PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza wielowymiarowa czynników ryzyka depresji poporodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Kaźmierczak   

Nicolaus Copernicus University in Toruñ, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):139-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Depresja poporodowa dotyczy od 7 do 20% kobiet na całym świecie. Ocena ryzyka objawów depresyjnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia psychicznego i prawidłowego funkcjonowania kobiet po porodzie.

Cel pracy:
Ocena nasilenia depresji poporodowej oraz analiza wielowymiarowa czynników ryzyka.

Materiał i metody:
Do badania zaproszono 80 kobiet w III trymestrze ciąży, które poproszono o kontakt po porodzie. Rekrutacja do badania odbywała się w czasie pobytu kobiet ciężarnych na oddziale patologii ciąży i poradniach: położniczo- ginekologicznej, diabetologicznej oraz w położniczej izbie przyjęć. Projekt badawczy przeprowadzono od lutego do maja 2019 roku. Ostatecznie wzięło w nim udział 70 kobiet będących średnio w 4. tygodniu połogu. Narzędzia badawcze stanowiły: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Edynburska Skala Depresji Poporodowej.

Wyniki:
Ryzyko objawów depresyjnych stwierdzono u 18,6% kobiet po porodzie. W wielowymiarowej regresji logistycznej wykazano, że wiek (p = 0,014), niepokój z powodu macierzyństwa (p = 0,019) oraz występowanie trudności w opiece nad dzieckiem (p = 0,005) były czynnikami istotnie powiązanymi z objawami depresji poporodowej.

Wnioski:
Częstość występowania zaburzeń depresyjnych po porodzie w badanej próbie nie różniła się znacząco od częstości podawanej w literaturze światowej. Wraz z wiekiem kobiet wzrastało ryzyko objawów depresji poporodowej. Istotnymi wyznacznikami objawów depresyjnych okazały się zmienne: niepokój z powodu macierzyństwa oraz trudności w opiece nad dzieckiem. Rodność na poziomie 3 lub więcej porodów i poszczególne typy osobowości kobiet nie warunkowały występowania depresji poporodowej.


Introduction and objective:
Postpartum depression affects between 7% – 20% of women worldwide. Risk assessment of depressive symptoms plays a key role in ensuring the mental health and proper functioning of women after childbirth. The aim of the study is to assess the severity of postpartum depression and conduct multivariate analysis of risk factors.

Material and methods:
80 women in the third trimester of pregnancy were invited to participate in the study and asked for contact after childbirth. Recruitment for the study took place while the pregnant women were staying at the Pregnancy Pathology Ward and the Obstetrics and Gynaecology Clinic, Diabetology Clinic and Obstetrics Emergency Room. The research project was carried out from February – May 2019. Ultimately, 70 women took part in the project on average in week 4 of puerperium. The research tools were a questionnaire of own design and the Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Results:
The risk of depressive symptoms was found in 18.6% of women after childbirth. Multi-dimensional logistic regression showed that age (p = 0.014), anxiety due to motherhood (p = 0.019) and the occurrence of difficulties in looking after a child (p = 0.005) were the factors significantly associated with the symptoms of postpartum depression.

Conclusions:
The incidence of postpartum depression in the study sample did not differ significantly from the incidence reported in the literature. Worldwide. The risk of postpartum depression symptoms increased with age. Anxiety due to motherhood and difficulties in looking after a child proved to be crucial determinants of depressive symptoms. Fertility at the level of three or more deliveries and individual personality types of women did not influence the occurrence of postpartum depression.

 
REFERENCJE (36)
1.
£ojko D, Suwalska A, Rybakowski J. Bipolar and related disorders and depressive disorders in DSM-5. Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 245–260.
 
2.
Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, Preis K. Screening for maternal postpartum depression and associations with personality traits and social support. A Polish follow-up study 4 weeks and 3 months after delivery. Psychiatr.Pol.2017; 51(5): 889–898.
 
3.
The Regulation of the Minister of Health on the organizational standard of perinatal care from August 16, 2018 [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.] http://prawo.sejm.gov.pl/isap…. [access: September 26, 2019, at 8:16 p.m.].
 
