PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki socjoekonomiczne a występowanie nadciśnienia tętniczego na wsi i w mieście. Badanie WOBASZ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kardiologii w Warszawie
 
 
Med Og. 2010;16(2):162-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The objective of the study was the estimation of the effect of socioeconomic factors and place of residence on the prevalence of hypertension among Polish population. The research was carried out during the period 2003-2005, based on an all-Polish Multicentre National Study of State of Health – WOBASZ, and covered a randomly selected sample of 14,769 Polish inhabitants (6,977 males and 7,792 females), aged 20-74. The survey was conducted based on the division of the territory of Poland into small, medium, and large communes, and large capitals of the regions. The data was collected based on a questionnaire form. Hypertension was diagnosed according to criteria by the WHO. Hypertension was more often observed among males than females; 77.7% of males and 84% of females received treatment. Among males, hypertension occurred among those who were married, whereas in females no significant effect of marital status on the occurrence hypertension was noted. Both among males and females hypertension was considerably more often diagnosed in the group of respondents possessing an elementary education level. The occurrence of hypertension also depended on income. The type of occupation performed affected the frequency of occurrence of arterial hypertension according to gender. In males, it was more frequently observed among those who had a sedatory type of work, whereas in females – in those who performed manual work. Hypertension was most often noted among the retired respondents. Conclusions: Place of residence exerted a significant effect on the frequency of occurrence and treatment of hypertension; socioeconomic factors had a significant effect on the prevalence of hypertension; in the majority of cases place of residence did not affect the variation in the frequency of occurrence of hypertension according to socioeconomic factors.
 
REFERENCJE (24)
1.
Aboa-Eboule C, Brisson C i wsp.: Job strain and risk of acute reccurent coronary heart disease events. J Am Med Assoc 2007, 298, 14, 1652-660.
 
2.
Bell AC, Adair LS.: Understanding the role of mediating risk factors and proxy effects in the association between socioeconomic status and untreated hypertension. Social Science and Medicine 2004, 59, 275-283.
 
3.
Bobak M, Hertzman C, Skodova Z i wsp.: Socioeconomic status and cardiovascular risk factors in the Czech Republic. Int J Epidemiol 1999, 28, 46-52.
 
4.
Cieśliński A, Pająk A, Podolec P i wsp.: Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN. Wydawnictwo Termedia, Warszawa 2006.
 
5.
Clougherty JE, Eisen EA, Slade MD i wsp.: Workplace status and risk of hypertension among hourly and salaried aluminium manufacturing employees. Social Science and Medicine 2008, 1-10.
 
6.
Colhoun HM, Hemingway H, Poulter NR.: Socioeconomic status and blood pressure: an overview analysis. J Hum Hypertens 1998, 12, 91-110.
 
7.
Galobardes B, Costanza MC, Berstein MS i wsp.: Trends in risk factors for lifestyle-related diseases by socioeconomic position in Genva, Switzerland, 1993-2000, health inequalities persist. Am J Public Health 2003, 93, 1302-1309.
 
8.
Goodman A, Johnson P, Webb S: Inequality in the UK. Oxford University Press 1997.
 
9.
Gorman BK, Sivaganesan A: The role of social support and integration for understanding socioeconomic disparities in self-rated health and hypertension. Social Science and Medicine 2007, 65, 958-975.
 
10.
Grotto I, Huberta M, Grossman E i wsp.: Relative impact of socioeconomic status on blood pressure. Am J Hypert 2007, 20, 11, 1140-1145.
 
11.
Gulliford MC, Mahabir D, Rocke B i wsp.: Socioeconomic inequality in blood pressure and its determinants: cross sectional data from Trinidad and Tobago. J Hum Hypertens 2004, 18, 61-70.
 
12.
Kaplan GA, Kell JE: Special report socioeconomic factors and cardiovascular disease a review of the literature. Circulation 1993, 88, 1973-1998.
 
13.
Lilienfeld AM.: Variation in mortality from heart disease: race, sex, and socioeconomic status. Pub Health Rep 1956, 71, 545-552.
 
14.
Marmot M.: Socioeconomic factors in cardiovascular disease. J Hypertens 1996, 14 (suppl.5), 201-202.
 
15.
Marmot MG i wsp.: Contribution of Job control and others risk factors to social variations in coronary heart disease incidence. Lancet 1997, 350, 235-239.
 
16.
Matthews K A, Kiefe C E, Lewis C E i wsp.: Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA), Socioeconomic trajectories and incident hypertension in a biracial cohort of young adults. Hypertension 2002, 39, 772-776.
 
17.
Mendez MA, Cooper R, Wilks R i wsp.: Income, education, and blood pressure in adults in Jamaica, a middle-income developing country. Int J Epidemiol 2003, 32, 400-408.
 
18.
Russell L, Wayne PD, Murphy R i wsp.: Progression of coronary artery disease; socioeconomic status and coronary heart disease risk factors trends: The Minnesota Heart Survey. Circulation 1993, 88, 2172-2179.
 
19.
Rywik SL, Piotrowski W, Broda G.: Czy nierówności w stanie zdrowia ludności zależne od czynników społecznych dotyczą także Polski? Pol Arch Med Wewn 2003, 109, 383-394.
 
20.
Siegriest J.: Social differentials in chronic diseases: What can sociological knowledge offer to explain and possibly reduce them? Social Science and Medicine 1995, 41, 12, 1603-1605.
 
21.
Skrzypek M.: Niski status socjoekonomiczny jako społeczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej u progu XXI wieku. Pol Przegl Kard 2004, 6, 4, 439-444.
 
22.
Stan zdrowia ludności Warszawy i byłego województwa tarnobrzeskiego w roku 2001. Program Pol-Monica Bis . Biblioteka Instytutu Kardiologii, Warszawa 2002.
 
23.
Wągrowska H, Kupść W, Piotrowski W: Związek czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca z poziomem wykształcenia i zajmowanym stanowiskiem w badaniu Pol-MONICA-Warszawa, Cz. I, Zdr Publ 1991, 102, 217-221.
 
24.
Zdrojewski T, Szpakowski P, Bandosz P i wsp.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiologia Polska 2004, 61, Suplement IV.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top