PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Innowacyjny organizacyjnie model prewencji stomatologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2
Deputy Regional Director for Program Management 102 Luganskyi Street, Almaty, 050051, Kazakhstan
3
Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
4
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karolina Kuśmierz   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):187–189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Próchnica zębów, podobnie jak choroba niedokrwienna serca, nowotwory, cukrzyca typu 2 czy alergie, uważana jest za współczesną chorobę cywilizacyjną. Dane zawarte w Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej ukazują, jak poważnym problemem jest choroba próchnicowa zębów, zarówno u dzieci, jak i dorosłych Polaków. Szczególnie na terenach wsi i małych miejscowości dostępność profesjonalnej opieki stomatologicznej jest bardzo ograniczona.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności innowacyjnej organizacyjnie metody przeciwdziałania dynamice rozwoju choroby próchnicowej w mniejszych miejscowościach.

Opis stanu wiedzy:
Liczne prace wskazują na wysoką częstość i nasilenie próchnicy wczesnej. Z danych monitoringu wynika, że ponad 50% trzylatków ma zęby z ubytkami próchnicowymi. W badanej grupie 12-latków, 4% dzieci ma usunięty co najmniej jeden ząb z powodu próchnicy i jej powikłań. Dostępność opieki stomatologicznej to kwestia priorytetowa. Stany Zjednoczone są pionierem w pokonywaniu barier odległości i dostępności gabinetu dentystycznego. Bardzo mocno jest tu rozwinięta mobilna stomatologia. Dentyści ze Stanów dojeżdżają do swoich pacjentów dentobusami i na miejscu udzielają im potrzebnej pomocy. W Australii, w ramach programu The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), raz w tygodniu ekipa lekarzy dentystów dociera do najbardziej oddalonych małych miejscowości.

Podsumowanie:
Dentobusy to innowacyjne rozwiązanie systemowe, które sprawdziło się w licznych krajach rozwiniętych, m.in. w USA, Danii, Indiach, Niemczech czy Francji.


Introduction:
Dental caries, similar to ischemic heart disease, cancer, type 2 diabetes, or allergies, is considered as a contemporary civilisation disease. Data from the Programme of Monitoring of Oral Health show the seriousness of the problem of dental caries among both children and adult Poles. Especially in the rural areas, the availability of professional dental care is very limited. Many reports indicate a high frequency and intensity of early dental caries. Data from monitoring show that more than 50% of three-year-old children have teeth with carious defects. In the examined group of 12-year-olds, 4% of the children had at least one tooth missing due to dental caries and its complications. The availability of dental care is a priority issue. The United States is a pioneer country in overcoming the barriers of distance and availability of dental surgeries. Here, mobile dentistry is very well developed. Dentists from the United States go to their patients by ‘dentobuses’, and provide them with the necessary assistance on the spot. In Australia, within the programme The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), once a week a team of dentists reaches the most distant small places.

Objective:
The objective of the study is evaluation of the effectiveness of the organizationally innovative method of counteracting the dynamics in the development of dental caries in rural areas.

Description of the state of knowledge.:
Many reports indicate a high frequency and intensity of early dental caries. Data from monitoring show that more than 50% of three-year-old children have teeth with carious defects. In the examined group of 12-year-olds, 4% of the children had at least one tooth missing due to dental caries and its complications. The availability of dental care is a priority issue. The United States is a pioneer country in overcoming the barriers of distance and availability of dental surgeries. Here, mobile dentistry is very well developed. Dentists from the United States go to their patients by ‘dentobuses’, and provide them with the necessary assistance on the spot. In Australia, within the programme The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), once a week a team of dentists reaches the most distant small places.

Summing up:
Dentobuses are an innovative systemic solution, which has occurred successful in many developed countries, including the USA, Denmark, India, Germany and France.

 
REFERENCJE (10)
1.
Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013–2015, Minister Zdrowia, Program na lata 2013–2015.
 
2.
Banaszek D. Świadomość i zachowania zdrowotne matek objętych edukacją stomatologiczną w szkole rodzenia oraz stan narządu żucia ich dzieci w wieku 2–5 lat. Nowa Stomatologia, 2006; 4: 140–145.
 
3.
Szmidt M, Pol J, Barczak K, Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dental Forum. 2013; 41: 33–36.
 
4.
Wójcicka A, Zalewska M, Czerech E, Jabłoński R, Grabowska S, Maciorkowska E. Próchnica wieku rozwojowego chorobą cywilizacyjną. Przegl Epidemiol. 2012; 66: 705–711.
 
5.
Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7, 15 lat, realizo¬wany w roku 2011. Przegl Epidemiol. 2013; 67: 765–768.
 
6.
Grzesiak I, Kaczmarek I. Rozmieszczenie próchnicy w zębach mlecznych u wrocławskich dzieci w wieku 18–36 miesięcy. Dent Med. Probl. 2006; 42(2): 215–221.
 
7.
Hilt A, Rybarczyk-Townsend E, Wochna-Sobańska M. Stan uzębienia uczniów szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Przegl Epide-miol. 2014; 68: 143–146.
 
8.
 
9.
 
10.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543