4.
Gaviria SL, Dugue M, Vergel J, Restrepo D. Perinatal depressive symptoms: prevalence and associate psychosocial factors. Rev Colomb Psiquiatr. 2019;48(3):166–173. https://doi.org/10.1016/j.rcp....
 
5.
Mukherjee S, Fennie K, Coxe S, Madhivanan P, Trepka MJ. Racial and ethnic differences in the relationship between antenatal stressful life events and postpartum depression among women in the United States: does provider communication on perinatal depression minimize the risk? Ethn Health 2018;23(5):542–565. https://doi.org/10.1080/135578...
 
6.
Mbarak B, Kilewo Ch, Kuganda S, Sunguya BF. Postpartum depression among women with pre-eclampsia and eclampsia in Tanzania; a call for integrative intervention. BMC Pregnancy Childbirth 2019;19:27. https://doi.org/10.1080/135578...
 
7.
Rogathi JJ, Manongi R, Mushi D, Rasch V, Sigalla GN, Gammeltoft T, et al. Postpartum depression among women who have experienced intimate partner violence: A prospective cohort study at Moshi, Tanzania. J Affect Disord.2017;218:238–245. https://doi.org/10.1016/j.jad....
 
8.
Mahenge B, Stöckl H, Mizinduko M, Mazalale J, Jahn A. Adverse childhood experiences and intimate partner violence during pregnancy and their association to postpartum depression. J Affect Disord.2018;229:159–163. https://doi.org/10.1016/j.jad....
 
9.
Shiping L, Yan Y, Xiao G, Shiting X, Tingting S, Guangyu Z, et al. Risk factors for postpartum depression among Chinese women: path model analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17:133. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs...
 
10.
Qandil S, Jabr S, Wagler S, Collin SM. Postpartum depression in the Occupied Palestinian Territory: a longitudinal study in Bethlehem.BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):375. https://doi.org/10.1186/s12884...
 
11.
Maeda Y, Ogawa K, Morisaki N, Tachibano Y, Horikawa R, Sago H. Association between perinatal anemia and postpartum depression: A prospective cohort study of Japanese women. Int J Gynaecol Obstet.2019 [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1002/ijgo.1...
 
12.
Alharbi AA, Abdulghani HM. Risk factors associated with postpartum depression in the Saudi population. Neuropsychiatr Dis Treat.2014;10:311–316. https://doi.org/10.2147/NDT.S5...
 
13.
ai S, Maes M. Antenatal and postnatal risk factors of postpartum depression symptoms in Thai women: A case-control study. Sex Reprod Healthc.2016;10:25–31. . https://doi.org/10.1016/j.srhc...
 
14.
Yang F, Gardner CO Jr, Bigdeli T, Gao J, Zhang Z, Tao M, et al. Clinical features of and risk factors for major depression with history of postpartum episodes in Han Chinese women: A retrospective study. J Affect Disord.2015;183:339–346. https://doi.org/10.1016/j.jad....
 
15.
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987;150:782–786. https://doi.org/10.1192/bjp.15...
 
16.
Kaźmierczak M, Gebuza G, Banaś P, Mieczkowska E, Gierszewska M. An evaluation of an exacerbation of postpartum depression in women up to one year after childbirth. Arch Perinat Med. 2017;23(4):198–206. https://www.researchgate.net/p...
 
17.
Hahn-Holbrook J, Cornwell-Hinrichs T, Anaya I. Economic and health predictors of national postpartum depression prevalence: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression of 291 studies from 56 countries. Front Psychiatry 2017;8:248.https://dx.doi.org/10.3389%2Ff...
 
18.
Upadhyay RP, Chowdhury R, Salehi A, Sarkar K, Singh SK, Sinha B, eta l. Postpartum depression in India: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ.2017;95(10):706–717. https://dx.doi.org/10.2471%2FB...
 
19.
Özcan NK, Boyacio?lu NE, Dinç H. Postpartum depression prevalence and risk factors in Turkey: A systematic review and meta-analysis. Arch Psychiatr Nurs.2017;31(4):420–428. https://doi.org/10.1016/j.apnu...
 
