PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny. (Część II). Wpływ otyłości na zdrowie człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Z Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie
 
2
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
 
3
Z Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze stacją dializ SPSW im PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu
 
 
Med Og. 2010;16(2):175-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Druga część artykułu opisująca powikłania otyłości w obrębie róŜnych układów i narządów. Redukcja masy ciała ułatwia leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności krąŜenia, a takŜe znacząco zmniejsza insulinemię, glikemię oraz lipemię. Walka z otyłością powinna stać się jednym z priorytetów współczesnej medycyny.

The presented article is the subsequent part of the study concerning obesity complications within various systems and organs. An excessive body mass is the cause of many diseases, also considerably deteriorates prognosis, and in many cases leads to increased mortality. The reduction of body mass facilitates treatment of arterial hypertension, circulatory failure, and significantly decreases insulinemia, glycemia and lypemia. Obesity control should become one of the priorities of contemporary medicine.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top