incontinence in the elderly population. Med J Malaysia. 2006; 61(4): 506–10.
 
13.
Mota RL. Female urinary incontinence and sexuality. Int Braz J Urol. 2017; 43(1): 20–8. https://doi.org/10.1590/S1677-....
 
14.
Kołodyńska G, Zalewski M, Rożek-Piechura K. Urinary incontinence in postmenopausal women – causes, symptoms, treatment. Prz Menopauzalny. 2019;18(1):46–50. https://doi.org/10.5114/pm.201....
 
15.
Chu CM, Arya LA, Andy UU. Impact of urinary incontinence on female sexual health in women during midlife. Womens Midlife Health. 2015; 1: 6. https://doi.org/10.1186/s40695....
 
16.
Denisenko AA, Clark CB, D’Amico M, et al. Evaluation and management of female urinary incontinence. Can J Urol. 2021;28(S2):27–32.
 
17.
Mallah F, Montazeri A, Ghanbari Z, et al. Effect of urinary incontinence on quality of life among iranian women. J Family Reprod Health. 2014; 8(1):13–9.
 
18.
Goforth J, Langaker M. Urinary Incontinence in Women. N C Med J. 2016;77(6):423–5. https://doi.org/10.18043/ncm.7....
 
19.
Wyndaele JJ, Kovindha A, Madersbacher H, et al. Neurologic urinary incontinence. Neurourol Urodyn. 2010;29(1):159164. https://doi.org/10.1002/nau.20....
 
20.
Prażmowska B, Puto G, Gergont B. Wpływ nietrzymania moczu na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia. Probl Hig Epidemiol. 2012:93(4): 785–9.
 
21.
Stadnicka G, Janik M, Łepecka-Klusek C, et al. Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu. Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):136-140.
 
22.
Klimaszewska K, Bartusek M. Urinary incontinence as the socioeconomic problem. Pielęgniarstwo XXI wieku /Nursing in the 21st Century. 2017;16(3):62–6. https://doi.org/10.1515/pielxx....
 
23.
Saboia DM, Firmiano MLV, Bezerra KC, et al. Impact of urinary incontinence types on women's quality of life. Rev Esc Enferm USP. 2017;51:e03266. https://doi.org/10.1590/S1980-....
 
24.
Nygaard CC, Schreiner L, Morsch TP, et al. Urinary incontinence and quality of life in female patients with obesity. Rev Bras Ginecol Obstet. 2018;40(9):534–9. https://doi.org/10.1055/s-0038....
 
25.
Almutairi S, Alobaid O, Al-Zahrani MA, et al. Urinary incontinence among Saudi women: prevalence, risk factors, and impact on quality of life. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(20):6311–8. https://doi. org/10.26355/eurrev_202110_27001.
 
26.
Pizzol D, Demurtas J, Celotto S, et al. Urinary incontinence and quality of life: a systematic review and meta-analysis. Aging Clin Exp Res. 2021; 33(1):25–35. https://doi.org/10.1007/s40520....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top