PL EN
PRACA ORYGINALNA
POSTAWA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SPRAWNYCH WOBEC ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH ETIOLOGII I PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW. DONIESIENIE WSTĘPNE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Katedry Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Z Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
3
Z Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
4
Z Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Rehabilitacji Narządu śucia UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Med Og. 2009;15(4):526-538
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na podstawie badania ankietowego rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Poznaniu oceniono ich poziom wiedzy w zakresie etiologii i profilaktyki choroby próchnicowej oraz ich zaangażowanie w realizowanie potrzeb zdrowotnych dzieci.

Untreated dental caries in children may, within a short period of time, lead to tooth loss. A high variation is observed in the state of dental health between non-handicapped and handicapped children, the latter being more prone to dental caries. The objective of the study was to compare the level of knowledge concerning etiology and prevention of dental caries among parents and caregivers of handicapped and non-handicapped children, as well as their commitment to fulfilling their children's health needs. The study was conducted based on an anonymous questionnaire, and involved 72 parents/caregivers of children attending Nursery School No. 116 in Poznań. The school has integrated groups, with both handicapped and non-handicapped children, as well as a unit exclusively for children with special needs. The questionnaire dealt with issues connected with general health-promoting knowledge, dietary habits, the principles of oral hygiene in children and children's visits to a dental surgery. In the majority of cases, the answers of the parents of handicapped and non-handicapped children did not significantly differ. Differences appeared in the case of questions relating to the necessity of treating primary teeth, the infectious nature of dental caries and the indications for using electric toothbrushes, where the parents of non-handicapped children considerably more often indicated the correct answers. Due to the low level of health awareness among both handicapped and non-handicapped children's parents, it is necessary to implement effective educational programmes promoting oral health among the parents/caregivers of pre-school age children.
 
REFERENCJE (18)
1.
Al-Hussyeen A.A., Al-Sadhan S.A.: Oral hygiene practices and dietary habits among children with Down's Syndrome in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Dent. J. 2006, 18, 141-148.
 
2.
Chłapowska J., Opydo-Szymaczek J.: Analiza wpływu programu profilaktycznego na stan uzębienia i nawyki prozdrowotne kobiet ciężarnych – badania kliniczne i ankietowe. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 1, 59-64.
 
3.
Daszkowska M., Lubowiedzka B., Szydłowska B., Wochna-Sobańska M.: Ocena stanu uzębienia dzieci przedszkolnych objętych programem profilaktyki próchnicy. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 2, 309-312.
 
4.
Gerreth K., Borysewicz-Lewicka M.: Stomatologiczne zachowania prozdrowotne uczniów szkół specjalnych – badania ankietowe zwyczajów dietetycznych. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 3, 286-292.
 
5.
Gerreth K., Gromadzińska-Zapłata E., Liweń B., Paszyńska E.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej osób niepełnosprawnych umysłowo czynnie uprawiających sport. Dental Forum 2007, 35, 1, 35-39.
 
6.
Gmyrek-Marciniak A., Wilk-Sieczak B.: Zapobieganie próchnicy u dzieci w wieku do trzech lat. Magaz. Stom. 2001, 11, 7-8, 48-52.
 
7.
Górski M., Buczkowska-Radlińska J.: Stan zębów, przyzębia oraz higieny jamy ustnej u osób w wieku 15-18 lat upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym przebywających w domach rodzinnych. Czas. Stom. 2006, 59, 769-776.
 
8.
Grzesiak I., Kaczmarek U.: Wiedza prozdrowotna matek i świadomość stanu uzębienia ich dzieci w wieku do 3 lat. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 1, 59-66.
 
9.
Kaczmarek U.: Mechanizmy kariostatyczne fluoru. Konsensus grupy ekspertów nad auspicjami Fundacji Promocji Zdrowia Jamy Ustnej w sprawie promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów. Fundacja Zdrowia Jamy Ustnej. Warszawa, 2004,12, 10-11.
 
10.
Majewicz A., Marcinkowski J.T.: Epidemiologia chorób układu krążenia. Dlaczego w Polsce jest tak małe zainteresowanie istniejącymi programami profilaktycznymi? Probl. Hig. Epidemiol., 2008, 89,3, 322-325.
 
11.
Mehr K., Marcinowski M., Dyszkiewicz M., Glapiński M., Piotrowski P.: Ocena programu edukacyjnego z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej dla dzieci 4-9-letnich. Ann. UMCS Sect. D, 2007,62,18, 21-24.
 
12.
Milgrom P., Riedy C.A., Weinstein P., Tanner A.C., Manibusan L., Bruss J.: Dental caries and its relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6-to 36-month-old children. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2000, 28, 295-306.
 
13.
Proc P., Filipińska-Skąpska R., Wochna-Sobańska M.: Próchnica uzębienia dzieci łódzkich do lat 5. II. Zachowania zdrowotne matek. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 4, 567-571.
 
14.
Przywitowska I., Fita K., Skośkiewicz-Malinowska K.: Postawa i szkodliwe nawyki matek wpływające na rozwój próchnicy wczesnej u ich dzieci. MS 2007, 9, 106-110.
 
15.
Rajab L.D., Petersem P.E., Bakaeen G., Hamadan M.A.: Oral health behaviour of schoolchildren and parents in Jordan. Int. J. Paediatr. Dent. 2002, 12, 3, 168-176.
 
16.
Szczepańska J.: Wpływ różnych aspektów higieny jamy ustnej na występowanie próchnicy u dzieci w okresie poniemowlęcym. Nowa Stomatologia 2003, 23, 1, 4-9.
 
17.
Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M.: Stomatologia wieku rozwojowego. Fluor w profilaktyce próchnicy, PZWL, Warszawa 2003, 784-793.
 
18.
Topolska J., Bałanda W., Malicka M., Rudnicka-Siwek K., Pels E., Borowska M.: Ocena świadomości prozdrowotnej rodziców dzieci w zakresie nawyków higienicznych i żywieniowych oraz ich wpływu na stan uzębienia mlecznego. Dental Forum, 2006, 34, 1, 37-41.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top