PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):268-271
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badań było określenie wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka.

Materiał i metody:
Do badań zakwalifikowano 55 pierworódek w terminie porodu. U 10 pacjentek poród zakończył się cięciem cesarskim. Ostateczna analiza objęła tylko pacjentki, które urodziły drogami natury – 45 pierworódek, przydzielonych losowo do dwóch grup: grupy badanej (1), w której zastosowano żel położniczy oraz grupy kontrolnej (2), w której żelu nie stosowano. Sposób aplikacji żelu był zgodny z zaleceniami producenta umieszczonymi w ulotce informacyjnej dotyczącej produktu.

Wyniki:
Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w czasie trwania pierwszego okresu porodu (Z = –0,90; p = 0,37) oraz w czasie trwania całego porodu (Z = –1,24; p = 0,22) w porównywanych grupach. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu (Z = –2,54; p = 0,01) w grupie badanej, różnica median pomiędzy grupami wynosiła 15 min. Analiza statystyczna wykazała również, że nieuszkodzone krocze obserwowano istotnie częściej w grupie badanej (45,45%) w porównaniu do grupy kontrolnej (13,04%) (Chi2 = 4,28; p = 0,04). Noworodki urodzone przez matki z grupy badanej zdecydowanie częściej oceniane były na 10 punktów w skali Apgar w pierwszej, trzeciej i piątej minucie życia.

Wnioski:
Zastosowanie żelu położniczego Dianatal podczas pierwszego i drugiego okresu porodu wiązało się ze skróceniem czasu trwania drugiego okresu porodu, wyższą punktacją w skali Apgar noworodka oraz wpływało na lepszą ochronę krocza.


Objective:
The aim of the study was to evaluate the influence of the obstetric gel Dianatal on the course of labour, in terms of duration of the stages of labour, perineal integrity and condition of the newborn.

Material and Methods:
A total of 55 primiparas with singleton gestation at term were recruited. Ten women who eventually delivered by Cesarean section were excluded, and the remainder who underwent vaginal delivery were randomly assigned to two groups: Group 1 (N = 22) was treated with the obstetric gel Dianatal according to the manufacturer’s instructions, and Group 2 (controls, N = 23) delivered without obstetric gel.

Results:
There was no statistically significant difference between the analyzed groups concerning the total duration of labour (p=0.22) and the duration of Stage I of labour (p=0.37). In contrast, a significant reduction in the duration of Stage II in Group 1 was noted (p=0.01). Intact perineum was observed more frequently in Group 1 (45.45%) than in Group 2 (13.04%; p=0.04). Newborns delivered by Group 1 mothers had significantly higher Apgar scores at 1 minute and at 3 and 5 minutes than those delivered in Group 2.

Conclusions:
Systematic application of obstetric gel for vaginal delivery can result in substantial benefits for both the mother and child: it decreases the duration of Stage II of labour, reduces the number of perineal tears, and reflects in higher Apgar scores of newborn condition.

 
REFERENCJE (14)
1.
Kearney R, Miller JM, Ashton-Miller JA, i in. Obstetric factors associa¬ted with levator ani muscle injury after vaginal birth. Obstet Gynecol. 2006; 107: 144-9.
 
2.
Christianson LM, Bovbjerg VE, McDavitt EC, i in. Risk factors for perineal injury during delivery. Am J Obstet Gynecol. 2003; 189: 255-60.
 
3.
Donnelly V, Fynes M, Campbell D, i in. Obstetric events leading to anal sphincter damage. Obstet Gynecol. 1998; 92: 955-961.
 
4.
Sultan AH, Kamm MA, Hudson CN, i in. Anal-sphincter disruption during vaginal delivery. N Engl J Med. 1993; 329: 1905-11.
 
5.
Johanson R. Perineal massage for prevention of perineal trauma in childbirth. Lancet. 2000; 355: 250-1.
 
6.
Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK, i in. Ageand type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol. 2001; 98: 1004-10.
 
7.
Meyer S, Hohlfeld P, Achtari C, i in. Birth trauma: short and long term effects of forceps delivery compared with spontaneous delivery on various pelvic floor parameters. Br J Obstet Gynaecol. 2000; 107: 1360-5.
 
8.
Mant J, Painter R, Vessey M. Epidemiology of genital prolapse: observa¬tions from the Oxford Family Planning Association Study. Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104: 579-85.
 
9.
Cheng YW, Hopkins LM, Russel KL, i in. Duration of the second stage of labor in multiparous women: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196: 585-587.
 
10.
Cheng YW, Hopkins LM, Caughey AB. How long is too long: does a prolonged second stage of labor in nulliparous women affect maternal and neonatal outcomes? Am J Obstet Gynecol. 2004; 191: 933-8.
 
11.
Zhuk S, Pekhnyo N. Advanced Trchnologies in Vaginal Labour Mana¬gement. Healthcare in Ukraine, 2009.
 
12.
Riener R, Leypold K, Brunschweiler A, i in. Quantification of friction force reduction induced by obstetric gels. Med Biol Eng Comput. 2009; 47(6): 617-32.
 
13.
Schaub AF, Litschgi M, Hoesli I, i in. Obstetric gel shortens second stage of labor and prevents perineal trauma in nulliuparous women: a randomized controlled trial on labor facilitation J Perinat Med. 2008; 36(2): 129-35.
 
14.
Soranus z Efezu. Gynaikeia. Tłum. Lachs J. Poznań: Roczniki Towa¬rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1902.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top