PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 
2
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):31-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób przewlekłych niezakaźnych. W powstawaniu tego schorzenia zasadniczą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Wśród nich należy wymienić styl życia, sposób żywienia, niską aktywność fizyczną, wiek, otyłość i inne. Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej i diety u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2. Badania przeprowadzono w poradniach diabetologicznych w województwie małopolskim od kwietnia 2011 do lutego 2012 roku. Do badań zakwalifikowano 120 pacjentów (60 kobiet i 60 mężczyzn) z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Wśród ankietowanych przeprowadzono anonimową ankietę, która zawierała pytania dotyczące stylu życia badanych. Większość kobiet i mężczyzn deklarowała bierny sposób spędzania wolnego czasu. Zdecydowana większość ankietowanych 70% respondentek i 63% respondentów oglądała programy w telewizji od 2 do 5 godzin dziennie. Większość badanych stosowała prawidłową dietę: planowała skład i kaloryczność posiłków, nie słodziła napojów oraz konsumowała posiłki o stałej porze dnia. Mężczyźni częściej niż kobiety popełniali błędy takie jak: dosalanie potraw, konsumpcja tłustego mięsa, mięsa wieprzowego, spożywanie tłustych kiełbas i słodyczy. Należy poszerzyć edukację pacjentów z zakresu stosowania aktywności ruchowej i odpowiedniej diety w cukrzycy i profilaktyce innych chorób przewlekłych. Należy opracować programy aktywności fizycznej u pacjentów, gdyż większość badanych deklarowała bierny sposób wypoczynku. Słowa kluczowe: cukrzyca, aktywność fizyczna, dieta

Type 2 diabetes is classified into chronic, non-communicable diseases, the development of which genetic predispositions and environmental factors, including life style, dietary habits, low physical activity, age and obesity play a primary role. The objective of the project was to compare physical activity and dietary habits of females and males with type 2 diabetes. The study was conducted during the period from April 2011 – February 2012 in the diabetes outpatient departments in the Krakow Region, and covered 120 patients (60 females and 60 males) with the diagnosis of type 2 diabetes. An anonymous questionnaire served as the source of information on the lifestyles of the respondents. An anonymous survey was carried out containing items concerning the respondents’ life style. The majority of respondents declared a passive way of spending leisure time, as many as 70% of females and 63% of males watched television for 2–5 hours daily. At the same time, most of the respondents applied adequate diet: planned the composition and caloric content of meals, did not sweeten beverages and consumed meals at regular times of the day. Males more frequently than females committed dietary errors, such as salting foods, consumption of fatty pork meat and sausages, and sweets. The present study confirms the need for extended patient education with regard to the role of physical activity and adequate diet in type 2 diabetes and prevention of other chronic diseases. Furthermore, physical activity programmes for patients should be developed in view of the declared sedentary leisure time preferences. Key words: type 2 diabetes, physical activity, diet
 
REFERENCJE (11)
1.
Grygiel-Górniak B, Przysławski J, Stelmach-Mardas M, Chuchracki M, Mosor M, Nowak J. Wrażliwość na insulinę a sposób żywienia w grupie otyłych kobiet po menopauzie, Probl Hig Epidemiol 2011, 92, (3): 541–544.
 
2.
Zielke M, Reguła J. Sposób żywienia i aktywność fizyczna a wskaźniki antropometryczne chorych na cukrzycę typu 2, Żywienie Człowieka i Metabol. 2007, XXXIV, (3/4): 1132–1137.
 
3.
Gilis-Januszewska A, Szurkowska M, Gołąb G. Zmiany metaboliczne towarzyszące redukcji tkanki tłuszczowej brzusznej trzewnej i podskórnej u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2, Diabetol. Pol. 2005, 12, (1): 38–42.
 
4.
Mędrela-Kuder E. Aktywność fizyczna jako dodatkowa forma rehabilitacji chorych na cukrzycę typu 2, Roczn. PZH, 2010; 61(1): 87–90.
 
5.
Sierpowska A, Cywińska-Wasilewska G. Aktywność fizyczna i otyłość u chorych na cukrzycę typu 2. Fizjoterapia 2004; 12(4): 62–69.
 
6.
Kurowska K, Szomszor M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2, Diabet. Prakt. 2011, 12, (4): 142–150.
 
7.
Włodarek D., Głąbska D: Zwyczaje żywieniowe osób chorych na cukrzycę typu 2, Diabet. Prakt. 2011; 11(1): 17–23.
 
8.
Mędrela-Kuder E. Prawidłowa dieta w cukrzycy typu 2 jako forma rehabilitacji chorych. Roczn. PZH, 2011; 62(2): 219–223.
 
9.
Włodarek D., Głąbska D: Spożycie warzyw i owoców przez chorych na cukrzycę typu 2, Diabet. Prakt. 2011; 11(6): 221–229.
 
10.
Abramczyk A. Sposób żywienia chorych na cukrzycę w świetle badań ogólnopolskich. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, 2007; LXII, 5–9.
 
11.
Bulzacka M, Mikulska A. Styl życia chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 50–55 lat a zapotrzebowanie na edukację zdrowotną. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, 2007, LXII, 306–316.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top