20.
Warzecha D, Gajda S, Kosińska-Kaczyńska K, Szymusik I, Wielgoś M. Risk factors for depressive symptoms in early postpartum period and after puerperium – are they the same? Neuro Endocrinol Lett.2016;37(6):452–460.
 
21.
Silva RS, Junior RA, Sampaio VS, Rodrigues KO, Fronza M. Postpartum depression: a case-control study. J Matern Fetal Neonatal Med.2019 https://doi.org/10.1080/147670... [Epub ahead of print]
 
22.
Amirchaghmaghi E, Malekzadeh F, Chehrazi M, Ezabadi Z, Sabeti SH. A comparison of postpartum depression in mothers conceived by assisted reproductive technology and those naturally conceived. Int J Fertil Steril. 2020;13(4):277–28. https://doi.org/10.22074/ijfs.... [Epub 2019 Nov 11.].
 
23.
Tani F, Castagna V. Maternal social support, quality of birth experience, and post-partum depression in primiparous women. J Matern Fetal Neonatal Med.2017;30 (6):689–692. https://doi.org/10.1080/147670...
 
24.
Abadiga M. Magnitude and associated factors of postpartum depression among women in Nekemte town, East Wollega zone, west Ethiopia, 2019: A community-based study. PLoS One. 2019;14(11). ) https://doi.org/10.1371/journa...
 
25.
Xiong R, Deng A. Incidence and risk factors associated with postpartum depression among women of advanced maternal age from Guangzhou, China. Perspect Psychiatr Care 2019. https://doi.org/10.1111/ppc.12...
 
26.
Smorti M, Ponti L. A comprehensive analysis of post-partum depression risk factors: the role of socio-demographic, individual, relational, and delivery characteristics. Front. Public Health. 2019. https://doi.org/10.3389/fpubh....
 
27.
Sylvén SM, Thomopoulos TP, Kollia N, Jonssson M, Skalkidou A. Correlates of postpartum depression in first time mothers without previous psychiatric contact. Eur Psychiatry. 2017;40:4–12. https://doi.org/10.1016/j.eurp...
 
28.
Chiu HC, Wang HY, Hsiao JC, Tzeng IS, Yiang GT, Wu MY, et al. Early breastfeeding is associated with low risk of postpartum depression in Taiwanese women. J Obstet Gynaecol.2019.https://doi.org/10.1080/014436... [Epub ahead of print]
 
29.
Yim IS, Tanner Stapleton LR, Guardino ChM, Hahn-Holbrook J, Dunkel Schetter Ch. Biological and psychosocial predictors of postpartum depression: systematic review and call for integration. Annu Rev Clin Psychol.2015;11:99–137. https://dx.doi.org/10.1146%2Fa...
 
30.
Saxbe D, Rossin-Slater M, Goldenberg D. The transition to parenthood as a critical window for adult health. Am Psychol.2018;73(9):1190–1200. https://dx.doi.org/10.1146%2Fa...
 
31.
Koszewska I. About depression during pregnancy and after childbirth. [O depresji w ciąży i po porodzie.] Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
32.
Coates R, Ayers S, de Visser R. Women`s experiences of postnatal distress: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:359. https://doi.org/10.1186/1471-2...
 
33.
Maliszewska K, Bidzan M, Świątkowska-Freund M, Preis K. Medical and psychosocial determinants of risk of postpartum depression: a cross-sectional study. Acta Neuropsychiatr.2017;29(6):347–355. https://doi.org/10.1017/neu.20...
 
34.
Maliszewska K, Bidzan M, Świątkowska-Freund M, Preis K. Relationship, social support, and personality as psychosocial determinants of the risk for postpartum blues. Ginekol Pol.2016;87(6):442–447. https://doi.org/10.5603/GP.201...
 
35.
Ongeri L, Wanga V, Otieno P, Mbui J, Juma E, Stoep AV, et al. Demographic, psychosocial and clinical factors associated with postpartum depression in Kenyan women. BMC Psychiatry 2018;18:318. https://doi.org/10.1186/s12888...
 
36.
Heim C, Newport DJ, Heit S, Graham YP, Wicox M, Bonsall R, et al. Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after sexual and physical abuse in childhood. JAMA 2000;284(5):592–597. https://doi.org/10.1001/jama.2...
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top